دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۱۵۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت منابع انسانی» ثبت شده است

حفظ مشاغل (مقاله رایگان pdf)

چکیده


هدف: هدف از این مقاله، بررسی این موضوع است که انگیزه ‎های مختصِ فرد، تا چه اندازه باعث مشارکت مصرف کننده در طرح بایکوت‎ می‎شود و انگیزه ‎های مختلفِ پذیرندگان  (نوآوران، کُندکاران) تا چه اندازه با هم فرق دارند. این پژوهش به دنبال شرحِ این موضوع است که انگیزه ‎های بایکوت تا چه اندازه در مقاومت مشتری و ضدیت با مصرف جای دارند.
طراحی/متدولوژی/رویکرد- رویکرد این مقاله، آمیزه ‎ای از روشهای کمّی و کیفی است. مطالب یا پُست‎ های اینترنتیِ 790 حامیِ بایکوت را با استفاده از یک تحلیل محتوا، آنالیز کردیم. ربط‎ مندیِ انگیزه ‎های مختلف را از طریق تحلیل فراوانی مورد بررسی قرار دادیم. تحلیل احتمالِ وقوع را نیز جهت واکاویِ انگیزه ‎های خاصِ هر بخش بکار گرفته‎ ایم.
یافته‌ها – این پژوهش با استفاده از مثالی از نقل مکانِ کارخانه، چندین انگیزه‎ ی خاصِ فردی را که وابسته به علتِ بایکوت هستند، شناسایی می‎کند و تایید میکند که انگیزه ‎های پذیرندگان مختلف، با هم فرق دارد. افرادی که شخصاً تحت تاثیر قرار گرفته‌اند یا احساس همبستگی با کسانی دارند که تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، زودهنگام‌تر از سایرین به طرح بایکوت می‌پیوندند، اما کسانی که دیرتر به بایکوت ملحق میشوند، نقاط قوت و ضعف بایکوت را منطقی‌تر می‌سنجند.
محدودیتهای پژوهشی/ره‌آوردها- پژوهش‌های بیشتری باید روش های پژوهشیِ کیفی را بکار گیرند تا از ثبات یافته‌ها اطمینان یابند. رواییِ خارجی نیز باید برای انواع بایکوت های مختلف آزموده شود.
ره‌آوردهای عملی- برخی مشتریان به این دلیل به بایکوت‌ها ملحق می‎شوند که با کسانی که تحت تاثیر اقدامات یک شرکت قرار گرفته ‎اند، احساس همبستگی می‎کنند (بایکوت‎کنندگانِ مقاومتی)؛ اما سایر افراد کلاً اقتصاد بازارِ آزاد را مورد انتقاد قرار میدهند و عموماً مستعدِ بایکوت کردنِ هر شرکتی می‎باشند (بایکوت‎کنندگانِ ضدیت با مصرف). شرکتها باید مطمئن شوند که هر دو نوع بایکوت کننده‌ها، خود را در قبال جامعه مسئول می‎دانند.
اصالت/ ارزش- پژوهشِ حاضر شواهدی ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه انگیزه‌های بایکوت، وابسته به مورد هستند. بعلاوه، این نخستین پژوهشی است که نشان می‌دهد انگیزه‌های پیوستن به یک بایکوت، تا چه اندازه در طول زمان تغییر میکنند.

ادامه مطلب...
۲۰ فروردين ۰۲ ، ۱۳:۲۵ ۰ نظر

تیم های مجازی (مقاله رایگان pdf)

چکیده
             تصور بر این است که تیم های مجازی دارای تجربه و دارای نتایج ضعیف می باشند زیرا که تعامل رو در روی (فیزیکی یا حقیقی) اندک یا هیچ تعامل رو در رویی در آنها وجود ندارد و یک تمایل برای اعضای تیم مجازی جهت استفاده از تکنیکهای ارتباطی متفاوت برای ایجاد روابط وجود دارد. به هر حال، گسترش استفاده از تیم های مجازی در سازمانها پیشنهاد می کند که تیم های مجازی در جهان حقیقی قادر به غلبه بر این موانع بوده و می-توانند به شیوه مشابه با تیم های با ارتباطات رو در رو تجربه شوند. این مقاله نتیجه یک آزمایش را گزارش می کند که در آن تیم های مجازی در یک فعالیت (تمرین) شرکت کرده اند جایی که آنها یک مسئولیت به اشتراک گذاری اطلاعات را به عنوان یک تیم 10 بار تکمیل کرده اند. نتایج پیشنهاد می کنند که برخلاف تیم های مجازی موقت تک شات، تیمهای مجازی با طول عمر بیشتر پیرو یک فرآیند توسعه گروه ترتیبی (سکانسی) می باشند. توسعه تیم مجازی به نظر می رسد که متفاوت از تیم های حقیقی (رو در رو) می باشد زیرا که استفاده از ارتباطات با واسطه کامپیوتر فشار را جهت انطباق تشدید می کند وقتی که یک تیم مجازی برای اولین بار تشکیل می شود، به این معنی که اعتماد قویا مرتبط با این احساس می باشد که تیم مسئولیت (وظیفه) را به طور صحیح انجام می دهد. با توسعه تیمهای مجازی، اعتماد به همتایان (همکاران) قویا مرتبط با تعهد به هدف خواهد بود. زمانی که تیمها به طور موثر در کنار یکدیگر کار می کنند، انجام صحیح مسئولیت دارای قویترین ارتباط با اعتماد به همتایان می باشد. من پیشنهاد می کنم که مدیران تیم مجازی باید فضاهای کاری مجازی ایجاد کنند که مشابه با فضاهای کاری باشد که اثبات شده است که برای کار در محافل رو در رو مناسب می باشند: 1- تیم ها باید دارای اهداف مشخص و خاص باشند؛ 2- اعضاء باید برای ارتباط با یکدیگر تشویق یا حتی ملزم شوند و 3- اعضای تیم باید احساس کنند که آنها ممکن است دوباره با اعضای تیم دیگر کار کنند.

ادامه مطلب...
۰۸ فروردين ۰۲ ، ۰۸:۳۵ ۰ نظر

مدیریت کیفیت جامع (مقاله رایگان pdf)

چکیده
            هدف این پژوهش، محک زدن اتصال بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد SME ها به طور مشاهده ای است. این مطالعه مخصوصاً، به این مساله می نگرد که آیا فرهنگ سازمانی (OC) تاثیر بارزی بر رابطه TQM-عملکرد SME ها دارد. براساس مرور ادبیات پیرامون TQM، OC و عملکرد SME ها، مدل نظری این پژوهش، ایجاد شد. یک پرسشنامه خود کنترل شده برای گردآوری اطلاعات از مالکان-مدیران SME ها در منطقه جنوب غربی نیجریه بکار گرفته شد. در تعیین این رابطه، از نرم افزار SEM-PLS 3.0 استفاده شد. نتایج قابل سنجش با نشان دادن یک تاثیر مستقیم مثبت TQM و OC بر عملکرد SME ها و یک تاثیر اساسی و مثبت نامعمول TQM بر عملکرد SME ها از طریق OC، در ادبیات به طور مشترک وجود دارد. چیدمان پژوهشی مقطعی کمیتی، مثالی از تلفیق SME ها را مورد بررسی قرار داده است. روش های غیرعینی یا یک روش پژوهشی زمینه ای برای بررسی داده های اضافه را می توان برای پژوهش های بعدی مورد استفاده قرار داد. نتایج این بررسی آگاهی در مورد مالکان-مدیران SME ها در محیط ساخت و تولید منحصربفرد فعلی، متمرکز بر TQM را به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد آنها، حاصل می کنند. پیامدها می توانند با ارائه توصیه با توجه به OC ، شرح در مورد تاثیر آن بر اجرای موثر TQM ، کمک کنند و به این صورت بعد عملکرد را بهبود بخشند. این بررسی، ادبیات TQM را با درک گسترده TQM از دیدگاه SME ها در نیجریه، گسترش می دهد. در نتیجه، خلاء پژوهشی در بررسی های مشاهده ای که تاثیر مشترک TQM و OC بر عملکرد SME ها را بررسی می کنند، رفع می شود.

ادامه مطلب...
۰۷ فروردين ۰۲ ، ۰۸:۲۸ ۰ نظر

دیدگاه عملکرد سازمانی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

         تحقیقات بر روی لینک عملکرد CRM با توجه به ابعاد مختلف CRM به چند بخش تقسیم شده است. در این تحقیق جنبه های مختلف CRM در نظر گرفته می شود، چارچوبی فرآیند گرا به منظور آزمایش رابطه میان منابع CRM، قابلیت های پردازش CRM و عملکرد سازمانی ارائه می گردد. بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) شرکت، منابع CRM به صورت «منابع CRM فنی» و «منابع CRM زیربنایی» تقسیم بندی می شوند. داده های 77 شرکت ارائه دهنده اینترنت ایرانی در یک بررسی میدانی جمع آوری شده است. تجربه عملی نشان می دهد که سازه اصلی خواص کلیدی روان شناختی از جمله قابلیت اطمینان و اعتبار را شرح می دهد. نتایج این مطلب را آشکار می سازند که فرآیندهای CRM نسبت به منابع CRM فنی از منابع زیربنایی CRM تأثیر بیشتری می پذیرند. علاوه بر این یافته ها نشان می دهند شرکت هایی که قابلیت های فرآیند CRM آن ها بهبود یافته است، عملکرد سازمانی بهتری دارند.

ادامه مطلب...
۱۰ اسفند ۰۱ ، ۰۹:۳۱ ۰ نظر

تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری (مقاله رایگان pdf)

چکیده

            در این پژوهش تاثیر تکنولوژی مدیریت  ارتباط با مشتری (CRM) بر تغییر سازمانی در دولت های محلی در ایالات متحده بررسی می شود. پارادایم های بروکراتیک و دولت-الکترونیک در ارتباط با تاثیر این تکنولوژی بر تغییر سازمانی مطالعه می شود شواهد پژوهشی در مورد استفاده از CRM از دیدگاه مدیران اداری ارشد (CASOs) در شهرها و کشورهایی که از این IT استفاده می کنند برگرفته شده است. نتایج پژوهش ها حاکی از این است که هم پارادایم های بروکراتیک وهم پارادیم های دولت الکترونیک بر تغییر سازمانی ناشی از استفاده از CRM تاثیر می گذارند. تحلیل عاملی نشان می دهد که تغییر مدیریت، تغییر کارایی و تغییر سازمانی و رهبری سه عامل رایج در این مدل ها هستند. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که دولت های محلی که نمرات بالایی در این مقیاس ها دارند بیشتر احتمال دارد که CRM را در دولت محلی خود به کار گیرند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تغییر سازمانی نه تنها تحت تاثیر پارادایم اخیر دولت الکترونیک، بلکه تحت تاثیر اصول سنتی مدل های بروکراتیک ارائه شده نیز قرار دارد.

ادامه مطلب...
۱۰ اسفند ۰۱ ، ۰۸:۳۰ ۰ نظر

مدیریت زنجیره تامین (مقاله رایگان pdf)

چکیده

            مدیریت استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین (SCM) دارای تداخل منافع با یکدیگر هستند، با این حال تبادلات کمی بین آنها وجود داشته است.ما مناطقی که دارای اشتراک با یکدیگر هستند را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس نشان می دهیم که چگونه بینش هر کدام از این زمینه ها می تواند تکمیل کننده و حمایت کننده دیگری باشد. به خصوص چندین تئوری مدیریت استراتژیک و تاکید آن بر روی سود شرکت می تواند برای SCM مفید باشد. SCM می تواند به مدیریت استراتژیک سطح تازه ای از تجزیه و تحلیل و احتمال نوع جدیدی از سازمان را پیشنهاد دهد.به طور کلی، ما اینگونه استدلال می کنیم که تقاطع بین این نواحی مهم افزایش یافته است و این سبب مزایایی همچون توسعه دانش هر دو می شود و در نتیجه افزایش توانایی سازمان را برای رسیدن به اهداف سازمانی را در پی دارد.

ادامه مطلب...
۰۹ اسفند ۰۱ ، ۰۹:۳۰ ۰ نظر

پیاده سازی هوش رقابتی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           در مناطق شهری ،رقابت با بودجه اروپا،بودجه دولتی،منابع انسانی ماهر و غیره مرتبط است.اگر فرآیند منطقه ای سازی به طور کامل انجام شود تراکم های شهری در رومانی با توجه به مناطقی که توسط آنها مدیریت می شوند دسته بندی میشوند. در این سناریو،در بین شهرها در مناطق یکسان یک رابطه مشترک با هدف توسعه بیشتر منطقه و رقابت با سایر مناطق بوجود می آید. در شرایط فعلی بدون منطقه بندی کردن ،نواحی  شهری با یک رقابت مستقیم حتی با شهری  که باید در مناطق اداری همکاری کند روبرو هستند .برخی مدیران عمومی متوجه هستند که به منظور داشتن یک سیستم مدیریت موثر اتخاد یک رفتار رقابتی الزامی است که با هوش رقابتی هدایت شود . این مقاله یک مطالعه در مورد تحولات انجام شده در فرآیند مدیریت عمومی به عنوان مدیران پیاده سازی هوش رقابتی در سیستم تصمیم گیری از طریق تجزیه و تحلیل عمومی برخی پروژه های برجسته پیش رو در رابطه با در سلسله مراتب مهم ترین مناطق  رومانی ارائه میکند.

ادامه مطلب...
۰۹ اسفند ۰۱ ، ۰۸:۳۲ ۰ نظر

اثرات مهندسی مجدد (مقاله رایگان pdf)

چکیده

          در مطالعه از شرکتی خانوادگی در سمت آناتولی استانبول یک نتیجه از مطالعات ادبی مهندسی مجدد، جو سازمانی و سرمایه روانی که تا چه حد و چگونه این تحت تاثیر قرار گرفتن عملکرد آنها به هدف رسیده است. سمت آناتولی استانبول در مقیاس کوچک و متوسط و بزرگ کسب و کارهای خانوادگی را به کار میگیرد تا کارمندانشان پرسشنامه ای با 64 سوال را تکمیل کنند: 310 نظر سنجی در کل اخذ شد. نتایج حاصل از پرسشنامه، در نرم افزار SPSS استفاده شده که نشان دهد آیا پاسخ ها مورد بررسی  تجزیه و تحلیل قابل اطمینان، تحلیل عاملی و تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون قرار گرفته اند. کار حاصل از این تجزیه و تحلیل، مهندسی مجدد، جو سازمانی و برای شناسایی تأثیر سرمایه روانشناختی بر عملکرد شرکت ساخته شده است. در نتیجه، رابطه معنی داری با جو ملایم بر عملکرد شرکت یافت شده است. به عبارت دیگر، جو سازمانی به عنوان یک عامل قوی در بهبود عملکرد شرکت تعیین شد.

ادامه مطلب...
۰۸ اسفند ۰۱ ، ۱۵:۱۷ ۰ نظر

بررسی ارزش کسب و کار (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           در زمینه مدیریت استراتژیک، قابلیت های پویا (DC) مانند چابکی سازمانی در جستجو برای مزیت رقابتی در نظر گرفته می شود. تحقیقات اخیر ادعا می کنند که تحقیقات ارزش کسب و کار IT نیازمند یک دیدگاه پویا تر است. خصوصا، زنجیره ارزش بزرگ تجزیه و تحلیل داده ها (BDA) هنوز بررسی نشده است. برای بررسی ارزش BDA، یک مدل مفهومی بر اساس دیدگاه مبتنی بر دانش و تئوری DC پیشنهاد شده است. برای بررسی تجربیاین مدل، این تحقیق به بررسی طیف گسترده ای از 500 شرکت اروپایی و مدیران IT و کسب و کار آنها می پردازد. نتایج نشان می دهد که BDA می تواند ارزش تجاری را به چندین مرحلهاز زنجیره ارزش ارایه دهد. BDA می تواند چابکی سازمانی را از طریق مدیریت دانش و تاثیر آن در فرآیند و مزیت رقابتی ایجاد کند. همچنین، این مقاله نشان می دهد که چابکی می تواند تا حدی بین دارایی های دانش و عملکرد (سطح فرآیند و مزیت رقابتی) تاثیر می گذارد. این مدل 77.8٪ از تغییر در مزیت رقابتی را توضیح می دهد. مقاله حاضر همچنین مفاهیم نظری و عملی این مطالعه و محدودیت های مطالعه را ارائه می دهد.

ادامه مطلب...
۲۷ بهمن ۰۱ ، ۰۸:۳۶ ۰ نظر

استعدادهای فناوری اطلاعات (مقاله رایگان pdf)

چکیده

          مدیریت استعدادها به طور فزاینده ای برای عملکرد سازمانی، به ویژه در طول دوره های تغییر, حیاتی در نظر گرفته می شود. این امر در پروژه های تغییر مقیاس-بزرگ که بر اساس فن آوری هستند و در آن تغییرات عمده برای فرآیندها به طور معمول به تغییر در الزامات مهارت و توانایی نیاز دارند مشهود است. بر اساس یک مطالعه موردی عمیق، این مقاله, یک بررسی جامع را از تصمیم یک سازمان برای گذار از یک سیستم مستقل HRIS اختصاصی خود به یک سیستم فروشنده یکپارچه ارائه می دهد. این مطالعه نشان می دهد که چگونه این انتقال در نهایت به شکلدهی دوباره درک سازمان از نیازهای استعدادها در منابع انسانی (HR) و فن آوری اطلاعات (IT) منجر شد و به یک رویکرد جدید برای مدیریت استعداد منتج شد. استدلال ما اینست که استفاده از یک ساختار اجتماعی رویکرد مبتنی بر فن آوری (SCOT) در واقع برای افراد درگیر در مطالعه و عمل گذار تکنولوژی به استعداد و مدیریت استعدادها مهم است.

ادامه مطلب...
۲۳ بهمن ۰۱ ، ۱۰:۲۸ ۰ نظر