دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۳۸۹ مطلب با موضوع «دانلود مقالات رایگان انگلیسی :: دانلود مقالات انگلیسی برق» ثبت شده است

دانلود مقاله در مورد الگوریتم پیشرفته خطا یابی در شبکه

عنوان مقاله:

تجزیه و تحلیل و مدیریت داده ها برای استفاده بهینه از یک الگوریتم پیشرفته مکان یابی خطا مبتنی بر ML برای شبکه های ولتاژ پایین

Data analysis and management for optimal application of an advanced ML-based fault location algorithm for low voltage grids

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی کامپیوتر - مهندسی برق

گرایش: هوش مصنوعی - مهندسی الگوریتم و محاسبات - تولید، انتقال و توزیع - برق قدرت 

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله الگوریتم پیشرفته خطا یابی در شبکه

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

 

مقالات ISI مهندسی برق

ادامه مطلب...
۱۸ شهریور ۰۱ ، ۱۷:۱۷ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد موتور DC خورشیدی

عنوان مقاله:

کنترل و نظارت بر یک موتور DC خورشیدی با استفاده از یک شبکه حسگر بی سیم

Controlling and monitoring of a solar-powered DC motor using a wireless sensor network

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات - مهندسی برق - مهندسی انرژی

گرایش: سامانه های شبکه ای - برق قدرت - سیستم های انرژی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله موتور DC خورشیدی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی فناوری اطلاعات

 

مقالات ISI مهندسی برق

 

4. MPPT CONTROL ALGORITHM (PERTURB AND OBSERVE)

The P&O method is the most widely used MPPT algorithm. This algorithm employs a straightforward feedback scheme and a few measurable parameters. In this method, the array voltage is perturbed regularly, and the output power is compared to that of the previous perturbation period. For MPPT, various algorithm methods can be used. The most well-known techniques are perturbed and observed (P&O). To ensure maximum power, this algorithm alters the operating voltage. The P&O algorithm is also known as “hill-climbing,” but depending on how it is implemented, both terms refer to the same algorithm [34,35]. The proposed algorithm differs from other techniques in that it is used to control the power drawn from the PV directly. The proposed MPPT has a lot of benefits, including simplicity, fast convergence, and independence from PV array characteristics [7]. The algorithm is easy to understand using the following flowchart in Figure 5.

The module voltage was perturbed periodically, and its cell output power was correlated with the previous cycle. Perturbation and observation continuously increase or decrease the panel voltage and compare the current output power of the PV module with the previous [1]. MPP tracking using the P&O algorithm is performed in a closed-loop [36]. The panel operating power is calculated using a voltage and a current sensor (ACS712). The operation of the Perturb & Observe (P&O) algorithm is shown in Figure 5.

5. FPID CONTROLLER

Fuzzy plus PID (FPID) controller provides better results than conventional controller for complex and nonlinear systems. FPID controller provides simple and effective control; it can improve dynamic and transient response characteristics. FPID is a combination of Fuzzy and PID controllers. Here proportional, integral, and derivative gains of the PID controller are set by a fuzzy system [37].

(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)

4. الگوریتم کنترل MPPT (پرتورب و مشاهده)

روش P&O پرکاربردترین الگوریتم MPPT است. این الگوریتم از یک طرح بازخورد ساده و چند پارامتر قابل اندازه گیری استفاده می کند. در این روش ولتاژ آرایه به طور منظم آشفته می شود و توان خروجی با دوره اغتشاش قبلی مقایسه می شود. برای MPPT می توان از روش های الگوریتم مختلفی استفاده کرد. شناخته شده ترین تکنیک ها آشفته و مشاهده می شوند (P&O). برای اطمینان از حداکثر توان، این الگوریتم ولتاژ کاری را تغییر می دهد. الگوریتم P&O همچنین به عنوان "تپه نوردی" شناخته می شود، اما بسته به نحوه پیاده سازی آن، هر دو اصطلاح به یک الگوریتم اشاره دارند [34،35]. الگوریتم پیشنهادی با سایر تکنیک ها تفاوت دارد زیرا از آن برای کنترل مستقیم توان گرفته شده از PV استفاده می شود. MPPT پیشنهادی دارای مزایای زیادی است، از جمله سادگی، همگرایی سریع و استقلال از ویژگی های آرایه PV [7]. درک الگوریتم با استفاده از فلوچارت زیر در شکل 5 آسان است.

ولتاژ ماژول به صورت دوره ای مختل می شد و توان خروجی سلول آن با چرخه قبلی در ارتباط بود. آشفتگی و مشاهده به طور مداوم ولتاژ پانل را افزایش یا کاهش می دهد و توان خروجی جریان ماژول PV را با [1] قبلی مقایسه می کند. ردیابی MPP با استفاده از الگوریتم P&O در یک حلقه بسته انجام می شود [36]. توان عملیاتی پنل با استفاده از سنسور ولتاژ و جریان (ACS712) محاسبه می شود. عملکرد الگوریتم Perturb & Observe (P&O) در شکل 5 نشان داده شده است.
 

۰۵ تیر ۰۱ ، ۱۱:۴۸ ۰ نظر

دانلود مقاله درمورد نرخ محرمانگی MIMO

عنوان مقاله:

انعکاس هوشمند به حداکثر رساندن نرخ محرمانگی MIMO به کمک سطح

Intelligent reflecting surface-aided MIMO secrecy rate maximization

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی برق - فناوری اطلاعات و ارتباطات

گرایش: مهندسی الکترونیک - سامانه های چندرسانه ای - سیستم های الکترونیک دیجیتال

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله نرخ محرمانگی MIMO

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی برق

 

مقالات ISI فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

3. Numerical results
We performed numerical simulations to evaluate the performance of proposed algorithms in IRS-aided MIMO wiretap channels. The distance dependent path loss is , where  dB is the path loss at reference distance  = 1 m,  is the distance between two locations, and denotes the path loss exponent. For small-scale fading, we assume the Rician fading channel model , where  is the Rician factor, and  and  denote the deterministic LoS and Rayleigh fading components, respectively. We model fading channels by the spatially correlated Rician fading model given in [17]. Unless mentioned otherwise, we set simulation parameters as shown in Table 1. We repeat the updates until the secrecy rate increment in an update is less than 10−4 bps/Hz and a maximum of  iterations. For performance benchmarks, we consider following schemes:


CD (Algorithm 1): It stands for Algorithm 1 that is the alternating optimization (AO) algorithm with the closed-form solution by optimizing  based on the coordinate descent (CD) methods. This is our proposed algorithm.


OBO (Bisection) [9]: It stands for the AO algorithm composed of the bisection search and one-by-one (OBO) optimization method in the IRS-aided MIMO wiretap channel. In fact, OBO is nothing but the CD, but we use ‘OBO’ to distinguish itself from our work.

(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)

3. نتایج عددی
ما شبیه‌سازی‌های عددی را برای ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های پیشنهادی در کانال‌های شنود MIMO با کمک IRS انجام دادیم. از دست دادن مسیر وابسته به فاصله است، جایی که  dB تلفات مسیر در فاصله مرجع = 1 متر است، فاصله بین دو مکان است و نشان دهنده توان از دست دادن مسیر است. برای محو شدن در مقیاس کوچک، مدل کانال محو شدن Rician را فرض می‌کنیم که در آن  عامل Rician است و به ترتیب مؤلفه‌های محو LoS و Rayleigh قطعی را نشان می‌دهیم. ما کانال‌های محو شدن را با مدل محو شدن Rician همبسته فضایی که در [17] ارائه شده است، مدل‌سازی می‌کنیم. مگر اینکه غیر از این ذکر شده باشد، پارامترهای شبیه‌سازی را همانطور که در جدول 1 نشان داده شده است تنظیم می‌کنیم. به‌روزرسانی‌ها را تا زمانی تکرار می‌کنیم که افزایش نرخ رازداری در یک به‌روزرسانی کمتر از 10-4 bps/Hz و حداکثر  تکرار شود. برای معیارهای عملکرد، طرح‌های زیر را در نظر می‌گیریم:


CD (الگوریتم 1): مخفف الگوریتم 1 است که الگوریتم بهینه‌سازی متناوب (AO) با راه‌حل بسته با بهینه‌سازی بر اساس روش‌های نزول مختصات (CD) است. این الگوریتم پیشنهادی ما است.

۳۱ خرداد ۰۱ ، ۱۲:۴۷ ۰ نظر

دانلود مقاله درمورد سیستم های MIMO

عنوان مقاله:

طرح شکل دهی احتمالی غیردودویی با کد ldpc برای سیستم های MIMO بر اساس تنوع فضای سیگنال

Nonbinary ldpc-coded probabilistic shaping scheme for MIMO systems based on signal space diversity

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی برق - فناوری اطلاعات و ارتباطات

گرایش: مهندسی الکترونیک - سامانه های چندرسانه ای - سیستم های الکترونیک دیجیتال

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله سیستم های MIMO

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی برق

 

مقالات ISI فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

4. Simulation results

To evaluate the proposed NB LDPC-coded PS scheme for MIMO systems based on SSD in fast fading channels, Monte-Carlo simulations were conducted to verify the performance gain. The end-to-end Frame Error Rate (FER) performance was considered at 10−3. The length codes of the binary LDPC were 12000 bits and 12600 bits with a constant variable node degree of dv = 3 for 16QAM and 64QAM, respectively. To ensure a fair comparison, the code symbol lengths of the GF(16) LDPC and GF(64) LDPC were set to 3000 symbols and 2100 symbols, respectively. The average variable node degree of GF(16) LDPC codes is dv = 2.4, whereas that of GF(64) LDPC codes is dv = 2. The binary LDPC codes used the Log-BP decoding algorithm, whereas the NB LDPC codes used Log-FFT-BP decoding. The maximum decoding iteration time for both binary LDPC codes and NB LDPC codes was set to 30. The PS amplitude probability distribution satisfied the M-B distribution.

Fig. 14, Fig. 15 demonstrate the FER performance of the 16QAM 2 × 2 MIMO systems with SE of 6.4 bits/s/Hz and 6.667 bits/s/Hz, respectively. In Fig. 14, compared with the binary LDPC-coded uniform 16QAM no-rotation system with a code rate of 4/5, the optimized 18-degree rotation for the binary LDPC-coded uniform rotated 16QAM system obtains a 1.97-dB diversity gain, and a further 0.33-dB shaping gain can be achieved with the optimized 18-degree rotation in the binary LDPC-coded PS1 rotated 16QAM system. Thus, the total performance gain of the proposed binary LDPC-coded PS1 16QAM MIMO system with SSD is 2.30 dB. Compared with the binary LDPC-coded uniform 16QAM no-rotation system with a code rate of 4/5, the GF(16) LDPC-coded uniform 16QAM no-rotation system with a code rate of 4/5 obtains a 0.44-dB coding gain, and optimized 18-degree rotation for the GF(16) LDPC-coded uniform rotated 16QAM system gives a 1.88-dB diversity gain. A further 0.44-dB shaping gain can be produced using the optimized 18-degree rotation in the GF(16) LDPC-coded PS1 rotated 16QAM system. Compared with the GF(16) LDPC-coded uniform 16QAM no-rotation system with a code rate of 4/5, the total performance gain of the optimal GF(16) LDPC-coded PS1 rotated 16QAM system is 2.32 dB.
In Fig. 15, optimized 18-degree rotation for the binary LDPC-coded uniform rotated 16QAM system gives a 2.70-dB diversity gain compared with the binary LDPC-coded uniform 16QAM no-rotation system with a code rate of 5/6, and we can achieve a further 0.20-dB shaping gain with the optimized 18-degree rotation of the binary LDPC-coded PS2 rotated 16QAM system. Thus, the total performance gain of the proposed binary LDPC-coded PS2 16QAM MIMO system with SSD is 2.90 dB. Compared with the binary LDPC-coded uniform 16QAM no-rotation system with a code rate of 5/6, the GF(16) LDPC-coded uniform 16QAM no-rotation system with a code rate of 5/6 gives a 0.48-dB coding gain, and the optimized 18-degree rotation for the GF(16) LDPC-coded uniform rotated 16QAM system produces a 2.49-dB diversity gain. We get a further 0.30-dB shaping gain using the optimized 18-degree rotation in the GF(16) LDPC-coded PS2 rotated 16QAM system. Compared with the GF(16) LDPC-coded uniform 16QAM no-rotation system with a code rate of 5/6, the total performance gain of the optimal GF(16) LDPC-coded PS2 rotated 16QAM system is 2.79 dB.

(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)

4. نتایج شبیه سازی

برای ارزیابی طرح PS با کد NB LDPC برای سیستم‌های MIMO مبتنی بر SSD در کانال‌های محو سریع، شبیه‌سازی‌های مونت کارلو برای تأیید افزایش عملکرد انجام شد. عملکرد نرخ خطای فریم سرتاسر (FER) در 10-3 در نظر گرفته شد. کدهای طول LDPC باینری 12000 بیت و 12600 بیت با درجه گره متغیر ثابت dv=3 برای 16QAM و 64QAM بود. برای اطمینان از مقایسه منصفانه، طول نماد کد GF(16) LDPC و GF(64) LDPC به ترتیب روی 3000 نماد و 2100 نماد تنظیم شد. میانگین درجه گره متغیر کدهای GF(16) LDPC dv=2.4 است، در حالی که کدهای GF(64) LDPC dv=2 است. کدهای باینری LDPC از الگوریتم رمزگشایی Log-BP استفاده می کنند، در حالی که کدهای NB LDPC از Log استفاده می کنند. رمزگشایی FFT-BP حداکثر زمان تکرار رمزگشایی برای هر دو کد LDPC باینری و کدهای NB LDPC روی 30 تنظیم شد. توزیع احتمال دامنه PS توزیع M-B را برآورده کرد.

شکل 14، شکل 15 عملکرد FER سیستم های MIMO 2×2 16QAM را با SE به ترتیب 6.4 بیت/ثانیه/هرتز و 6.667 بیت/ثانیه/هرتز نشان می دهد. در شکل 14، در مقایسه با سیستم بدون چرخش یکنواخت 16QAM کدگذاری شده باینری با کد LDPC با نرخ کد 4/5، چرخش 18 درجه ای بهینه شده برای سیستم 16QAM یکنواخت کدگذاری شده باینری با کد LDPC، افزایش تنوع 1.97 دسی بل را به دست می آورد. و با چرخش 18 درجه ای بهینه شده در سیستم 16QAM چرخشی PS1 کدگذاری شده باینری با کد LDPC می توان به افزایش شکل دهی 0.33 دسی بل دست یافت. بنابراین، کل افزایش عملکرد سیستم پیشنهادی باینری با کد LDPC PS1 16QAM MIMO با SSD 2.30dB است. در مقایسه با سیستم بدون چرخش یکنواخت 16QAM با کد باینری با کد LDPC با نرخ کد 4/5، سیستم بدون چرخش 16QAM با کد GF(16) LDPC با نرخ کد 4/5 کدگذاری 0.44 دسی بل را به دست می آورد. بهره، و چرخش 18 درجه ای بهینه شده برای سیستم 16QAM چرخشی یکنواخت با کد GF(16) با کد LDPC، بهره تنوع 1.88 دسی بل را می دهد. با استفاده از چرخش 18 درجه ای بهینه شده در سیستم 16QAM چرخشی PS1 با کد GF(16) با کد LDPC می توان افزایش شکل دهی 0.44 دسی بل تولید کرد. در مقایسه با سیستم بدون چرخش 16QAM با کد GF(16) LDPC با نرخ کد 4/5، سود کل عملکرد بهینه سیستم 16QAM چرخشی PS1 با کد GF(16) LDPC 2.32dB است.

۳۱ خرداد ۰۱ ، ۱۲:۲۳ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد تکنیک های هوش مصنوعی

عنوان مقاله:

پیاده سازی تکنیک های هوش مصنوعی در محیط کنترل میکروگرید: پیشرفت فعلی و دیدگاه های آتی

Implementation of artificial intelligence techniques in microgrid control environment: Current progress and future scopes

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی برق - مهندسی کامپیوتر

گرایش: مهندسی کنترل - برق قدرت - هوش مصنوعی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله تکنیک های هوش مصنوعی

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI  مهندسی برق

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

ادامه مطلب...
۲۷ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۸:۲۴ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد تشخیص حمله سایبری

عنوان مقاله:

تشخیص حمله سایبری تزریق داده های نادرست برای خوشه های چندگانه DC میکروگرید

False Data Injection Cyber-Attacks Detection for Multiple DC Microgrid Clusters

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی برق، مهندسی انرژی، مهندسی کامپیوتر

گرایش: مهندسی الکترونیک، سیستم های انرژی، امنیت اطلاعات

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله تشخیص حمله سایبری

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI مهندسی برق

مقالات ISI مهندسی انرژی

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

ادامه مطلب...
۲۶ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۵:۱۸ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد تراسفورماتور برق

عنوان مقاله:

تاثیر تراسفورماتور برق بزرگ 132/33 کیلوواتی بر حفظ فاصله در بنگلادش

Impact of Large 132/33 kV Power Transformer on Distance Protection in Bangladesh

سال انتشار: 2021

رشته: مهندسی برق

گرایش: برق قدرت - تولید - انتقال و توزیع

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله تراسفورماتور برق

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI مهندسی برق

مقالات ISI برق قدرت

ادامه مطلب...
۲۴ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۹:۵۵ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد وضعیت تجهیزات برق

عنوان مقاله:

تحقیق در مورد پایش اطلاعات وضعیت تجهیزات برق بر اساس اینترنت اشیا (IOT)

Research on status information monitoring of power equipment based on Internet of Things

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات - برق

گرایش: اینترنت و شبکه های گسترده - مهندسی کنترل - مهندسی الکترونیک

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله وضعیت تجهیزات برق

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI مهندسی فناوری اطلاعات

مقالات ISI برق

ادامه مطلب...
۲۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۸:۲۲ ۰ نظر

مقالات برق سال 2019

در این صفحه جهت راحتی شما عزیزان لیست مقالات انگلیسی ترجمه شده و همچنین جدید و بدون ترجمه متعلق به سال 2019 رشته برق را مشاهده خواهید کرد. مقالاتی که در مجلات سال 2019 در نشریات مختلف معتبر چاپ خواهند شد، منبع مناسبی برای استفاده های مختلف از جمله انتخاب مقاله بیس میباشند. دانلود مقالات انگلیسی سال 2019 رشته برق رایگان بوده اما ترجمه فارسی آماده آن با فرمت ورد با پرداخت هزینه قابل دانلود خواهد بود. 


برای مشاهده مقالات انگلیسی بدون ترجمه رشته برق سال 2019 اینجا کلیک نمایید


برای مشاهده مقالات انگلیسی ترجمه شده رشته برق سال 2019 اینجا کلیک نمایید

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۵۷ ۰ نظر

جستجوی مقاله رایگان انگلیسی و فارسی برق

جستجوی آسان مقالات انگلیسی isi رشته برق به همراه ترجمه فارسی

جهت جستجو و یافتن مقالات ترجمه شده ISI رشته برق روی لینک پایین کلیک کرده و نوع جستجوی خود را انتخاب خواهید کرد. در این صفحه امکان سرچ مقاله از نشریات معتبر به روشهای مختلف وجود دارد. برای مثال شما میتوانید لیست مقالات را بر اساس جدیدترین مقالات منتشر شده یا بر اساس گرایشهای رشته برق یا موضوعات رشته برق مشاهده نمایید و مقاله مورد نظر خود را دانلود کنید.لیست مقالات رشته مهندسی برق بر اساس:

 

  1. لیست مقالات مهندسی برق بر اساس سال انتشار مقاله
  2. لیست مقالات مهندسی برق بر اساس گرایش های رشته مهندسی برق
  3. لیست مقالات مهندسی برق بر اساس موضوعات مختلف رشته مهندسی برق
  4. لیست مقالات مهندسی برق بر اساس نشریات معتبر
  5. لیست جدیدترین مقالات مهندسی برق اضافه شده به سایت
  6. لیست مقالات ترجمه شده رایگان مهندسی برق
  7. لیست مقالات مهندسی برق بر اساس تعداد صفحه ترجمه
  8. لیست جدیدترین مقالات انگلیسی بدون ترجمه مهندسی برق

 

برای جستجوی مقالات رشته برق اینجا کلیک نمایید

۱۳ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۰ ۰ نظر