دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۱۱ مطلب با موضوع «دانلود مقالات رایگان انگلیسی :: دانلود مقالات انگلیسی حقوق» ثبت شده است

دانلود مقاله در مورد جرم زیست محیطی

عنوان مقاله:

جرم زیست محیطی در یک دولت رفاه - مورد مطالعه ای از تعقیب قانونی جرایم زیست محیطی در فنلاند 2015 - 2020

Environmental crime in a welfare state - a case study on the prosecution of environmental crimes in Finland 2015-2020

سال انتشار: 2022

رشته: حقوق

گرایش: حقوق عمومی - حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله جرم زیست محیطی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI حقوق

 

مقالات ISI حقوق عمومی

ادامه مطلب...
۱۹ شهریور ۰۱ ، ۱۰:۴۵ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد زنان نمایانگر حقوق زنان

عنوان مقاله:

چه زمانی زنان نمایانگر حقوق زنان هستند: بررسی ارشدیت و امنیت سیاسی

When do women represent women’s rights: exploring seniority and political security

سال انتشار: 2022

رشته: حقوق - علوم سیاسی

گرایش: حقوق زنان - جامعه شناسی سیاسی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله زنان نمایانگر حقوق زنان

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI حقوق

 

مقالات ISI علوم سیاسی

ادامه مطلب...
۱۵ مرداد ۰۱ ، ۱۸:۵۴ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد سقط جنین ایمن

عنوان مقاله:

دستور کار حقوق زنان و حمایت پراکنده برای سقط جنین ایمن در کنیا

Women's rights agenda and fragmented advocacy for safe abortion in Kenya

سال انتشار: 2022

رشته: حقوق - پزشکی

گرایش: حقوق زنان - حقوق بین الملل - جراحی زنان و زایمان - مامایی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله سقط جنین ایمن

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI حقوق

 

مقالات ISI پزشکی

ادامه مطلب...
۱۵ مرداد ۰۱ ، ۱۸:۳۱ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد حقوق زنان برای کاهش مرگ و میر کودکان

عنوان مقاله:

رویکردی مبتنی بر حقوق زنان برای کاهش مرگ و میر کودکان: داده های 193 کشور نشان می دهد که برابری جنسیتی بر مرگ و میر کودکان زیر پنج سال تأثیر می گذارد

A Women’s Rights-Based Approach to Reducing Child Mortality: Data from 193 Countries Show that Gender Equality does Affect Under-five Child Mortality

سال انتشار: 2022

رشته: حقوق

گرایش: حقوق زنان - حقوق بین الملل

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله حقوق زنان برای کاهش مرگ و میر کودکان

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI حقوق

 

مقالات ISI حقوق زنان

ادامه مطلب...
۱۲ مرداد ۰۱ ، ۱۸:۰۱ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد حقوق اقتصادی زنان

عنوان مقاله:

فردگرایی و حقوق اقتصادی زنان

Individualism and women's economic rights

سال انتشار: 2022

رشته: حقوق - اقتصاد - فلسفه

گرایش: حقوق زنان - اقتصاد نظری - فلسفه علوم اجتماعی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله حقوق اقتصادی زنان

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI حقوق

 

مقالات ISI اقتصاد 

ادامه مطلب...
۱۲ مرداد ۰۱ ، ۱۷:۳۸ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد چارچوب های حقوق بشر

عنوان مقاله:

حفاظت از محیط زیست از طریق چارچوب های حقوق بشر اروپایی و آفریقایی

222Environmental protection through European and African human rights frameworks2222222222

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی محیط زیست - حقوق

گرایش: آلودگی های محیط زیست - برنامه ریزی محیطی - مهندسی طراحی محیط زیست - حقوق بین الملل

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله چارچوب های حقوق بشر

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی محیط زیست

 

مقالات ISI حقوق

ادامه مطلب...
۱۱ مرداد ۰۱ ، ۱۷:۵۶ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد حاکمیت مجرمانه

عنوان مقاله:

حاکمیت مجرمانه و نظام های عدالت موازی: عملیات و پیامدها در محیط های شهری کشور برزیل

Criminal governance and systems of parallel justice: Practice and implications in Brazilian urban peripheries

سال انتشار: 2022

رشته: حقوق - پزشکی

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی - روانپزشکی - پزشکی قانونی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله حاکمیت مجرمانه

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI حقوق

 

مقالات ISI پزشکی

 

5. The PCC's practice of a system of parallel justice
An important part of the PCC organization revitalization has to do with the understanding that it would be necessary to reduce conflicts between drug traffickers to increase profits from drug trafficking. This approach would also make it possible to reduce the losses and the repressive presence of the police at drug trade points (Manso and Dias, 2017; Feltran, 2020). In this setting, the reduction in homicides would mean ‘predictability, planning capacity, […] investment and the expansion of power in the fight against the system’ (Manso and Dias, 2017: 17).

For this purpose, the most important philosophy of prisons—peace among criminals—started to be adopted in all places where the PCC operates through the operationalization of norms and rules for the control of violence. To make this governance effective, PCC develops all three judicial functions of criminal governance as conceptualized by Lessing (2020: 7): trial and punishment; dispute resolution; debt collection and contract enforcement. A whole system of parallel justice.

5.1. Trial & punishment system in the judicial function of PCC's governance
For effective social control in areas under governance, PCC established along the years a sophisticated ad hoc trial and punishment system, the so-called debates or crime courts.8 While debates can serve as a trial and punishment system concerning offenses committed within the world of crime in general and even beyond, they also can work for civil dispute resolution. Moreover, this procedure serves also as a mechanism to enforce political and economic control, in this case, debt collection and contract enforcement.

(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)

5. عمل PCC از سیستم عدالت موازی
بخش مهمی از احیای سازمان PCC مربوط به درک این موضوع است که کاهش درگیری بین قاچاقچیان مواد مخدر برای افزایش سود حاصل از قاچاق مواد مخدر ضروری است. این رویکرد همچنین کاهش تلفات و حضور سرکوبگرانه پلیس در نقاط تجارت مواد مخدر را ممکن می سازد (مانسو و دیاس، 2017؛ فلتران، 2020). در این زمینه، کاهش قتل به معنای «قابلیت پیش‌بینی، ظرفیت برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و گسترش قدرت در مبارزه با سیستم» است (مانسو و دیاس، 2017: 17).

برای این منظور، مهم ترین فلسفه زندان ها - صلح در بین مجرمان - در همه مکان هایی که PCC در آن فعالیت می کند، از طریق عملیاتی کردن هنجارها و قوانین کنترل خشونت آغاز شد. برای مؤثر ساختن این حکمرانی، PCC هر سه کارکرد قضایی حکمرانی جنایی را همانطور که توسط لسینگ (2020: 7) مفهوم‌سازی شده است، توسعه می‌دهد: محاکمه و مجازات. حل اختلاف؛ جمع آوری بدهی و اجرای قرارداد. یک نظام کامل از عدالت موازی.

۱۳ تیر ۰۱ ، ۰۱:۰۶ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد جرم هوشمند

عنوان مقاله:

 

کمک به بررسی جرم هوشمند با استفاده از دسته بندی کننده های یادگیری ماشین در جرم و اطلاعات قربانی

Intelligent Crime Investigation Assistance Using Machine Learning Classifiers on Crime and Victim Information

سال انتشار: 2021

رشته: حقوق، مهندسی کامپیوتر

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی، هوش مصنوعی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله جرم هوشمند

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI حقوق

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

ادامه مطلب...
۳۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۲:۲۸ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد قراردادهای ورزشی

عنوان مقاله:

فورس ماژور و تغییر شرایط در طول همه گیری COVID-19: مورد قراردادهای خدمات ورزشی و پاسخ های قضایی در چین

Force majeure and changed circumstances during the COVID-19 pandemic: the case of sports service contracts and judicial responses in China

سال انتشار: 2022

رشته: تربیت بدنی، حقوق، مدیریت

گرایش: مدیریت ورزشی، حقوق عمومی، مدیریت بازاریابی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله قراردادهای ورزشی

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI تربیت بدنی

مقالات ISI مدیریت

مقالات ISI حقوق

ادامه مطلب...
۲۹ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۵۲ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد تاثیر جرم محلی بر سلامت روان

عنوان مقاله: 

تاثیر جرم محلی بر سلامت روان: یک مرور اصولی و فرا تحلیل

 

The impact of neighbourhood crime on mental health: A systematic review and meta-analysis

سال انتشار: 2021

رشته: حقوق، علوم اجتماعی، روانشناسی، پزشکی

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی بالینی، روانپزشکی، پزشکی قانونی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله تاثیر جرم محلی بر سلامت روان

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI حقوق

مقالات ISI پزشکی

مقالات ISI روانشناسی

مقالات ISI علوم اجتماعی

ادامه مطلب...
۲۸ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۳:۵۷ ۰ نظر