دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۱۳ مطلب با موضوع «دانلود مقالات رایگان انگلیسی :: دانلود مقالات انگلیسی تربیت بدنی و علوم ورزشی» ثبت شده است

دانلود مقاله در مورد کاربرد روانشناسی ورزش

عنوان مقاله:

کاربرد روانشناسی ورزش در آموزش حرفه های بهداشتی: مروری نظام مند بر عملکرد آموزش مهارت های ذهنی

Applying sport psychology in health professions education: A systematic review of performance mental skills training

سال انتشار: 2022

رشته: تربیت بدنی - روانشناسی

گرایش: روانشناسی ورزشی - روانشناسی عمومی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله کاربرد روانشناسی ورزش

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI تربیت بدنی

 

مقالات ISI روانشناسی

ادامه مطلب...
۰۹ مرداد ۰۱ ، ۱۰:۰۲ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد مدال طلا

عنوان مقاله:

نمایه مدال طلا برای روانشناسی ورزشی (GMP-SP)

The Gold Medal Profile for Sport Psychology (GMP-SP)

سال انتشار: 2022

رشته: تربیت بدنی

گرایش: روانشناسی ورزشی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله مدال طلا

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI تربیت بدنی

 

مقالات ISI روانشناسی ورزشی

ادامه مطلب...
۰۹ مرداد ۰۱ ، ۰۹:۴۰ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد خشونت در ورزش

عنوان مقاله:

پیشگیری از خشونت در ورزش و تربیت بدنی جوانان: پیشنهاد NOVIS

Preventing violence in youth sport and physical education: the NOVIS proposal

سال انتشار: 2022

رشته: تربیت بدنی

گرایش: روانشناسی ورزشی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله خشونت در ورزش

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI تربیت بدنی

 

مقالات ISI روانشناسی ورزشی

ادامه مطلب...
۰۹ مرداد ۰۱ ، ۰۹:۱۷ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد هویت حرفه روانشناسی ورزشی

عنوان مقاله:

هویت حرفه روانشناسی ورزشی: دیدگاه چند ملیتی

The identity of the sport psychology profession: A multinational perspective

سال انتشار: 2022

رشته: تربیت بدنی

گرایش: روانشناسی ورزشی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله هویت حرفه روانشناسی ورزشی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI تربیت بدنی

 

 

مقالات ISI روانشناسی ورزشی

ادامه مطلب...
۰۹ مرداد ۰۱ ، ۰۰:۳۵ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد ورزش در آب

عنوان مقاله:

ورزش در آب و سلامت روان: بررسی محدوده

Aquatic exercise and mental health: A scoping review

سال انتشار: 2022

رشته: پزشکی - تربیت بدنی

گرایش: فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی - روانپزشکی - مغز و اعصاب

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله ورزش در آب

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI پزشکی

 

مقالات ISI تربیت بدنی

 

4. Discussion
The primary aim of this review was to develop a comprehensive summary of the literature to date relevant to aquatic exercise and its impact on mental health and well-being. The main objectives of this review were to (1) summarise the breadth and types of research on this subject completed to date, (2) provide an explicit indication of the intervention type, volume, measurement tools used, and populations best served in relation to aquatic exercise and its effectiveness and (3) to identify any gaps within the literature that can be developed so recommendations can be made for future investigations. The findings of this review trend towards aquatic exercise being effective in generating positive changes in mental health.

4.1. Overview of the available literature
The keywords and terminology used in the search process allowed us to capture all relevant literature on this subject. However, only 1.6% of the search results met the eligibility criteria for this review. The considerable shortage of available articles on this topic highlights the need for the completion of additional research. The majority of the eligible studies were randomised controlled trials, corresponding with NHMRC Level II. Despite the paucity of available literature, the substantial number of level II studies adds confidence to the findings of this review.

In regard to intervention type, there was a significant lack of consistency among the 23 articles selected for this review. Swimming, as previously defined by Oxford Dictionary51, was selected as the aquatic exercise intervention by some of the included studies32, 35, [56]. However, swimming is not the only exercise mode appropriate for water. This reality likely contributed to the diverse array of intervention types between the included studies. Research for this review revealed that land-based activities can often be modified for aquatic environments. For example, Perez-de la

(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)

4. بحث
هدف اصلی این بررسی، ایجاد خلاصه‌ای جامع از ادبیات مربوط به ورزش در آب و تأثیر آن بر سلامت روان و رفاه بود. اهداف اصلی این بررسی عبارت بودند از: (1) خلاصه کردن وسعت و انواع تحقیقات در مورد این موضوع که تا به امروز انجام شده است، (2) ارائه یک نشانه صریح از نوع مداخله، حجم، ابزار اندازه گیری مورد استفاده، و جمعیت هایی که به بهترین وجه در رابطه با ورزش در آب و اثربخشی آن و (3) برای شناسایی هر گونه شکاف در ادبیاتی که می توان توسعه داد تا توصیه هایی برای تحقیقات آینده ارائه شود. یافته‌های این مرور گرایش به سمت مؤثر بودن ورزش در آب در ایجاد تغییرات مثبت در سلامت روان است.

4.1. مروری بر ادبیات موجود
کلمات کلیدی و اصطلاحات مورد استفاده در فرآیند جستجو به ما این امکان را می دهد که تمام ادبیات مرتبط در مورد این موضوع را بدست آوریم. با این حال، تنها 1.6٪ از نتایج جستجو دارای معیارهای واجد شرایط بودن برای این بررسی بودند. کمبود قابل توجه مقالات موجود در مورد این موضوع، نیاز به تکمیل تحقیقات بیشتر را برجسته می کند. اکثر مطالعات واجد شرایط، کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده، مطابق با NHMRC سطح II بودند. علیرغم کمبود ادبیات موجود، تعداد قابل توجهی از مطالعات سطح II به یافته های این بررسی اطمینان می بخشد.

۰۹ تیر ۰۱ ، ۲۱:۱۲ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد همه گیری COVID-19

عنوان مقاله:

تاثیر ورزش و مهارت های تنظیمی بر سلامت روان در طول همه گیری COVID-19: یک نظرسنجی مقطعی

The effect of exercise and affect regulation skills on mental health during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional survey

سال انتشار: 2022

رشته: پزشکی - تربیت بدنی

گرایش: فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی - روانپزشکی - مغز و اعصاب

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله همه گیری COVID-19

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI پزشکی

 

مقالات ISI تربیت بدنی

 

 

4. Discussion
In this cross-sectional study our sample revealed elevated levels of symptoms of depression, anxiety and sleeping disorders throughout the COVID-19 confinements in comparison to prevalence rates in representative studies conducted before the pandemic. The prevalence of probable cases with a depressive disorder was found to be three to four times as high as the prevalence of depressive disorders estimated by using the PHQ-9 in German adults in 2013, which was specified with 8.1% in total, 6.1% among men and 10.2% among women (Busch et al., 2013). Also, the prevalence for probable cases with a generalized anxiety disorder (7.5%) was elevated in our sample. In 2014, merely 2.2% of the German population fulfilled symptoms of a generalized anxiety disorder (1.5% men, 2.9% women). According to the criterion for insomnia, Hinz et al. (2017) reported 35.9% of bad sleepers in a large German community sample in the year of 2015. This level was exceeded in our sample with 43% of the respondents’ reporting symptoms of insomnia. Our results are in accordance with research on mental health during COVID-19 from North and South America (Callow et al., 2020; Liu et al., 2020; Meyer et al., 2020; Schuch et al., 2020; Torales et al., 2020), Asia (Cao et al., 2020; Huang and Zhao, 2020; Khan et al., 2020; Ueda et al., 2020; Wang et al., 2020), Europe (Pieh et al., 2020; Rossi et al., 2020; Silva Moreira et al., 2021) and Oceania (Stanton et al., 2020), all reporting elevated symptoms of mental disorders during COVID-19. These consistent results underline the strong impact of the pandemic on mental health.

In consideration of the observed global decline in exercise training during the social distancing measures (Fibit, 2020) and the well-documented beneficial effects of exercise as an affordable, non-invasive intervention to treat and prevent depressive symptoms, anxiety (Carek et al., 2011; Craft and Perna, 2004) and poor sleep quality (Siu et al., 2021), our main objective was to investigate associations between exercise training and mental health outcomes. We expected individuals who were able to keep their exercise routines at a stable level or even increased their exercise volume to show less symptoms of depression, anxiety and sleep problems, whereas individuals whose inactivity increased to exhibit higher levels of mental distress. We furthermore hypothesized that not only the quantity of exercise, but also specific PA-related skills, such as PA-related affect regulation, were important to achieve optimal effects on mental health.

One-third of our respondents did not engage in exercise within the last four weeks and one-third reported a reduction in their exercise extent. Despite challenges to engage in exercise activities through restricted sports facility access, it is noteworthy that over one-third of the participants reported a positive change towards more exercise. As a consequence of working from home, which most likely resulted in a more flexible daily structure, some people may have seized the opportunity to develop new exercise habits (Lesser and Nienhuis, 2020; Stanton et al., 2020). These findings are in accordance with other studies reporting mixed results in PA behavior changes during confinement (Violant-Holz et al., 2020).

(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)

4. بحث
در این مطالعه مقطعی، نمونه ما سطوح بالایی از علائم افسردگی، اضطراب و اختلالات خواب را در سراسر محصورات COVID-19 در مقایسه با میزان شیوع در مطالعات نمایندگی انجام شده قبل از همه‌گیری نشان داد. شیوع موارد احتمالی مبتلا به اختلال افسردگی سه تا چهار برابر بیشتر از شیوع اختلالات افسردگی تخمین زده شده با استفاده از PHQ-9 در بزرگسالان آلمانی در سال 2013 بود که در مجموع 8.1٪، 6.1٪ در میان مشخص شد. مردان و 10.2 درصد در میان زنان (بوش و همکاران، 2013). همچنین شیوع موارد احتمالی با اختلال اضطراب فراگیر (5/7 درصد) در نمونه ما بالا بود. در سال 2014، تنها 2.2 درصد از جمعیت آلمان علائم اختلال اضطراب فراگیر را داشتند (1.5 درصد مردان، 2.9 درصد زنان). با توجه به معیار بی خوابی، Hinz و همکاران. (2017) در سال 2015، 35.9٪ از بد خوابان را در یک نمونه بزرگ جامعه آلمانی گزارش کرد. این سطح در نمونه ما با 43٪ از پاسخ دهندگان علائم بی خوابی را گزارش کردند. نتایج ما مطابق با تحقیقات مربوط به سلامت روان در طول COVID-19 در آمریکای شمالی و جنوبی است (کالو و همکاران، 2020؛ لیو و همکاران، 2020؛ مایر و همکاران، 2020؛ شوچ و همکاران، 2020؛ تورالس و همکاران. همکاران، 2020)، آسیا (کائو و همکاران، 2020؛ هوانگ و ژائو، 2020؛ خان و همکاران، 2020؛ اوئدا و همکاران، 2020؛ وانگ و همکاران، 2020)، اروپا (پیه و همکاران، 2020؛ روسی و همکاران، 2020؛ سیلوا موریرا و همکاران، 2021) و اقیانوسیه (استنتون و همکاران، 2020)، همگی افزایش علائم اختلالات روانی را در طول COVID-19 گزارش کردند. این نتایج ثابت بر تأثیر قوی همه‌گیری بر سلامت روان تأکید می‌کند.

با توجه به کاهش جهانی مشاهده شده در تمرینات ورزشی در طول اقدامات فاصله گذاری اجتماعی (فیبیت، 2020) و اثرات سودمند کاملاً مستند ورزش به عنوان یک مداخله مقرون به صرفه و غیرتهاجمی برای درمان و پیشگیری از علائم افسردگی، اضطراب (کارک و همکاران، ، 2011؛ ​​کرافت و پرنا، 2004) و کیفیت خواب ضعیف (Siu و همکاران، 2021)، هدف اصلی ما بررسی ارتباط بین تمرین ورزشی و پیامدهای سلامت روان بود. ما انتظار داشتیم افرادی که می‌توانند برنامه‌های ورزشی خود را در سطح ثابتی نگه دارند یا حتی حجم ورزش خود را افزایش داده‌اند، علائم کمتری از افسردگی، اضطراب و مشکلات خواب را نشان دهند، در حالی که افرادی که بی‌تحرکی آنها افزایش یافته است، سطوح بالاتری از ناراحتی روانی را نشان می‌دهند. علاوه بر این، ما فرض کردیم که نه تنها کمیت ورزش، بلکه مهارت‌های خاص مرتبط با PA، مانند تنظیم تأثیر مرتبط با PA، برای دستیابی به اثرات مطلوب بر سلامت روان مهم هستند.

۰۹ تیر ۰۱ ، ۲۰:۴۹ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد مختل سازی ورزش استقامتی

عنوان مقاله:

سریع بودن سازگاری با یک رژیم غذایی پر چرب کم کربوهیدرات اما مختل سازی ورزش استقامتی و افزایش عملکرد با وجود افزایش دسترسی به گلیکوژن

Adaptation to a low carbohydrate high fat diet is rapid but impairs endurance exercise metabolism and performance despite enhanced glycogen availability

سال انتشار: 2021

رشته: تربیت بدنی

گرایش: فیزیولوژی ورزشی، فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی ورزشی کاربردی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله مختل سازی ورزش استقامتی

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI تربیت بدنی

مقالات ISI فیزیولوژی ورزشی

ادامه مطلب...
۰۱ خرداد ۰۱ ، ۰۸:۰۰ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد سوخت و ساز کربوهیدارت

عنوان مقاله:

تاثیر سوخت و ساز کربوهیدارت قبل از ورزش یا هضم پروتئین بر اکسیداسیون زیر لایه اما نه بر عملکرد یا گرسنگی در مقایسه با چرخش در حالت ناشتا

Pre-Exercise Carbohydrate or Protein Ingestion Influences Substrate Oxidation but Not Performance or Hunger Compared with Cycling in the Fasted State

سال انتشار: 2021

رشته: تربیت بدنی، پزشکی

گرایش: فیزیولوژی ورزشی، فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی ورزشی کاربردی، علوم تغذیه

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله سوخت و ساز کربوهیدارت

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI تربیت بدنی

مقالات ISI پزشکی

ادامه مطلب...
۰۱ خرداد ۰۱ ، ۰۷:۴۹ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد اثرات تمرین استقامتی بر سیستم ایمنی

عنوان مقاله:

اثرات مزمن و شدید تمرین استقامتی بر سیستم ایمنی: یک مرور اصولی با فرا تحلیل

Acute and Chronic Effects of Interval Training on the Immune System: A Systematic Review with Meta-Analysis

سال انتشار: 2021

رشته: تربیت بدنی، پزشکی

گرایش: فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، ایمنی شناسی پزشکی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله اثرات تمرین استقامتی بر سیستم ایمنی

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI تربیت بدنی

مقالات ISI پزشکی

ادامه مطلب...
۳۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۲:۴۱ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد قراردادهای ورزشی

عنوان مقاله:

فورس ماژور و تغییر شرایط در طول همه گیری COVID-19: مورد قراردادهای خدمات ورزشی و پاسخ های قضایی در چین

Force majeure and changed circumstances during the COVID-19 pandemic: the case of sports service contracts and judicial responses in China

سال انتشار: 2022

رشته: تربیت بدنی، حقوق، مدیریت

گرایش: مدیریت ورزشی، حقوق عمومی، مدیریت بازاریابی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله قراردادهای ورزشی

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI تربیت بدنی

مقالات ISI مدیریت

مقالات ISI حقوق

ادامه مطلب...
۲۹ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۵۲ ۰ نظر