دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۷۸۰ مطلب با موضوع «دانلود مقالات رایگان انگلیسی :: دانلود مقالات انگلیسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات» ثبت شده است

دانلود مقاله در مورد مراقبت های بهداشتی

عنوان مقاله:

فناوری بلاک چین در مراقبت های بهداشتی: چالش ها و فرصت ها

Blockchain technology in healthcare: Challenges and opportunities

سال انتشار: 2022

رشته: پزشکی - مدیریت - مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش: انفورماتیک پزشکی - پزشکی عمومی - بهداشت عمومی - مدیریت منابع اطلاعاتی - مدیریت پروژه - مدیریت سیستم های اطلاعاتی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله مراقبت های بهداشتی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI پزشکی

 

مقالات ISI مدیریت

ادامه مطلب...
۳۰ شهریور ۰۱ ، ۱۷:۴۲ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد کنترل یکپارچه ترافیک

عنوان مقاله:

کنترل یکپارچه ترافیک برای گلوگاه مکرر آزادراه بر اساس یادگیری تقویتی عمیق

Integrated Traffic Control for Freeway Recurrent Bottleneck Based on Deep Reinforcement Learning

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی عمران - مهندسی کامپیوتر

گرایش: هوش مصنوعی - سازه - مهندسی الگوریتم و محاسبات

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله کنترل یکپارچه ترافیک

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی عمران

 

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

ادامه مطلب...
۳۰ شهریور ۰۱ ، ۱۰:۱۰ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد خط اختصاصی خودرو خودران

عنوان مقاله:

تأثیر خط اختصاصی وسیله نقلیه متصل و مستقل بر کارایی ترافیک آزادراه

Impact of connected and autonomous vehicle dedicated lane on the freeway traffic efficiency

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی عمران - مهندسی کامپیوتر

گرایش: هوش مصنوعی - سازه

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله خط اختصاصی خودرو خودران

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی عمران

 

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

ادامه مطلب...
۲۹ شهریور ۰۱ ، ۱۷:۵۵ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد موقعیت خروجی آزادراه

عنوان مقاله:

مدل بهینه سازی برای مسئله تصمیم گیری موقعیت خروجی آزادراه وسایل نقلیه خودران

Optimization model for the freeway-exiting position decision problem of automated vehicles

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی عمران - مهندسی کامپیوتر

گرایش: هوش مصنوعی - سازه

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله موقعیت خروجی آزادراه

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی عمران

 

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

ادامه مطلب...
۲۹ شهریور ۰۱ ، ۱۷:۲۳ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد اخبار رسانه های اجتماعی

عنوان مقاله:

ارتباط زمان سپری شده در مطالعه اخبار رسانه های اجتماعی با افسردگی و ایده خودکشی در میان نمونه ای از بزرگسالان لبنانی در طول همه گیری کووید 19 و بحران اقتصادی لبنان

Association of the time spent on social media news with depression and suicidal ideation among a sample of Lebanese adults during the COVID‑19 pandemic and the Lebanese economic crisis

سال انتشار: 2022

رشته: روانشناسی  - فناوری اطلاعات

گرایش: روانشناسی عمومی - روانشناسی بالینی - اینترنت و شبکه های گسترده

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله اخبار رسانه های اجتماعی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI روانشناسی  

 

مقالات ISI فناوری اطلاعات

 

Discussion
The results of this study showed that being a cancer or a lung disease patient, being afraid of Covid-19, having higher time spent on social media reading news or living in a crowded house are linked with more depression. However, owning a pet or being a worker in the medical field are associated with low depression, while having higher depression is related with more suicidal ideation; fear of Covid-19 and older age are associated with a less suicidal score.

In our study, spending more time on social media reading news was associated with higher depression and less suicidal ideation. In line with other studies, responses showed that consumption of news on social media in general, and news related to Covid-19 in particular, leads to depression (Bendau et al., 2021; Olagoke et al., 2020; Aboukacem et al., 2018). This depression is ascribed to the negative emotional impact on individuals consuming stressful, harmful or fake news because of prolonged hours of social media exposure (Nguyen & Chung, 2019) (Bendau et al., 2021; Olagoke et al., 2020). While some studies found that 56% of adults showed anxiousness as a result of distressing political news in their daily lives (APA public opinion poll – annual meeting 2018, 2018), others demonstrated that the difference between youth worrying about political news and youth depression was not significant (Caporino et al., 2020). Suicide is still considered a taboo in our region (Mahfoud et al., 2011). To the best of our knowledge, no previous study investigated the relation between the consumption of social media news and suicidal ideation. Thus, we hypothesize that suicidal ideation in our study may be underreported or there are other factors that might be more associated with suicidal ideation. Further studies must be done to confirm our hypothesis.

As mentioned in previous studies (Mamun et al., 2021), our study showed that having more fear of Covid-19 is related to a higher risk of depression. This virus is life-threatening and has an impact on the individual’s mental health (Hossain et al., 2020). Plus, new experiences tend to be more frightful, and Covid-19 is the first pandemic Lebanon has experienced in many years (Ropeik, 2004). In addition to scientific articles, having any sort of fear can lead to depression (Bowman, 2001). Owing to quarantine and social distancing, people have become more susceptible to develop anxiety and depressive symptoms (Rossi et al., 2020).

(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)

بحث
نتایج این مطالعه نشان داد که سرطان یا یک بیمار ریوی، ترس از کووید-19، صرف زمان بیشتر در رسانه های اجتماعی برای خواندن اخبار یا زندگی در خانه های شلوغ با افسردگی بیشتر مرتبط است. با این حال، داشتن حیوان خانگی یا کارگر در زمینه پزشکی با افسردگی کم همراه است، در حالی که داشتن افسردگی بیشتر با افکار خودکشی بیشتر مرتبط است. ترس از کووید-19 و سن بالاتر با نمره کمتر خودکشی همراه است.

در مطالعه ما، صرف زمان بیشتر در رسانه های اجتماعی برای خواندن اخبار با افسردگی بیشتر و افکار کمتر خودکشی مرتبط بود. مطابق با مطالعات دیگر، پاسخ ها نشان داد که مصرف اخبار در رسانه های اجتماعی به طور کلی، و اخبار مربوط به کووید-19 به طور خاص، منجر به افسردگی می شود (Bendau et al., 2021; Olagoke et al., 2020; Aboukacem et al. ، 2018). این افسردگی به تأثیر عاطفی منفی بر افرادی نسبت داده می شود که اخبار استرس زا، مضر یا جعلی را به دلیل ساعات طولانی قرار گرفتن در معرض رسانه های اجتماعی مصرف می کنند (Nguyen & Chung, 2019) (Bendau et al., 2021; Olagoke et al., 2020). در حالی که برخی از مطالعات نشان دادند که 56 درصد از بزرگسالان در نتیجه اخبار سیاسی ناراحت کننده در زندگی روزمره خود مضطرب نشان دادند (نظرسنجی عمومی APA - نشست سالانه 2018، 2018)، برخی دیگر نشان دادند که تفاوت بین نگرانی جوانان در مورد اخبار سیاسی و افسردگی جوانان بود. قابل توجه نیست (کاپورینو و همکاران، 2020). خودکشی هنوز در منطقه ما یک تابو محسوب می شود (محفود و همکاران، 2011). تا آنجا که ما می دانیم، هیچ مطالعه قبلی رابطه بین مصرف اخبار رسانه های اجتماعی و افکار خودکشی را بررسی نکرده است. بنابراین، ما فرض می کنیم که افکار خودکشی در مطالعه ما ممکن است کمتر گزارش شده باشد یا عوامل دیگری وجود داشته باشد که ممکن است بیشتر با افکار خودکشی مرتبط باشد. برای تایید فرضیه ما باید مطالعات بیشتری انجام شود.

۲۹ شهریور ۰۱ ، ۱۲:۴۸ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد اثر بار زنده در کالورت

عنوان مقاله:

اثر بار زنده در کالورت انعطاف پذیر خاک-فولاد: نقش انسجام ظاهری پس‌پر

Live load effect in soil-steel flexible culvert: role of apparent cohesion of backfill

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی عمران - مهندسی کامپیوتر

گرایش: مهندسی هیدرولیک - آب و سازه های هیدرولیکی - سازه

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله اثر بار زنده در کالورت

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی عمران

 

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

ادامه مطلب...
۲۹ شهریور ۰۱ ، ۱۲:۲۸ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد افسردگی در رسانه های اجتماعی

عنوان مقاله:

تشخیص زودهنگام افسردگی در رسانه های اجتماعی با استفاده از یادگیری عمیق و احساسات نهفته

Early depression detection in social media based on deep learning and underlying emotions

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات - روانشناسی

گرایش: هوش مصنوعی - اینترنت و شبکه های گسترده - روانشناسی بالینی - روانشناسی عمومی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله افسردگی در رسانه های اجتماعی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

 

مقالات ISI روانشناسی

ادامه مطلب...
۱۹ شهریور ۰۱ ، ۱۱:۱۸ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد تحلیل داده الگوی لباس

عنوان مقاله:

تجزیه و تحلیل داده الگوی لباس به کمک کامپیوتر بر اساس عوامل محبوب

Computer-Aided Data Analysis of Clothing Pattern Based on Popular Factors

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی کامپیوتر

گرایش: هوش مصنوعی - مهندسی الگوریتم و محاسبات 

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله تحلیل داده الگوی لباس

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

 

مقالات ISI هوش مصنوعی

ادامه مطلب...
۱۹ شهریور ۰۱ ، ۱۰:۲۶ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد تجزیه و تحلیل داده ها

عنوان مقاله:

اصول طراحی برای تجزیه و تحلیل داده ها

Design Principles for Data Analysis

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی کامپیوتر - آمار

گرایش: هوش مصنوعی - مهندسی الگوریتم و محاسبات  - آمار ریاضی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل داده ها

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

 

مقالات ISI آمار

ادامه مطلب...
۱۹ شهریور ۰۱ ، ۰۹:۵۷ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد قانون کاوی انجمن

عنوان مقاله:

تجزیه و تحلیل داده های رفتار دانش آموزان بر اساس قانون کاوی انجمن

Student Behavior Data Analysis Based on Association Rule Mining

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی کامپیوتر

گرایش: هوش مصنوعی - مهندسی الگوریتم و محاسبات 

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله قانون کاوی انجمن

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

 

مقالات ISI هوش مصنوعی

ادامه مطلب...
۱۸ شهریور ۰۱ ، ۱۷:۳۵ ۰ نظر