دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۱۴۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان مقالات انگلیسی شیمی» ثبت شده است

باتری های لیتیوم یونی (مقاله رایگان pdf)

 «به عنوان یک کشوری که دارای 2 درصد مخازن نفتی جهان است اما 20 درصد نفت جهان را مصرف می کند – قصد دارم این را تکرار کنم – 2 درصد مخازن نفتی جهان را داریم؛ 20 درصد استفاده می کنیم. این به چه معنی است، به همان میزان که تلاش می کنیم تا تولید نفت را افزایش دهیم، قادر نخواهیم بود تا خود را از شرایط سخت قیمت های بالای گاز نجات دهیم. هرکسی غیر از این را به شما بگوید یا نمی داند که درباره چه چیزی صحبت می-کند یا اینکه حقیقت را به شما نمی گویند.»

ادامه مطلب...
۲۹ فروردين ۰۲ ، ۱۲:۱۴ ۰ نظر

ویژگی های سیمان پورتلند (مقاله رایگان pdf)

چکیده
              سال ها عامل های ستایش برای کاهش مصرف انرژی در ظرفیت تولید سیمان مورد تحقیق و مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش اثر آلکانوآمین جدیدی مثل N  ، N-بیس (2- هیدروکسی اتیل) ایزوپروپانول آمین (DEIPA)،NوN-بیس (2-هیدروکسی پروپیل)-2-آمینواتانول (EDIPA) و N و N و N'،N' تتراکیس (2- هیدروکسی اتیل)اتیلن آمیدین (THEED) ، بر ستایش، تراوایی و خصوصیات فیزیکی سیمان پورتلند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که DEIPA و EDIPA می تواند به طور چشمگیری بقایای غربال را کاهش دهد (45cm) و تراوایی پودر سیمان را بهبود بخشد. این مواد می تواند تراکم پذیری و افت فشار سیمان را تحت تنش نرمال معینی کاهش دهد و در نتیجه از تجمع ذرات سیمان جلوگیری کند. قابل توجه است که DEIPA و EDIPA مقاومت تراکمی کوتاه مدت (3 روزه ) و بلند مدت (28 روزه) را افزایش می دهد. DEIPA  می توان به عنوان تسریع کننده برای کاهش زمان تنظیم به کاربرد THEED سهم بیشتری در مقاومت تراکمی بلند مدت دارد.

ادامه مطلب...
۲۸ فروردين ۰۲ ، ۱۱:۵۰ ۰ نظر

اکسیداسیون حرارتی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

            مراحل ابتدایی اکسیداسیون حرارتی فیلم های نازک و غیرمتبلور فلزی Zr-CuAl-Ni با استفاده از اسپکتروسکوپی فوتوالکترونی اشعه x، میکروسکوپ الکترونی و اسپکتروسکوپی پراش اشعه x مورد بررسی قرار گرفت. فیلم های به وجود آمده دارای اکسیزن پیوندی است که به پایداری فاز غیر متبلور کمک می کند. این اکسیژن پس از حرارت دیدن تا 300 درجه در مدت زمان های کوتاه (5 دقیقه) از سطح فصل مشترک جدا می شود. حرارت دهی تا 300 درجه در مدت زمان طولانی تر موجب تجزیه افقی و عمودی و تشکیل یک لایه سطحی اکسید شامل اکسیدهای Zr و Al  می شود. تشکیل اکسید سطحی در ابتدا با نفوذ معکوس Cu و Ni و (<30 دقیقه) و سپس با نفوذ بیرونی Zr (>30 دقیقه) محدود می شود. خواص اکسیداسیون تطابق بسیاری با مشاهدات قبلی شیشه های فلزی Zr-Cu-Al-Ni داشت البته اختلافاتی مشاهده شد که می توان آن ها را با شکل هندسی منحصر به فرد فیلم های نازک و غیرمتبلور فلزی توجیه کرد.

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۰۱ ، ۰۹:۴۰ ۰ نظر

طیف سنجی رامان بهبود یافته (مقاله رایگان pdf)

چکیده 

          اتصال الکتروفورز مویرگی ریز تراشه با اسپکتروسکوپی رامان افزایش سطح (MCE-SERS) موجب ترکیب قدرت بالای جداسازی الکتروفورز مویرگی با توانایی دستیابی به طیف لرزشی جهت شناسایی اجرا می گردد. طیف سنجی رامان یک روش تشخیص توصیفی است که به طور خاص برای آنالیز شیمیایی مناسب است چون غیر مخرب بوده و قابلیت شناسایی آنالیت ها را دارد. با این وجود نقطه ضعف آن حساسیت کم می باشد و حتی گاها به زمان های طولانی تری نسبت به پهنای پیک معمول جهت جداسازی های الکتروفورزی نیاز دارد. شدت رامان با نزدیک کردن آنالیت به سطح فلزات نانوساختار و یا کلوئیدها به شدت بهبود می یابد (علت اثر افزایش سطح). این مقاله رویکرد جدیدی در زمینه اتصال MCE-SERS بر خط ارائه می دهد. عنصر اصلی دستگاه میکروفلوئید شیشه ای پیشرفته یک ساختار دوزسنجی است که شامل دوکانال جانبی می شود. این دو کانال پس از جداسازی الکتروفورزی آنالیت ها به کانال MCE متصل می شود. کانال های دوزسنجی نانوذرات نقره (Ag-Nps) را به مناطق متفرقه الکتروفورزتیک ارائه می دهد. این مناطق ضبط از طیف SERS ترکیبات جداشده را آسان می کند. عملکرد تراشه MCE-SERS با آنالیز یک محلول مدل رودامین در 90 ثانیه با دستیابی به RSD زمان مهاجرت زیر 1.5% ارزیابی گردید. این رویکرد به طور موفقیت آمیزی برای تجزیه و تحلیل ریبوخلاوین افزودنی خوراکی در سس باربیکیو به کاربرده شد. 

ادامه مطلب...
۰۶ اسفند ۰۱ ، ۰۹:۳۲ ۰ نظر

سرطان پروستات (مقاله رایگان pdf)

چکیده

         آنتی ژن غشاء مربوط به پروستات (PSMA) نشانگر زیستی قابل توجهی برای فرایندهای تشخیصی و درمانی در سرطان پروستات است. ذرات طلایی نانو بستر جذابی از مواد نانو را برای ترکیب متنوعی از عوامل هدف گیر، تصویربرداری و سیتوتوکسیک در دستگاه واحدی برای تحقیقات زیست پزشکی فراهم می آورد. در این بررسی، ما تولید و ارزیابی اولین سامانه AuNP را نشان می دهیم که به وسیله مهارکننده پپتیدومیمتیک فوسفورامیدیت مولکولی کوچک برای تحویل هدف گرفته به سمت سلول های سرطان پروستات نمایانگر PSMA عملیاتی شده است. رویکرد کلی دربرگیرنده گُشن گیری AuNP های دارای پوشش استرپتاویدین با مهارکننده PSMA مرتبط با بیوتین برای ایجاد AuNPهای هدف گیری شده به سمت PSMA است. در ارزیابی های آزمایشگاهی، این AuNP های هدف گیری شده برای تعیین اتصال وابسته به زمان و با واسطه PSMA به سلول های LNCaP مثبت PSMA استفاده شدند. AuNP های هدف گیرنده به سمت PSMA اتصالات بیشتر و گزینشی تری به سلول های LNCaP را در مقایسه با AuNPهای هدف گیری نشده گواه نشان دادند، که نشانگر ممکن بودن این رویکرد است.

ادامه مطلب...
۰۳ اسفند ۰۱ ، ۱۵:۰۴ ۰ نظر

نانوکامپوزیت های گرافن (مقاله رایگان pdf)

چکیده

            مقاله حاضر مطالعه در زمینه کامپوزیت های سرامیکی آلومینا (Al2O3)  تقویت شده با صفحات گرافنی (GPL)  و ارتباط بین بارگذاری GPL و هر دو خواص مکانیکی و زیست سازگاری در شرایط آزمایشگاهی را ارائه می دهد. پودر Al2O3 با مقادیر مختلف GPL با استفاده از یک کوره بدون فشار محافظت شده از گاز تهیه و ساخته شد. بررسی نتایج نشان می دهد چگالی کامپوزیت ها از 99.2 تا 95.6 با بارگذاری GPL از 0.75 تا 1.48٪ حجمی  متفاوت است. مطالعات رامان نشان می دهد که تراکم های متوسط  GPLدر طی فرآیند آسیاکاری گلوله ای رخ می دهد و نقص های گرافیتی در طی فرآیند دما بالا ایجاد می شود. خواص مکانیکی زمینه Al2O3 با افزودن GPL به میزان قابل توجهی بهبود می یابد. حداکثر افزایش تقریبا 60٪ استحکام خمشی و 70٪ چقرمگی شکست با معرفی 0.75 % کسر حجمی GPL حاصل می شود. در آزمایشات زیست سازگاری مشخص شد که سلول هایی که به طور مستقیم بالای نمونه های GPL / Al2O3 کشت می شوند، اتصال اولیه (3 ساعت بعد از کشت) و قابلیت زنده ماندن (3 روز پس از انکوباسیون ) بهتری نسبت به Al2O3  یکپارچه نشان دادند، که نشان دهنده زیست سازگاری قابل مثایسه یا مطلوب تر کامپوزیت های GPL / Al2O3 است. خواص مکانیکی و زیستی عالی کامپوزیت های GPL / Al2O3 ممکن است این امکان را برای استفاده در طیف گسترده ای از کاربردهای مهندسی و زیست پزشکی فراهم کند.

ادامه مطلب...
۰۳ اسفند ۰۱ ، ۰۸:۳۶ ۰ نظر

شناسایی رنگ یون جیوه (مقاله رایگان pdf)

چکیده

         شناسایی ساده، سریع، و راحت رنگ Hg2 + در رسانه های آبی میتنی بر قابلیت اتصال گزینشی از تغییر شیمیایی تیمین (NT) به سمت Hg2 + ارائه شده است. NT محلول AuNPs را که در رنگ قرمز ثابت مانده را تزیین نموده، این در حالی است که حضور Hg2 + باعث تجمع قابل توجهی از AuNPs با تغییرات رنگ قرمز به آبی می شود. بنابراین، محتوای Hg2 + در نمونه های واقعیِ آب را می توان از لحاظ کیفی و با چشم غیر مسلح مشاهده کرد، در همین حال، رابطه مناسب خطی از Hg2 + همراه با نانومتر A650 و 520 نانومتر وجود دارد که می تواند برای تعیین کمی ایجاد شود. علاوه بر این، سیستم ما گزینش برجسته ای را برای یونهای جیوه در مقابل هر یون فلزی دیگری که آزمایش شده نشان می دهد و آنیونها و حساسیت آن را با LOD از 0.8 نانومتر در نمونه های واقعی آب را برآورد می سازد.

ادامه مطلب...
۲۵ بهمن ۰۱ ، ۱۰:۱۹ ۰ نظر

لایه های قیر (مقاله رایگان pdf)

چکیده
         این مطالعه به بررسی اثرات متقابل پرکننده- محتوای قیر و خصوصیات پودر مزو از پرکننده مواد معدنی در عملکرد دمای پایین قارچهای قیر پرداخته است. استراتژی های کنترل برای محتوای پرکننده مواد معدنی (نسبت پرکننده به قیر ((RFB)  نیز مشخص شد. قیر Panjin # 90 و قیر اصلاح شده با پلیمر استایرن بوتادین- استایرن در این آزمایش استفاده شد. چهار نوع پودر سنگ آهک مورد استفاده قرار گرفت ، همه اینها استاندارد چینی را برای اندازه ذرات پودر برآورده می کند اما ویژگی های مختلف مزو را نشان می دهد. از هر نوع پودر سنگ آهک برای تهیه نمونه های لایه قیر در پنج RFB مختلف استفاده شد. حفره های مزو در جرم واحد (Vg) از چهار نوع پرکننده مواد معدنی بر اساس اصل نسبت درجه اعتبار درجه Rigden مورد آزمایش قرار گرفتند. نسبت قیر بدون تثبیت کننده و قیر تثبیت شده در نمونه های لایه قیر با استفاده از Vg ، چگالی قیر و RFB تعیین شد. مقاومت چسبندگی درجه حرارت پایین لایه های قیر به عنوان شاخص کنترل برای شکست و از بین رفتن بحرانی مورد استفاده قرار گرفت ، در حالی که نرخ تغییرات سفتی خمش در دمای پایین به عنوان شاخص کنترل برای رفع فرسودگی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثرات متقابل پرکننده-قیر از محتوا و خصوصیات مزو از پرکننده معدنی قابل توجه است و چنین تأثیراتی با نسبت قیر آزاد و قیر تثبیت شده تعیین می شود. نسبت مطلوب قیر تثبیت شده و قیرآزاد در لایه های قیر تحت دو شرایط دمای پایین (30 درجه سانتیگراد و 10 درجه سانتیگراد) را می توان بر اساس تأثیر این نسبت  بر شاخص های بحرانی و کنترل شکست تعیین کرد. علاوه بر این ، RFB را می توان از طریق محاسبه معکوس بدست آورد. از این رو می توان محتوای پرکننده مواد معدنی را دقیقاً کنترل کرد ، که برای استفاده منطقی از پرکننده مواد معدنی و برای بهبود عملکرد روسازی لایه های قیر در دماهای پایین بسیار مهم است.

ادامه مطلب...
۲۲ دی ۰۱ ، ۰۸:۲۴ ۰ نظر

تزریق آهسته الکترون ها (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           این کار اثر مستقیم انتخاب پذیرنده برای رنگ های آلی را بر روی دینامیک الکترون ها در مقیاس های زمانی سریع تر نشان می دهد، که در آن خواص تصویری-فیزیکی که در سطوح نیمه هادی با قطعات خاص پذیرنده وجود دارد، نادیده گرفته شده است. چهار رنگ برتر خانواده خانواده اندولین (D131، D102، D149 و D205) با اشتراک گذاشتن بخش اهداکننده مشترک ، اما از طریق گروه های مختلف پذیرنده، با پردازش تزریق الکترون، با استفاده از پروب اشعه مادون قرمز گذرای فوق سریع انتخاب و مقایسه می¬شوند. وجود مولکول رودانین در واحد پذیرنده در D102، D149 و D205، یک فرایند تزریق آهسته الکترون ، در مقیاس پیکوثانیه را در نوار شکاف نیمه هادی  TiO2 نشان می دهد. انتظار می رود که این فرایند آهسته به دلیل انتقال بار مولکولی پیچ خورده / حالت ایزومریزه رنگ جذب شده قبل از تزریق الکترون باشد. این حالت ایزومریست نیز باعث کاهش سرعت فرایند بازترکیب الکترون می شود و در سلول های خورشیدی مبتنی بر این رنگ های ردانین منجر به بازدهی بالا میشود. جایگزینی مولکول رودانین توسط یک گروه سایانو اکریلیک در رنگ D131،  تزریق سریعتر الکترون و فرایندهای بازترکیب را نشان می دهد، به علت لحظه قطبیت ضعیف در حالت تحریک، مانع شکل گیری حالت ایزومری می-شود. این یافته ها به منظور ارتقاء طراحی رنگ های آلی استفاده شده در سلول های خورشیدی حساس به رنگ کمک می کند که در آن فرایندهای تصویری فیزیکی  بر روی سطوح نیمه هادی می تواند کارایی سلول های خورشیدی را افزایش دهد. 

ادامه مطلب...
۰۸ دی ۰۱ ، ۰۹:۵۴ ۰ نظر

اکولوژی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

          رشد چشمگیر کشاورزی و تولید بیشتر محصولات نباتی و دانه های روغنی طی دو دهه گذشته، وضعیت آفات شب پره پشت الماسی (DBM)، Plutella xylostella L. را افزایش داده است و در حال حاضر برآورد شده است که سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار برای اقتصاد جهانی هزینه در بر داشته باشد. درک ما از برخی از جنبه های اساسی بیولوژی و اکولوژی DBM، به ویژه در مورد روابط گیاهان میزبان، تعاملات تریتروفیک و مهاجرت به طور قابل توجهی بهبود یافته است، اما دانش ما از جنبه های دیگر مانند توزیع جهانی و فراوانی نسبی آن، به طرز شگفت آوری محدود باقی مانده است. کنترل بیولوژیکی هنوز هم تقریباً به طور انحصاری روی تعدادی از انواع پارازیتوئیدهای (انگلهای) هیمانوپتران متمرکز است. اگرچه اینها می توانند بسیار مؤثر باشند ، اما حشره کش ها همچنان اساس مدیریت را تشکیل می دهند؛ استفاده نامناسب از آنها پارازیتوئیدها را مختل می کند و باعث مقاومت در برابر محصولات موجود می شود. درک اکولوژیکی بهبود یافته و در دسترس بودن مجموعه ای از حشره کش های انتخابی بسیار مؤثر در طول دهه 1990، پایه و اساس رویکردهای مدیریت یکپارچه آفات پایدار و از نظر اقتصادی مقاوم (IPM) را فراهم کرد. با این حال، رجوع مکرر به برنامه های حشره کش برنامه ریزی شده منجر به مقاومت در برابر این ترکیبات اخیراً معرفی شده و خرابی برنامه های IPM شده است. در حال حاضر، فناوری های اثبات شده ای برای مدیریت پایدار DBM وجود دارند، اما غلبه بر موانع اتخاذ پایدار آنها همچنان به عنوان یک چالش بزرگ باقی مانده است. 

ادامه مطلب...
۱۴ آذر ۰۱ ، ۰۸:۳۷ ۰ نظر