دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۷۷ مطلب با موضوع «مقالات ترجمه شده رایگان :: مقالات ترجمه شده رایگان ریاضی، فیزیک و شیمی» ثبت شده است

باتری های لیتیوم یونی (مقاله رایگان pdf)

 «به عنوان یک کشوری که دارای 2 درصد مخازن نفتی جهان است اما 20 درصد نفت جهان را مصرف می کند – قصد دارم این را تکرار کنم – 2 درصد مخازن نفتی جهان را داریم؛ 20 درصد استفاده می کنیم. این به چه معنی است، به همان میزان که تلاش می کنیم تا تولید نفت را افزایش دهیم، قادر نخواهیم بود تا خود را از شرایط سخت قیمت های بالای گاز نجات دهیم. هرکسی غیر از این را به شما بگوید یا نمی داند که درباره چه چیزی صحبت می-کند یا اینکه حقیقت را به شما نمی گویند.»

ادامه مطلب...
۲۹ فروردين ۰۲ ، ۱۲:۱۴ ۰ نظر

ویژگی های سیمان پورتلند (مقاله رایگان pdf)

چکیده
              سال ها عامل های ستایش برای کاهش مصرف انرژی در ظرفیت تولید سیمان مورد تحقیق و مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش اثر آلکانوآمین جدیدی مثل N  ، N-بیس (2- هیدروکسی اتیل) ایزوپروپانول آمین (DEIPA)،NوN-بیس (2-هیدروکسی پروپیل)-2-آمینواتانول (EDIPA) و N و N و N'،N' تتراکیس (2- هیدروکسی اتیل)اتیلن آمیدین (THEED) ، بر ستایش، تراوایی و خصوصیات فیزیکی سیمان پورتلند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که DEIPA و EDIPA می تواند به طور چشمگیری بقایای غربال را کاهش دهد (45cm) و تراوایی پودر سیمان را بهبود بخشد. این مواد می تواند تراکم پذیری و افت فشار سیمان را تحت تنش نرمال معینی کاهش دهد و در نتیجه از تجمع ذرات سیمان جلوگیری کند. قابل توجه است که DEIPA و EDIPA مقاومت تراکمی کوتاه مدت (3 روزه ) و بلند مدت (28 روزه) را افزایش می دهد. DEIPA  می توان به عنوان تسریع کننده برای کاهش زمان تنظیم به کاربرد THEED سهم بیشتری در مقاومت تراکمی بلند مدت دارد.

ادامه مطلب...
۲۸ فروردين ۰۲ ، ۱۱:۵۰ ۰ نظر

مادون قرمز حرارتی (مقاله رایگان pdf)

چکیده
              اندازه گیری های دمای سطحی زمین (LST) که در دامنه مادون قرمز حرارتی (TIR) انجام می شود، در معرض نا همسانگردی جهتی شدید قرار داشته اند. به جای مدل های TIR فیزیکی تحلیلی دقیق که به اطلاعات ورودی و ظرفیت محاسباتی قابل توجه نیاز دارند، روش های پارامتریک ساده شده قادر به نشان دادن و اصلاح با دقت اثرات زاویه ای بر LST می باشند که برای کاربرد های اجرایی ماهواره نیز مناسب خواهند بود. ما در این تحقیق یک مدل دو پارامتری ساده تحت عنوان RL (روجین- لاگوارده) را که نشان دهنده قابلیت هایی جهت نشان دادن علائم جهتی کاربرد های شهری و گیاهی با دقت بهتر از 1 درجه می باشد، ارائه می کنیم. این مقدار نشان دهنده RMSE (خطای جذر مربعات میانگین) به دست آمده به عنوان بهترین توجیه مدل RL نسبت به مجموعه داده های موجود می باشد. سپس روش RL با یک مجموعه داده ترکیبی ایجاد شده توسط مدل مشاهده پوشش خاک، فتوشیمی و شار انرژی (SCOPE) ایجاد شده است به طوری که تغییرات گسترده در روش های هواشناسی،  سازه و ساختار سایبان و شرایط آب مد نظر قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده RMSE≤0.6C می باشند که به عنوان یک نتیجه مناسب شناخته می شود. همچنین مدل RL از عملکرد بهتری حتی نسبت به مدل پارامتریک مشهور ونیکوو که دارای دو مجهول می باشد، برخوردار است. توانایی مدل RL جهت بازتولید بهتر پدیده نقطه داغ به بیان این خصوصیت می پردازد. 

ادامه مطلب...
۲۲ فروردين ۰۲ ، ۰۸:۵۷ ۰ نظر

ماهواره Mit Castor (مقاله رایگان pdf)

چکیده 
            رانشگر ماهواره ی آند کاتد برای انباشتگی مداری (CASTOR) یک مانور مداری و گذرگاه میکرو ماهواره ای است که در آزمایشگاه سیستم فضایی MIT ساخته شده است. هدف فنی ماموریت کسب 1 km/s از delta-V در طول یکسال ماموریت در مدار پایین زمین است (LEO). این هدف با استفاده از یک سیستم نیروی محرکه ی الکتریکی یعنی میدان پیشرانش واگرای نوک دار (DCFT) است که تغییرات مداری با بازدهی بالا برای ماهواره ی کلاس حلقه ی ESPA را مقدور می سازد. CASTOR قادر به بهبود دسترسی سریع به ظرفیت های فضایی با ارائه ی یک پلتفرم انتقال مداری با یک عملکرد بسیار بالا نسبت به جرم و از این رو کاهش زیاد هزینه های پرتاب و اجازه دادن به مانور مداری بسیار کارآمد است. علاوه بر این، CASTOR بسیار مقیاس پذیر و مدولار است یعنی اجازه می دهد تا به دامنه ی وسیعی از مقیاس ها و کاربردها سازگار شود. CASTOR به عنوان بخشی از برنامه ی نانوماهواره ای دانشگاه (UNP) ساخته شده که بوسیله ی آزمایشگاه تحقیقات نیروی هوایی تامین مالی شده است (AFRL).

ادامه مطلب...
۲۰ فروردين ۰۲ ، ۱۴:۵۶ ۰ نظر

ترکیبات اصلی آرد (مقاله رایگان pdf)

چکیده
          هنوز بحث قابل توجهی در مقالات در مورد نقش های مربوط به نشاسته و گلوتن در هر دو حالت رئولوژی خطی و غیرخطی خمیر آرد گندم وجود دارد. از این رو، برای روشن تر کردن نقش های انفرادی گلوتن و نشاسته در رفتار کلی خمیر، خواص رئولوژیکی خمیر و ترکیبات گلوتن نشاسته با نسبت های مختلف به طور سیستماتیکی در حالت برش و گسترش، با استفاده از جعبه کمک ابزار رئولوژیکی مناسب متشکل از دامنه کوچک خطی آزمون برش نوسانی و آزمون غیر خطی مانند خزش بازیابی در فرمت برشی و تک محوره مورد بررسی قرار گرفت. نشاسته یک نقش محوری در رئولوژی خطی خمیر بازی می کند. با افزایش مقدار نشاسته، محدوده ی خطی مشاهده شده در آزمون برش نوسانی به عنوان یک تابع قانون قدرت کاهش می یابد. همچنین نشاسته آشکارا بر ویسکوزیته کششی در محدوده های کوچک تاثیر می گذارد. به تبع آن، در منطقه خطی تفاوت های بین سیستم های مختلف گلوتن با حضور نشاسته ممکن است ناپدید شود. . چنانچه شاخص های کیفیت تهیه نان ذاتا با شبکه گلوتن مرتبط شناخته شده است، بررسی رفتار غیر خطی خمیر به منظور افشای تفاوت در کیفیت آرد ضروری به نظر می رسد. تفاوت های کیفی بین انواع آرد قوی و ضعیف به وضوح در ارزش شاخص سختی تنش در آزمون تک محوره و انطباق بهبود کل در آزمون خزش بازیابی غیر خطی نشان داده شد. با وجود کاربردهای قبلی موفقیت آمیز در ژل گلوتن خالص، دقت مدل ژل بحرانی در پیش بینی خواص رئولوژیکی خطی خمیر، به علت داشتن محدوده ی خطی کوچک و نیاز به طولانی ترین زمان استراحت برای خمیر محدود بود.

ادامه مطلب...
۱۹ فروردين ۰۲ ، ۱۳:۳۱ ۰ نظر

لیزرهای نقطه کوانتومی (مقاله رایگان pdf)

نشان می دهیم که پاسخ دینامیکی لیزرهای نقطه کوانتومی نیمه هادی پمپ الکتریکی می تواند بصورت کمّی از طریق مشخصه قوی غیرخطی فرایندهای پراکندگی الکترون-الکترون قابل درک باشد. شبیه سازی های متعددی برای ترکیب رویکردهای میکروسکوپی که برای نرخ پراکندگی غیرتابشی محاسبه می شود را با مدل نرخ معادله استفاده شده برای مدل سازی به کار انداختن رفتارهای پیچیده دینامیکی ارائه شده است. تاخیر به جریان انداختن شبیه سازی، فرکانس نوسانات ضعیف، پاسخ مدولاسیون سیگنال کوچک و الگوهای چشم لیزرهای نقطه کوانتومی ارائه شده اند و با نتایج تجربی در طول موج 1300 نانومتر مقایسه شده اند. میرایی شدید نوسانات ضعیف به یک مکانیزم غیر عادی نسبت داده شده است که شامل جذب اوگر ، شامل فرایند ترکیبی حفره-الکترون که از لایه خمیری به سمت نقطه کوانتومی می رود و بر پایه درجه وابستگی جریان پمپ تراکم حفره و الکترون وابسته است.

ادامه مطلب...
۱۵ فروردين ۰۲ ، ۱۲:۰۰ ۰ نظر

پارچه های تریکو (مقاله رایگان pdf)

چکیده
           اثر ویژگی های گرمایی بر پارچه های تریکو  سه بعدی ساخته شده از فیبرهای کاربردی ( یعنی الیاف مقاوم با عمر بالا و کول مکس ) همراه با ترکیبات فیبری مختلف مورد مطالعه قرار گرفت . پارچه های تریکو  به طور ویژه ای برای کاربردهای پارچه های رو تشکی تشک ها طراحی شده اند. نمونه هایی با دو فشردگی پارچه ای و طرح بافت و چهار ترکیب فیبری الیاف مقاوم با عمر بالا ساخته شده بودند. هدایت گرمایی ، مقاومت گرمایی، انتشار گرمایی ، و نفوذپذیری نسبی بخار آب نسبی به عنوان ویژگی های راحتی گرمایی در نظر گرفته شده اند . از دستگاه های الامبتا و پرمیتست برای اندازه گیری ویژگی های گرمایی استفاده شد. طرح پارچه معیار مهم  در مقاومت حرارتی و نفوذپذیری بخار آب است ،در حالی که مواد تشکیل دهنده الیاف در مورد جذب گرمایی مهم تر هستند . کمک الیاف مقاوم با عمر بالا بر کارایی وابسته به تنظیم حرارت از پارچه های تریکو  ، با استفاده از سنجش تمایزی رنگ مورد تجزیه قرار گرفت . اثر وابسته به حرارت الیاف مقاوم با عمر  بالا تا حد کمی در 33% ترکیب الیاف مقاوم با عمر بالا مشاهده شد . انتشار بخار آب از نمونه های پوست باز بالاتر از نمونه های پوست های بسته است . که این بدلیل ساختار سوراخ دار پوست های بازبرای ساختار پارچه ای و محتویات فیبری یکسان است . همچنین تجزیه آماری انجام شد و کمک هر عامل و تعامل آنها را تایید کرده . بویژه این تعامل از عوامل اصلی رفتار پراکندگی گرمایی نمونه ها ساخته شده است .

ادامه مطلب...
۰۸ فروردين ۰۲ ، ۱۲:۲۷ ۰ نظر

آزمون کششی شبه استاتیک (مقاله رایگان pdf)

چکیده
          پلاستیک های تقویت شده با الیاف کربن به دلیل استحکام بالا و رفتار خستگی عالیشان، در سازه های دریایی سبک مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله، یک روش نوآورانه برای بارگذاری همزمان و نظارت ساختاری بر یک دکل سکان پلاستیکی تقویت شده با الیاف کربن را به عنوان بخشی از یک کشتی بزرگ تجاری ارائه خواهیم کرد. نتایج تجربی در اینجا از یک آزمون کششی شبه استاتیک ارائه شده است که در آن نظارت بر بار با استفاده از سنسورهای کرنشی تعبیه شده انجام می شود. نظارت ساختاری، مبتنی بر طیف سنجی امپدانس الکترومکانیکی فرکانس بالا همراه با پردازش سیگنال اختصاصی و مبدل های پیزوالکتریک نصب شده در سطح است. ما به نتایج زیر رسیده ایم: (1) نمایش سیستم نظارت ترکیبی شامل بار و نظارت ساختاری، (2) جاسازی موفقیت آمیز کرنش سنج ها در طول تولید کامپوزیت دکل سکان پلاستیکی تقویت شده با الیاف کربن، (3) توسعه سخت افزار ابزار دقیق برای اندازه گیری امپدانس الکترومکانیکی چند کاناله، و (4) تشخیص موفقیت آمیز آسیب با استفاده از طیف سنجی امپدانس الکترومکانیکی در نمونه های ضخیم بدنه سکان پلاستیکی تقویت شده با الیاف کربن با استفاده از داده های کرنش.

ادامه مطلب...
۲۷ اسفند ۰۱ ، ۱۵:۳۱ ۰ نظر

نانوسیم های GaP (مقاله رایگان pdf)

نانوسیم GaP یک ماده بالقوه برای دستگاه های جدید است که کاربردهای اپتیکال و الکترونیکی می توانند باهم ادغام شوند، از تعدادی از محدودیتها رنج می برد زیرا شکاف باند غیرمستقیم را نشان می دهد. با استفاده از محاسبات اولین اصول ما نشان می دهیم که به خاطر اثرات محدود کردن، شکاف باند نه تنها زمانیکه به شکل یک نانوسیم است بزرگ می شود ، بلکه می تواند تنها با کاهش چند نانومتری قطر نانوسیم به یک نانوسیم نیم رسانای شکاف باند مستقیم تبدیل شود. این تبدیل به یک شکاف باند مستقیم برای نانوسیم های GaP با جهت [111] روی دهد ولی نه برای  نانوسیم های GaP با جهت [110]. اثرات وضعیتهای سطح که می تواند شکاف باند را تغییر دهد با اشباع هیدروژن و لایه سرپوش اکسید بر روی سطح نانومتر GaP مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند در حالیکه هیدروژن یک غیرفعال کننده کامل است، پیوندناجور Ga2O3GaP/ پیوند باند رسانش کوچکی را نشان می دهد ولی نانوسیم های GaP با جهت [111]  باند شکاف مستقیم را نگه می دارد.  

ادامه مطلب...
۲۷ اسفند ۰۱ ، ۰۸:۰۲ ۰ نظر

روان کارهای افشانشی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           در حین فرایند ریخته‌گری تحت‌فشار، روان‌کار برای خنک کردن قالب ها و تسهیل خروج قطعه در قسمت درونی قالب پاشیده می‌شود. اثرات خنک کاری روان‌کار قالب، با استفاده از آنالیز توزین حرارتی (TGA)، حسگرهای شار حرارتی (HFS) و تصویربرداری مادون‌قرمز مورد بررسی قرار گرفتند. سیر تکاملی شار حرارتی و تصاویر گرفته‌شده توسط دوربین مادون‌قرمز سرعت‌بالا نشان دادند که اعمال روان کار یک فرایند کوتاه و گذرا می باشد. زمان پاسخ‌دهی کوتاه حسگرهای HFS نظارت و فراگیری داده های حرارت سطحی و شار حرارتی را بدون نیاز به پردازش داده های اضافی امکان‌پذیر می‌سازد. مجموعه ی مشابهی از آزمایش‌ها با استفاده از آب د یونیزه نیز برای ارزیابی اثر روان‌کار انجام داده شد. شار حرارتی بالای به‌دست‌آمده در C° 300 به خواص ترکنندگی و جذب روان کار نسبت داده شد. تصاویر مربوط به مخروط پاشش و جریان روانکار بر روی قالب نیز برای توضیح تکامل شار حرارتی مورد استفاده قرار گرفتند.

ادامه مطلب...
۱۴ اسفند ۰۱ ، ۰۹:۳۵ ۰ نظر