دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۲ مطلب با موضوع «دانلود مقالات رایگان انگلیسی :: دانلود مقالات انگلیسی دندانسازی و دندانپزشکی» ثبت شده است

دانلود مقاله در مورد بیماران ارتودنسی

عنوان مقاله:

تاثیر قدرتمند شبکه های اجتماعی بر بهبود دانش بیماران ارتودنسی، مدیریت نگرش و تاثیر آن بر درآمد مالی کلینیک ارتودنسی

The powerful effects of social media platforms on orthodontic patient knowledge’s improving, attitude management and it is influence on financial income of the orthodontic clinic

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات - دندانپزشکی

گرایش: اینترنت و شبکه های گسترده - ارتودنسی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله بیماران ارتودنسی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی فناوری اطلاعات

 

مقالات ISI دندانپزشکی

 

Results

150 patients participated in this survey, this sample included numerous nationalities and human races, but the majority of the who participated were from Turkish citizenship, 50% females, and 50% males. The age groups of the patients participated were as follows: 13–18 years (28%), 18–25 years (45.3%), older than 25 years (26.7%). Figure 1.

Most of the participants 97.3% were under treatment, although no signifcant diferences were apparent between them and those who had either not started treatment yet or completed treatment Table 1.

About 74% of the participants (mostly females) confrmed that social networking sites were the major driver for them to take the decision to come to the orthodontist and start orthodontic treatment Table 2.

(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)

نتایج

150 بیمار در این نظرسنجی شرکت کردند، این نمونه شامل ملیت ها و نژادهای انسانی متعددی بود، اما اکثریت شرکت کنندگان از تابعیت ترکیه، 50 درصد زن و 50 درصد مرد بودند. گروه های سنی بیماران شرکت کننده به شرح زیر بود: 13-18 سال (28%)، 18-25 سال (45.3%)، مسن تر از 25 سال (26.7%). شکل 1.

اکثر شرکت کنندگان 97.3٪ تحت درمان بودند، اگرچه هیچ تفاوت قابل توجهی بین آنها و کسانی که هنوز درمان را شروع نکرده بودند یا درمان را تکمیل نکرده بودند، مشاهده نشد.

۲۵ خرداد ۰۱ ، ۱۶:۰۲ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد سندرم درد میوفاسیال

عنوان مقاله: 

سندرم درد میوفاسیال عضلانی: پیامدهایی برای اندودنتیست ها

Masticatory Myofascial Pain Syndrome: Implications for Endodontists

سال انتشار: 2022

رشته: دندانپزشکی

گرایش: ارتودنسی، اندودنتیکس یا ریشه درمانی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله سندرم درد میوفاسیال

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI دندانپزشکی

مقالات ISI ارتودنسی

ادامه مطلب...
۲۰ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۸:۱۹ ۰ نظر