دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۳۳۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان مقالات انگلیسی سازه» ثبت شده است

ژاکت فولادی (مقاله رایگان pdf)

چکیده
             ستون‌های بتن مسلح اغلب برای افزایش ظرفیت، جهت تحمل بار اعمال‌شده نیاز به تقویت دارند. این تحقیق رفتار ستون‌های بتن مسلح تقویت‌شده توسط تکنیک ژاکت فولادی را بررسی می‌کند. سه متغیر در نظر گرفته شد؛ شکل سیستم تقویت‌کننده اصلی (با استفاده از نبشی، صفحات و مقاطع C)، اندازه و تعداد قیدهای افقی. رفتار و بار شکست ستون‌های تقویت‌شده به‌صورت آزمایشگاهی بر روی هفت نمونه شامل دو نمونه تقویت نشده و پنج نمونه تقویت‌شده موردبررسی قرار گرفت. یک مدل اجزاء محدود برای مطالعه رفتار این ستون‌ها طراحی شد. مدل با استفاده از نتایج آزمایشگاهی وریفای شد. این تحقیق نشان داد که طرح‌های تقویتی مختلف تأثیر عمده‌ای بر روی ظرفیت ستون‌دارند. اندازه قیدهای افقی زیادی بر بار شکست برای نمونه‌هایی تقویت‌شده با نبشی‌ها داشت، درحالی‌که تعداد قیدهای افقی برای نمونه‌هایی تقویت‌شده با ناودان‌های C بودند مؤثرتر بود. سپس با استفاده از برنامه اجزاء محدود ANSYS 12.0 [1] (F.E) رفتار آن‌ها موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و وریفای شد. نتایج آزمایش تطابق خوبی بین تست های آزمایشگاهی و مدل‌های اجزاء محدود نشان داد.

ادامه مطلب...
۳۰ فروردين ۰۲ ، ۱۳:۴۷ ۰ نظر

بتن محصور (مقاله رایگان pdf)

چکیده
            به خوبی شناخته شده است که قدرت و انعطاف پذیری بتن به شدت وابسته به سطح سلول های ارائه شده با تقویت جانبی هستند. سختی و رفتار سازنده تقویت محصور (الاستیک، الاستوپلاستیک، و غیره) عوامل مهم موثر بر رفتار بتن هستند. در این مطالعه، مدل بتن محصور ساده جدیدی برای توصیف ویژگی های تغییر شکل محوری و جانبی بتن تحت فشار سه محوری توسعه یافته است. رابطه تنش-کرنش بتن محصور در جهت محوری با منطقه الاستیک پیرو یک منحنی غیر خطی تعریف شده است. منطقه نزولی منحنی تنش-کرنش با استفاده از معیار انرژی شکست ثابت تعریف شده است. حد الاستیک، استحکام نهایی و ظرفیت باقی مانده بتن محصور شده با استفاده از معیار لئون-پرامونو تعیین شد. تغییر شکل جانبی بتن محصور است با استفاده از یک تابع توصیف شد که یک انتقال راحت از رفتار الاستیک به غیر ارتجاعی را فراهم می کند و شرایط کرنش حجمی صفر در مقاومت نهایی را برآورده می سازد. مدل در مقایسه با نتایج حاصل از آزمون سه محوری فشرده سازی بتن، الیاف و پلیمرهای تقویت شده (FRP) و آزمون های بتن فولاد محدود در مقالات پیشین گزارش شده است. سازش خوبی از نظر قدرت نهایی، قدرت باقی مانده و محوری و رفتار تغییر شکل جانبی مشاهده شده بود. مشاهده شده است که با از بین بردن نیاز به تنظیم پارامترهای مختلف برای انواع تقویت جانبی این مدل می تواند با موفقیت برای FRP و فولاد بتن محصور اعمال شود. در نهایت، یک مطالعه پارامتریک به منظور بررسی اثر نسبت آرماتور جانبی ، بتون قدرت و انرژی شکست فشاری بر رفتار فولاد و FRP بتن محصور انجام شد.

ادامه مطلب...
۲۷ فروردين ۰۲ ، ۱۳:۰۹ ۰ نظر

قاب های تقویت شده فولادی (مقاله رایگان pdf)

چکیده
           یک مطالعه جدول لرزه ای از مدل تک فاصله دو طبقه از قاب تقویت شده هم مرکز مرسوم (OCBF) و قاب تقویت شده با رابط برشی آلومینیوم (SLBF)، برای ارزیابی بازدهی رابط برشی به عنوان وسیله اتلاف انرژی انجام شد. مدل های کاهشی مقیاس 1:12 برای حرکت زمینی تفت (Taft) از شتاب های افزایشی اوج زمین به کار گرفته شد، که بارهای زلزله ای با شدت افزایشی را نشان می دهد. قوانین تشابه برای مدلسازی مناسب رفتار دینامیک مدل های کاهشی تشخیص داده شد و مقادیر زمان ، فرکانس و شتاب مقیاس بندی شد. تست نشان داد که قاب SLBF در حدود 41-64 % کمتر از برش پایه را در مقایسه با OCBF برای سطوح PGA متغیر حرکات زمین جذب کرد. روش مشابه برای ممان- های واژگونی و شتاب کف ملاحظه شد. به هرحال، رانش های کف طبقه اول برای SLBF همواره بیشتر از OCBF بود. مقدار زیادی از انرژی به وسیله بارگذاری اتصال برشی آلومینیوم، برای رضایتبخشی پاسخ به مقیاس PGA با 1.7g  حرکت تفت اتلاف شد، در حالی که قاب OCBF نتوانست مقیاس PGA با 0.8g   را نجات دهد. اثبات تست های مفهومی به تایید اعتبار روش طراحی ارائه شده برای توزین قاب های فولادی با رابط برشی آلومینیوم، نیز کمک کرد.

ادامه مطلب...
۱۵ فروردين ۰۲ ، ۰۹:۲۹ ۰ نظر

پوسته های بیضوی کاسینی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           این مطالعه به بررسی اثر شاخص شکل بر کمانش الاستیک پوسته‌های بیضوی کاسینی تحت فشار خارجی یکنواخت می‌پردازد. پوسته‌ها دارای ضخامت دیوار یکنواخت (2 میلیمتر) و ظرفیت (3.63 × 106 میلی متر)، با شاخص شکل، kc = c / a، در محدوده‌ی 0 تا 99، ارزیابی می‌شوند. چندین محاسبات عددی شامل تجزیه و تحلیل انشعابی الاستیک خطی کمانش و تجزیه و تحلیل کمانش غیر خطی هندسی با استفاده از عیوب خاص برای این پوسته‌ها انجام می‌شود. برخی از آنها به صورت آزمایشی مورد بررسی قرار می‌گیرند. نتایج نشان می‌دهد که یک پوسته‌ی بیضوی کاسینی با یک مولفه‌ی پایدار به دلیل کم بودن ظرفیت باربری، به نظر می‌رسد که یک شکل نامطلوب است، که با نتایج قبلی در ارتباط با این مسئله در تضاد است. نکته قابل توجه این است که هندسه بیضوی کاسینی با ابعاد kc = 0.1، دارای ظرفیت باربری بالایی، به شکل مطلوب در زمینه‌های مختلف مانند تانک های زیر آب، پوسته‌های تحت فشار و کپسول‌های مصنوعی می‌باشد.

ادامه مطلب...
۰۸ اسفند ۰۱ ، ۰۸:۳۷ ۰ نظر

بتن محصور در FRP (مقاله رایگان pdf)

چکیده

            مدلسازی اجزای محدود (FE) ستون های بتنی محصور عملی چالش برانگیز بوده به این دلیل که نیازمند تعریف دقیق مدل مصالح بتنی به منظور ارائه رفتار حجمی بتن به حالت های تنش سه گانه است. زمانیکه بتن به وسیله ترکیبات فیبرهای پلیمری تقویت شده (FRP) محبوس می شود، مسئله پیچیده تر می شود که ناشی از ماهیت منفعل محصور کنندگی FRP است. مدل پلاستیسیته آسیب بتن (CDPM) موجود در بسته نرم افزاری اجزا محدود (ABAQUS) به طور گسترده ای به منظور مدلسازی ستون¬های بتنی مسلح تحت تنش محوری مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، استفاده از CDPM زمانیکه به بتن محصور اعمال می شود دارای محدودیت¬هایی است. این مقاله به این محدودیت¬ها اشاره کرده و مدل پلاستیسیته آسیب بتن را ارائه می کند. مجموعه جدیدی از روابط کرنش سخت شودگی/ نرم شودگی سازنده هم برای بتنی که به صورت فعال محصور شده و هم برای بتن FRP محصور شده ایجاد شده و یک مدل انبساطی به وجود آمده است. مدل انبساطی به عنوان تابعی از سختی پوشش FRP بیان می شود. CDPM اصلاح شده برای ستون هایی کاربرد دارد که دارای مقاطع عرضی متفاوت هستند، از جمله دایره ای، مربع شکل، و مستطیل شکل و محدوده گسترده ای از مقاومت های بتنی از مقاومت عادی گرفته تا مقاومت بالا را شامل می شوند. نتایج اجزا محدود ناشی از استفاده از CDPM اصلاحی ایجاد شده، تطابق خوبی را با اطلاعات به دست آمده از آزمایش ستون های بتنی محصور FRP گزارش شده در سوابق پژوهشی فنی دارد. 

ادامه مطلب...
۲۷ بهمن ۰۱ ، ۱۱:۲۶ ۰ نظر

بارگیری کامیون (مقاله رایگان pdf)

 رشد ثابت ترافیک تهدیدی برای ایمنی خستگی پل های بحساب می آید. بی ثباتی در جریان ترافیک باعث افزایش چالش ارزیابی دقیق ایمنی خستگی می گردد. این مقاله از نمونه بار ترافیک تصادفی بمنظور ارزیابی قابلیت اعتماد خستگی پل روگذر فلزی متعامد بهره برده است. نمونه بار ترافیک بوسیله اندازه  گیری های مخصوص مکان-در حال-حرکت شبیه سازی می گردد. روش سطحی واکنش بمنظور حل مسئله زمان بر ایجاد شده بوسیله شبیه سازی های تنش نقطه حساس در نمونه مؤلفه محدود ارائه شده است. کاربردهای نمونه بار ترافیک اتفاقی برای ارزیابی شبیه سازی احتمالی و قابلیت اعتماد خستگی در  مورد مطالعه پل تیر  آهن فولادی نشان داده شده اند. نتایج عددی اشاره کرده که میزان رشد وزن ناخالص وسیله نقلیه منجر به کاهش سریع قابلیت اعتماد خستگی در مقایسه با رشد حجم ترافیک می گردد. با وجود رشد حجم ترافیک، کنترل کامیون های بارگیری شده در مقایسه با حجم ترافیک روشی موثر جهت اطمینان از قابلیت اعتماد خستگی پل-های فولادی می گردد. 

ادامه مطلب...
۲۴ بهمن ۰۱ ، ۰۹:۴۶ ۰ نظر

رطوبت بتن داخلی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           رطوبت در بتن داخلی به طور مستقیم عامل اصلی مؤثر در پدیده زوال سازه های بتنی است. در این مطالعه، یک روش برای پیش بینی رطوبت محیط طبیعی و بتن داخلی بر اساس رطوبت نسبی(RH)و تراکم بخار آب(WVD)مفاهیم مورد استفاده داده‌های هواشناسی پیشنهاد شده است. تغییرات رطوبت در محیط زیست و بتن داخلی اندازه گیری و مدلسازی شده است. پس از اعتبارسنجی تجربی، مدل رطوبت بمنظور بررسی طیف عمل رطوبت در محیط و طیف واکنش رطوبت در بتن داخلی بر اساس داده‌های هواشناسی ماهانه و سالانه تمدید شد.نتایج نشان می‌دهد که ویژگی‌های RH وWVDاز یکدیگر در هر دو هم محیط زیست و هم بتن داخلی به عنوان یک نتیجه از ویژگیهای ذاتی بتن متفاوت است. در جو،نوسان دوره ای RH با چرخه روزانه، در حقیقت WVDفقط کمی نوسانات را نشان می‌دهد. در بتن داخلی، نوسان دوره ایWVD، در حقیقتRH نسبتا پایدار است و به سمت یک ثابت فراتر از یک عمق بحرانی تمایل دارد. بنابراین، پیشنهاد شده است کهWVD، توسطRH پشتیبانی شود، به لحاظ کمی تشخیص رطوبت مورد استفاده قرار می‌گیرد وRH در تشخیص کیفی رطوبت استفاده می‌شود.

ادامه مطلب...
۱۹ بهمن ۰۱ ، ۰۹:۳۹ ۰ نظر

شکستگی لایه آسفالت (مقاله رایگان pdf)

چکیده

         مطالعه حاضر به منظور تعیین پوسیدگی ، شکستگی و مقاومت در برابر ترک خوردگی حرارتی ماستیک آسفالت حاوی پرکننده های بی اثر و فعال انجام شد. در این مطالعه یک اتصال چسبان کنترل (AC-30) به همراه بازالت (B) به عنوان یک پرکننده بی حرکت و آهک هیدراته  (HL) به عنوان پرکننده فعال انتخاب شدند. اسیدهای آسفالت برای درصدهای مختلف پرکننده HL) ،5، 10 ، 15 و 20 درصد) آماده سازی شدند ، به گونه ای که نسبت فیلر به اتصال دهنده  (F / B) ، 0.8می شود. در مجموع پنج ترکیب از لایه  آسفالت تهیه شده است از جمله: AC-30 + 80٪ B + 0٪ HL ، AC-30 + 75٪ B + 5٪ HL ، AC-30 + 70٪ B + 10٪ HL، AC -30 + 65٪ B + 15٪ HL و  .AC-30 + 60٪ B + 20٪ HL. مقاومت به شکستگی ، شکستگی و مقاومت در برابر ترک خوردگی حرارتی آستانه های آسفالت به ترتیب با استفاده از پارامتر ضریب گود سازی ،  (DENT) کشش دو لبه شکافدار و   اندازه گیری کننده شعاع خمشی (BBR) بررسی شد. تأثیر HL بر عملکرد لایه آسفالت مرتب در محدوده درجه حرارت بالا غالب است که از مقدار G⁄ / Sind به دست آمده است. مقاومت فرسودگی آستانه آسفالت با درج HL افزایش یافته است ، که نشان دهنده عملکرد بهتر گود سازی از لایه آسفالت است. عملکرد درجه حرارت متوسط لایه آسفالت با HL در مقایسه با لایه آسفالت مرتب از نتایج جابجایی نوک اصلی دهانه  (CTOD) بالاتر بود ، و نشان دهنده مقاومت بهتر در برابر شکست بود. علاوه بر این ، HL باعث افزایش عملکرد دمای پایین لایه آسفالت به دست آمده از مقادیر S (t) و m (t) با منحنی استاد S (t) و E (T) می شود که نشان دهنده مقاومت بیشتر در برابر ترک خوردگی حرارتی است. اثر ترکیبی پرکننده B و HL در پارامترهای G⁄ / Sind ، CTOD ، S (t) ، m (t) و E (t) در این مطالعه ارائه شده است. علاوه بر این ، در این مقاله به رتبه بندی لایه های  آسفالت بر اساس پارامترهای مختلف یعنی CTOD و  m (t) پرداخته شده است.

ادامه مطلب...
۲۴ دی ۰۱ ، ۰۸:۴۵ ۰ نظر

بارهای تنشی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

            تخریب عرشه یک پل بتن آرمهکه دچار آسیب ناشی از بار ترافیکی شده است می‌تواند بر دوام، ایمنی و عملکرد سازه تاثیر بگذارد. در مقاله پیش رو، آنچه انجام شده است آنالیز اطمینان‌پذیریبه روی خستگی وابسته به زمان و بررسی اثر عدم‌قطعیت بر روی سرویس‌دهی عرشه پل بتن آرمه است. در این تحقیق از یک عرشه پل محافظت شده، با عرض 15 متر استفاده شده است. در این راستا مدلهای ریاضی ارائه شده است و در موضوع عدم‌قطعیت‌ها، استقامت سازه و بارهای اعمالی به عنوان اجزای سازه‌ و با استفاده از روشهای احتمالاتی مورد اصلاح قرار گرفته‌اند. توابع حالت حدی  با استفاده از الگوریتم اطمینان‌پذیری درجه اول ارزیابی شده و کل فرایند نیز با استفاده از یک برنامه مطلب  موسوم به ریزوست دات ام اجراء شده است. نتایج به دست آمده، بحرانی‌ترین تاثیرات منجر به شکست را بیشتر در منطقه برشی عرشه و در بازه شاخص اطمینان‌پذیری از 6.95 تا 12.38- در مقایسه با منطقه خمشی با شاخص 8.85 تا 10.53- نشان داد. 

ادامه مطلب...
۰۹ آذر ۰۱ ، ۰۸:۴۸ ۰ نظر

ساختمان های بتن آرمه (مقاله رایگان pdf)

چکیده

            کورنل و همکارانش درسال2002، یک معیار احتمالاتی پیشنهاد دادند و توسط تولنتینو و همکارانش گسترش یافت، در این مقاله، برای بررسی اثرات استهلاک مواد در بلندمدت به علت خوردگی ساختمان‌های بتن آرمه واقع در ساحل اقیانوس آرام مکزیک، از این معیار استفاده می‌کنیم. تغییرات همزمان ظرفیت و تقاضای سازه‌ را در طول زمان، به روش عبارات ریاضی فرم بسته، باتوجه به معیار بررسی می‌کنیم. همچنین قابلیت اطمینان سازه از لحاظ شاخص‌های جایگیزین نیز ارائه شده است: الف) تعداد خرابی و شکست مورد انتظار در یک بازه زمانی  و ب) فاکتور‌های اطمینان به عنوان توابع زمان، در فرم طراحی ضریب تقاضا و ظرفیت. در این مقاله، به منظور اینکه خرابی سازه ناشی از خوردگی را درنظر بگیریم، شاخص‌های قابلیت اطمینان را توسعه داده‌ایم. هر دو عدم قطعیت شناختیک وکتره ای را نیز درنظر گرفته ایم. در پایان قابلیت اطمینان سازه‌ای برای یک ساختمان چهار طبقه در خلیج آکاپولو مکزیک، تحت عنوان مجموعه‌ای از زمین لرزه‌های واقعی و ثبت شده، را ارزیابی کردیم.

ادامه مطلب...
۰۸ آذر ۰۱ ، ۱۵:۲۱ ۰ نظر