چکیده
           یک مطالعه جدول لرزه ای از مدل تک فاصله دو طبقه از قاب تقویت شده هم مرکز مرسوم (OCBF) و قاب تقویت شده با رابط برشی آلومینیوم (SLBF)، برای ارزیابی بازدهی رابط برشی به عنوان وسیله اتلاف انرژی انجام شد. مدل های کاهشی مقیاس 1:12 برای حرکت زمینی تفت (Taft) از شتاب های افزایشی اوج زمین به کار گرفته شد، که بارهای زلزله ای با شدت افزایشی را نشان می دهد. قوانین تشابه برای مدلسازی مناسب رفتار دینامیک مدل های کاهشی تشخیص داده شد و مقادیر زمان ، فرکانس و شتاب مقیاس بندی شد. تست نشان داد که قاب SLBF در حدود 41-64 % کمتر از برش پایه را در مقایسه با OCBF برای سطوح PGA متغیر حرکات زمین جذب کرد. روش مشابه برای ممان- های واژگونی و شتاب کف ملاحظه شد. به هرحال، رانش های کف طبقه اول برای SLBF همواره بیشتر از OCBF بود. مقدار زیادی از انرژی به وسیله بارگذاری اتصال برشی آلومینیوم، برای رضایتبخشی پاسخ به مقیاس PGA با 1.7g  حرکت تفت اتلاف شد، در حالی که قاب OCBF نتوانست مقیاس PGA با 0.8g   را نجات دهد. اثبات تست های مفهومی به تایید اعتبار روش طراحی ارائه شده برای توزین قاب های فولادی با رابط برشی آلومینیوم، نیز کمک کرد.

1. معرفی
            تحت شرایط زمین لرزه، اعتماد به سالم ماندن ساختار پایه ثابت، به توانایی آن برای اتلاف انرژی زلزله بستگی دارد، که زمانی که دستخوش تغییرشکل های غیرالاستیک به ویژه در نواحی ریز تیرها و ستون ها بر اساس سیستم های بار گرانشی می شود، اتفاق می افتد. با استفاده از وسایل اتلاف انرژی (EDDs) ، که به راحتی قابل جایگزین شدن هستند، این امکان وجود دارد که از جمع شدن تغییرشکل های غیرالاستیک در اعضای مقاومتی بار گرانشی اصلی و استقرار صدمه القایی جلوگیری کنیم. تابع اساسی EDDs این است که بخشی از انرژی ورودی را کاهش یا جذب نماییم، و بدین وسیله صدمه اتلاف انرژی روی اعضای ساختاری اصلی را کاهش داده و صدمه ساختاری ممکن را به کمترین مقدار برسانیم. 
            یک استراتژی شایع برای اتلاف انرژی در ساختار حین زلزله، درخلال تغییرشکل غیرالاستیک وسایل فلزی می باشد [1-3]. خمیدگی تسلیم میراکننده های فولادی مانند TADAS, ADAS ، با استفاده از صفحات فولادی با اشکال مثلثی توسعه داده شد تا پتانسیل اتلاف انرژی ماکسیمم شود[4 - 6]. نشان داده شده است که جان تیر درزدار و بسته نیز در برش و عمل بعنوان میراکننده تحت بارهای متعاقب، تسلیم می شوند [7-9]. چند مطالعه دیگر روی صفحات برشی فولادی با تسلیم کم نیز انجام شده است که تغییرشکل برشی آن را به عنوان وسیله ای برای اتلاف انرژی بهینه می کند [10].

این مقاله در نشریه الزویر منتشر شده و ترجمه آن با عنوان قاب های تقویت شده فولادی در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

Seismic testing of steel braced frames with aluminum shear yielding dampers