دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۵۳۶ مطلب با موضوع «دانلود مقالات رایگان انگلیسی :: دانلود مقالات انگلیسی عمران و معماری» ثبت شده است

دانلود مقاله در مورد کنترل یکپارچه ترافیک

عنوان مقاله:

کنترل یکپارچه ترافیک برای گلوگاه مکرر آزادراه بر اساس یادگیری تقویتی عمیق

Integrated Traffic Control for Freeway Recurrent Bottleneck Based on Deep Reinforcement Learning

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی عمران - مهندسی کامپیوتر

گرایش: هوش مصنوعی - سازه - مهندسی الگوریتم و محاسبات

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله کنترل یکپارچه ترافیک

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی عمران

 

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

ادامه مطلب...
۳۰ شهریور ۰۱ ، ۱۰:۱۰ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد خط اختصاصی خودرو خودران

عنوان مقاله:

تأثیر خط اختصاصی وسیله نقلیه متصل و مستقل بر کارایی ترافیک آزادراه

Impact of connected and autonomous vehicle dedicated lane on the freeway traffic efficiency

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی عمران - مهندسی کامپیوتر

گرایش: هوش مصنوعی - سازه

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله خط اختصاصی خودرو خودران

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی عمران

 

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

ادامه مطلب...
۲۹ شهریور ۰۱ ، ۱۷:۵۵ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد موقعیت خروجی آزادراه

عنوان مقاله:

مدل بهینه سازی برای مسئله تصمیم گیری موقعیت خروجی آزادراه وسایل نقلیه خودران

Optimization model for the freeway-exiting position decision problem of automated vehicles

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی عمران - مهندسی کامپیوتر

گرایش: هوش مصنوعی - سازه

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله موقعیت خروجی آزادراه

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی عمران

 

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

ادامه مطلب...
۲۹ شهریور ۰۱ ، ۱۷:۲۳ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد اثر بار زنده در کالورت

عنوان مقاله:

اثر بار زنده در کالورت انعطاف پذیر خاک-فولاد: نقش انسجام ظاهری پس‌پر

Live load effect in soil-steel flexible culvert: role of apparent cohesion of backfill

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی عمران - مهندسی کامپیوتر

گرایش: مهندسی هیدرولیک - آب و سازه های هیدرولیکی - سازه

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله اثر بار زنده در کالورت

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی عمران

 

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

ادامه مطلب...
۲۹ شهریور ۰۱ ، ۱۲:۲۸ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد بتن مسلح رو به زوال

عنوان مقاله:

ارزیابی عملکرد زیرآبگذرهای زهکشی بتن مسلح رو به زوال: مطالعه موردی

Performance assessment of deteriorating reinforced concrete drainage culverts: A case study

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی عمران

گرایش: مهندسی هیدرولیک - آب و سازه های هیدرولیکی - آب و فاضلاب

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله بتن مسلح رو به زوال

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی عمران

 

مقالات ISI مهندسی هیدرولیک

ادامه مطلب...
۱۹ شهریور ۰۱ ، ۱۷:۴۴ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد لوله‌های فولادی موج‌دار مدفون

عنوان مقاله:

بررسی عددی فضای خالی فرسایشی و اثرات خوردگی بر عملکرد لوله‌های فولادی موج‌دار مدفون

A numerical study of erosion void and corrosion effects on the performance of buried corrugated steel culverts

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی عمران

گرایش: مهندسی هیدرولیک - آب و سازه های هیدرولیکی - خاک و پی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله لوله‌های فولادی موج‌دار مدفون

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی عمران

 

مقالات ISI مهندسی هیدرولیک

ادامه مطلب...
۱۹ شهریور ۰۱ ، ۱۷:۲۶ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد موج شکن دیواری

عنوان مقاله:

عملکرد هیدرودینامیکی موج شکن دیواری عمودی نوع جدید با کالورت مایل بر روی پی تپه قلوه سنگ نفوذپذیر

Hydrodynamic performance of a new-type vertical wall breakwater with inclined culvert on a permeable rubble mound foundation

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی عمران

گرایش: مهندسی هیدرولیک - آب و سازه های هیدرولیکی - خاک و پی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله موج شکن دیواری

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی عمران

 

مقالات ISI مهندسی هیدرولیک

ادامه مطلب...
۱۹ شهریور ۰۱ ، ۱۱:۳۴ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد بهبود خدمات اتوبوسرانی

عنوان مقاله:

برآورد کیفیت خدمات و طرح بهبود خدمات اتوبوسرانی: تحلیل مبتنی بر ادراک و انتظار

Service quality estimation and improvement plan of bus Service: A perception and expectation based analysis

سال انتشار: 2022

رشته: مدیریت - مهندسی عمران

گرایش: مدیریت کیفیت و بهره وری - مهندسی ترافیک

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله بهبود خدمات اتوبوسرانی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مدیریت

 

مقالات ISI مهندسی عمران

ادامه مطلب...
۰۹ شهریور ۰۱ ، ۱۱:۰۰ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد فناوری‌های نوظهور

عنوان مقاله:

محاسبات مه در فعال کردن فناوری‌های نوظهور مبتنی بر 5G برای توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند پایدار

Fog computing in enabling 5G-driven emerging technologies for development of sustainable smart city infrastructures

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات - مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات - معماری

گرایش: رایانش ابری - مهندسی الگوریتم و محاسبات - معماری سیستم های کامپیوتری - اینترنت و شبکه های گسترده - دیتا و امنیت شبکه - مخابرات سیار

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله فناوری‌های نوظهور

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

 

مقالات ISI مهندسی فناوری اطلاعات

ادامه مطلب...
۳۱ مرداد ۰۱ ، ۱۱:۵۰ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد آب فرامرزی

عنوان مقاله:

به سوی همکاری پایدار آب فرامرزی بین افغانستان و پاکستان: مطالعه موردی رودخانه کابل

Towards sustainable transboundary water cooperation between Afghanistan and Pakistan: A case study of Kabul River

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی عمران

گرایش: مدیریت منابع آب

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله آب فرامرزی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی عمران

 

مقالات ISI مدیریت منابع آب

 

5. Political context
5.1. National sovereignty & riverine integrity
Rivers follow the rules of the nature by flowing across political boundaries, with nation states more inclined to treat them as their own national resources within their sovereign authority so far as they remain within their territories [27]. This explains the most common challenge to transboundary cooperation between and among riparian states. Both Afghanistan and Pakistan follow this pattern of thinking. The dominant view in Afghanistan is that it has the sovereign right of use of available water resources within its territory in line with its national sovereignty. On the other hand, Pakistan believes it is entitled to its historic use of the water using the riverine integrity thus foreclosing Afghanistan’s just right to use its waters for its current and future needs. The issue is addressed by the UN 1997 Convention with twin principles of “equitable and reasonable utilization” and “No Significant Harm”. If the two countries hold on to both principles, the issue can be addressed. However, there are neither quick fixes nor short cuts to achieving transboundary cooperation as it has historically remained a complex and lengthy process full of daunting challenges [28].

5.2. Power asymmetry
In the domain of politics, power is defined as the ability to influence a particular course of action because of some inherent qualities in terms of military and economic strength, knowledge, institutions, geographic location or having upper hand in any concerned jurisdiction. The exercise of power to impact transboundary relations between Afghanistan and Pakistan is discussed here.

For some understandable reasons including but not limited to Afghanistan’s limited hydro-meteorological capacity, shortage of expertise and lack of capacity to negotiate at international platforms, the country seems less enthusiastic to engage in regional transboundary dialogue [29]. On the other hand, international community, particularly the World Bank and USAID have offered to mediate over the past years in promoting transboundary dialogue between Afghanistan and Pakistan on Kabul River [30]. The country’s water sector has been led recently by mostly young graduates with some project management knowledge, but no policy-level dialogue capacity.

(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)

5. زمینه سیاسی
5.1. حاکمیت ملی و تمامیت رودخانه
رودخانه‌ها با عبور از مرزهای سیاسی از قوانین طبیعت پیروی می‌کنند و دولت‌های ملی تمایل بیشتری دارند تا زمانی که در قلمرو خود باقی می‌مانند، آنها را به‌عنوان منابع ملی خود در چارچوب اختیارات حاکمیتی خود در نظر بگیرند [27]. این امر رایج ترین چالش برای همکاری فرامرزی بین و بین کشورهای ساحلی را توضیح می دهد. هم افغانستان و هم پاکستان از این الگوی تفکر پیروی می کنند. دیدگاه غالب در افغانستان این است که این کشور از حق حاکمیتی استفاده از منابع آبی موجود در قلمرو خود مطابق با حاکمیت ملی خود برخوردار است. از سوی دیگر، پاکستان معتقد است که حق استفاده تاریخی خود از آب با استفاده از یکپارچگی رودخانه را دارد و در نتیجه حق عادلانه افغانستان را برای استفاده از آب های خود برای نیازهای فعلی و آینده خود سلب می کند. این موضوع توسط کنوانسیون 1997 سازمان ملل با دو اصل "استفاده عادلانه و معقول" و "بدون آسیب قابل توجه" مورد توجه قرار گرفته است. اگر دو کشور به هر دو اصل پایبند باشند، موضوع قابل حل است. با این حال، نه راه حل های سریع و نه راه های کوتاهی برای دستیابی به همکاری فرامرزی وجود دارد، زیرا از نظر تاریخی یک فرآیند پیچیده و طولانی پر از چالش های دلهره آور باقی مانده است [28].

5.2. عدم تقارن قدرت
در حوزه سیاست، قدرت به عنوان توانایی تأثیرگذاری بر یک اقدام خاص به دلیل برخی ویژگی‌های ذاتی از نظر قدرت نظامی و اقتصادی، دانش، نهادها، موقعیت جغرافیایی یا داشتن دست بالا در هر حوزه قضایی مربوطه تعریف می‌شود. اعمال قدرت برای تأثیرگذاری بر روابط فرامرزی بین افغانستان و پاکستان در اینجا مورد بحث قرار می گیرد.

۰۸ تیر ۰۱ ، ۱۳:۴۰ ۰ نظر