عنوان مقاله:

شرح کلمات توصیفی در داستان های کوتاه کودکان برای تربیت مدرس در آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی

Word sketches of descriptive modifiers in children’s short stories for teacher training in teaching English as a foreign language

سال انتشار: 2022

رشته: زبان انگلیسی

گرایش: آموزش زبان انگلیسی - زبانشناسی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله توضیح کلمات توصیفی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI زبان انگلیسی

 

مقالات ISI  آموزش زبان انگلیسی