عنوان فارسی مقاله:

جیرفت و جیرفت آراتا مقاله ای مروری از یوسف مجید زاده جیرفت: اولین تمدن شرقی


عنوان انگلیسی مقاله:

Jiroft and “Jiroft-Aratta” A Review Article of Yousef Madjidzadeh, Jiroft: The Earliest Oriental Civilization


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی جیرفت و جیرفت آراتا مقاله ای مروری از یوسف مجید زاده جیرفت: اولین تمدن شرقی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید