دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۳۷۴ مطلب با موضوع «دانلود مقالات رایگان انگلیسی :: دانلود مقالات انگلیسی روانشناسی و علوم اجتماعی و تربیتی» ثبت شده است

دانلود مقاله در مورد استرس فیزیکی و روانی با دورکاری

عنوان مقاله:

کاهش پاسخ های استرس فیزیکی و روانی با دورکاری اما افزایش حضور در محل کار حین بیماری در دوکاری کامل

Remote Work Decreases Psychological and Physical Stress Responses, but Full-Remote Work Increases Presenteeism

سال انتشار: 2022

رشته: روانشناسی  - مدیریت

گرایش: روانشناسی عمومی - روانشناسی بالینی - مدیریت منابع انسانی - منابع انسانی و روابط کار

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله استرس فیزیکی و روانی با دورکاری

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI روانشناسی  

 

مقالات ISI مدیریت

ادامه مطلب...
۲۹ شهریور ۰۱ ، ۱۷:۰۲ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد اخبار رسانه های اجتماعی

عنوان مقاله:

ارتباط زمان سپری شده در مطالعه اخبار رسانه های اجتماعی با افسردگی و ایده خودکشی در میان نمونه ای از بزرگسالان لبنانی در طول همه گیری کووید 19 و بحران اقتصادی لبنان

Association of the time spent on social media news with depression and suicidal ideation among a sample of Lebanese adults during the COVID‑19 pandemic and the Lebanese economic crisis

سال انتشار: 2022

رشته: روانشناسی  - فناوری اطلاعات

گرایش: روانشناسی عمومی - روانشناسی بالینی - اینترنت و شبکه های گسترده

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله اخبار رسانه های اجتماعی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI روانشناسی  

 

مقالات ISI فناوری اطلاعات

 

Discussion
The results of this study showed that being a cancer or a lung disease patient, being afraid of Covid-19, having higher time spent on social media reading news or living in a crowded house are linked with more depression. However, owning a pet or being a worker in the medical field are associated with low depression, while having higher depression is related with more suicidal ideation; fear of Covid-19 and older age are associated with a less suicidal score.

In our study, spending more time on social media reading news was associated with higher depression and less suicidal ideation. In line with other studies, responses showed that consumption of news on social media in general, and news related to Covid-19 in particular, leads to depression (Bendau et al., 2021; Olagoke et al., 2020; Aboukacem et al., 2018). This depression is ascribed to the negative emotional impact on individuals consuming stressful, harmful or fake news because of prolonged hours of social media exposure (Nguyen & Chung, 2019) (Bendau et al., 2021; Olagoke et al., 2020). While some studies found that 56% of adults showed anxiousness as a result of distressing political news in their daily lives (APA public opinion poll – annual meeting 2018, 2018), others demonstrated that the difference between youth worrying about political news and youth depression was not significant (Caporino et al., 2020). Suicide is still considered a taboo in our region (Mahfoud et al., 2011). To the best of our knowledge, no previous study investigated the relation between the consumption of social media news and suicidal ideation. Thus, we hypothesize that suicidal ideation in our study may be underreported or there are other factors that might be more associated with suicidal ideation. Further studies must be done to confirm our hypothesis.

As mentioned in previous studies (Mamun et al., 2021), our study showed that having more fear of Covid-19 is related to a higher risk of depression. This virus is life-threatening and has an impact on the individual’s mental health (Hossain et al., 2020). Plus, new experiences tend to be more frightful, and Covid-19 is the first pandemic Lebanon has experienced in many years (Ropeik, 2004). In addition to scientific articles, having any sort of fear can lead to depression (Bowman, 2001). Owing to quarantine and social distancing, people have become more susceptible to develop anxiety and depressive symptoms (Rossi et al., 2020).

(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)

بحث
نتایج این مطالعه نشان داد که سرطان یا یک بیمار ریوی، ترس از کووید-19، صرف زمان بیشتر در رسانه های اجتماعی برای خواندن اخبار یا زندگی در خانه های شلوغ با افسردگی بیشتر مرتبط است. با این حال، داشتن حیوان خانگی یا کارگر در زمینه پزشکی با افسردگی کم همراه است، در حالی که داشتن افسردگی بیشتر با افکار خودکشی بیشتر مرتبط است. ترس از کووید-19 و سن بالاتر با نمره کمتر خودکشی همراه است.

در مطالعه ما، صرف زمان بیشتر در رسانه های اجتماعی برای خواندن اخبار با افسردگی بیشتر و افکار کمتر خودکشی مرتبط بود. مطابق با مطالعات دیگر، پاسخ ها نشان داد که مصرف اخبار در رسانه های اجتماعی به طور کلی، و اخبار مربوط به کووید-19 به طور خاص، منجر به افسردگی می شود (Bendau et al., 2021; Olagoke et al., 2020; Aboukacem et al. ، 2018). این افسردگی به تأثیر عاطفی منفی بر افرادی نسبت داده می شود که اخبار استرس زا، مضر یا جعلی را به دلیل ساعات طولانی قرار گرفتن در معرض رسانه های اجتماعی مصرف می کنند (Nguyen & Chung, 2019) (Bendau et al., 2021; Olagoke et al., 2020). در حالی که برخی از مطالعات نشان دادند که 56 درصد از بزرگسالان در نتیجه اخبار سیاسی ناراحت کننده در زندگی روزمره خود مضطرب نشان دادند (نظرسنجی عمومی APA - نشست سالانه 2018، 2018)، برخی دیگر نشان دادند که تفاوت بین نگرانی جوانان در مورد اخبار سیاسی و افسردگی جوانان بود. قابل توجه نیست (کاپورینو و همکاران، 2020). خودکشی هنوز در منطقه ما یک تابو محسوب می شود (محفود و همکاران، 2011). تا آنجا که ما می دانیم، هیچ مطالعه قبلی رابطه بین مصرف اخبار رسانه های اجتماعی و افکار خودکشی را بررسی نکرده است. بنابراین، ما فرض می کنیم که افکار خودکشی در مطالعه ما ممکن است کمتر گزارش شده باشد یا عوامل دیگری وجود داشته باشد که ممکن است بیشتر با افکار خودکشی مرتبط باشد. برای تایید فرضیه ما باید مطالعات بیشتری انجام شود.

۲۹ شهریور ۰۱ ، ۱۲:۴۸ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد افسردگی در رسانه های اجتماعی

عنوان مقاله:

تشخیص زودهنگام افسردگی در رسانه های اجتماعی با استفاده از یادگیری عمیق و احساسات نهفته

Early depression detection in social media based on deep learning and underlying emotions

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات - روانشناسی

گرایش: هوش مصنوعی - اینترنت و شبکه های گسترده - روانشناسی بالینی - روانشناسی عمومی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله افسردگی در رسانه های اجتماعی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

 

مقالات ISI روانشناسی

ادامه مطلب...
۱۹ شهریور ۰۱ ، ۱۱:۱۸ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد احساسات رسانه های اجتماعی

عنوان مقاله:

Social Media Sentiment Analysis- A Relative Study on Twitter Dataset

2022 ششمین کنفرانس بین المللی گرایش های الکترونیک و انفورماتیک (ICOEI) - 2022 6th International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI)

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات - علوم اجتماعی

گرایش: اینترنت و شبکه های گسترده - جامعه شناسی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله احساسات رسانه های اجتماعی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی فناوری اطلاعات

 

مقالات ISI علوم اجتماعی

ادامه مطلب...
۱۸ شهریور ۰۱ ، ۱۰:۰۴ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد رسوایی های برند

عنوان مقاله:

نقش خرده فروشان در طول رسوایی های برند: بینش از یک مطالعه موردی

The role of retailers during brand scandals: insights from a case study

سال انتشار: 2022

رشته: مدیریت - علوم اجتماعی

گرایش: مدیریت کسب و کار - جامعه شناسی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله رسوایی های برند

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مدیریت

 

مقالات ISI علوم اجتماعی

ادامه مطلب...
۱۴ شهریور ۰۱ ، ۱۶:۳۳ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد رسوایی داده های فیس بوک

عنوان مقاله:

تفاوت های منطقه ای در نگرانی های حفظ حریم خصوصی اطلاعات پس از رسوایی داده های فیس بوک و کمبریج آنالیتیکا

Regional Differences in Information Privacy Concerns After the Facebook-Cambridge Analytica Data Scandal

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات - علوم اجتماعی

گرایش: اینترنت و شبکه های گسترده - جامعه شناسی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله رسوایی داده های فیس بوک

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی فناوری اطلاعات

 

مقالات ISI علوم اجتماعی

ادامه مطلب...
۱۴ شهریور ۰۱ ، ۱۴:۴۵ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد قانون مورفی

عنوان مقاله:

نظم و بی نظمی سازمانی پس از رسوایی: رویکردی مبتنی بر تئوری در حال تغییر از قانون مورفی به محیط های نظارتی ایمن تر

Post-scandal Organizational (Dis)order: A Grounded-Theory Approach Shifting from Murphy’s Law to Safer Regulatory Environments

سال انتشار: 2022

رشته: مدیریت - علوم اجتماعی

گرایش: مدیریت عملکرد - مدیریت اجرایی - جامعه شناسی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله قانون مورفی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مدیریت

 

مقالات ISI علوم اجتماعی

ادامه مطلب...
۱۴ شهریور ۰۱ ، ۱۴:۲۰ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد پیوند اعضا

عنوان مقاله:

رسوایی پیوند اعضا در آلمان - قوانین نانوشته تخلفات سازمانی

The German Organ Transplant Scandal - Unwritten rules of organizational wrongdoings

سال انتشار: 2022

رشته: علوم اجتماعی

گرایش: جامعه شناسی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله پیوند اعضا

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI علوم اجتماعی

 

مقالات ISI جامعه شناسی

ادامه مطلب...
۱۴ شهریور ۰۱ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد رسوایی سازمانی

عنوان مقاله:

رسوایی سازمانی در رسانه های اجتماعی: کارگران در حال افشاگری در یوتیوب و فیسبوک

Organizational scandal on social media: Workers whistleblowing on YouTube and Facebook

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات - علوم اجتماعی

گرایش: اینترنت و شبکه های گسترده - جامعه شناسی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله رسوایی سازمانی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی فناوری اطلاعات

 

مقالات ISI علوم اجتماعی

ادامه مطلب...
۱۲ شهریور ۰۱ ، ۱۷:۴۳ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد اثر درمانی ورزش منظم

عنوان مقاله:

آیا ورزش منظم می تواند درمانی برای اختلال هراس باشد؟ بررسی سیستماتیک

Can regular physical exercise be a treatment for panic disorder? A systematic review

سال انتشار: 202

رشته: روانشناسی

گرایش: روانشناسی بالینی - روانشناسی عمومی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله اثر درمانی ورزش منظم

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI روانشناسی

 

مقالات ISI روانشناسی بالینی

ادامه مطلب...
۱۲ شهریور ۰۱ ، ۱۷:۲۹ ۰ نظر