دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان مقالات انگلیسی پرتوشناسی و رادیولوژی» ثبت شده است

اندازه‌گیری راکتیوتیه عروقی (مقاله رایگان pdf)

چکیده
هدف: MRI عملکردی (fMRI) قبل از عمل جراحی با پاسخ خاموش BOLD ناشی از راکتیویته عروقی غیرنرمال و جداشدگی عصبی عروقی مجاور تومورهای بدخیم مغزی محدوده شده است. با استفاده از حبس کردن نفس و ادغام این داده‌ها در تحلیل BOLD رفع این محدودیت و شناسایی دقیق‌تر مناطق سخنوری مجاور تومورهای مغزی با ارزیابی و بررسی مستقل راکتیویته عروقی پیشنهاد می‌کنیم. 
روش‌کار:  راکتیویته موضعی عروقی با استفاده از الگوی حبس کردن تنفس با زمان یکسان به عنوان موتور عملکردی و وظایف زبانی در  16 نفر از بیماران (9 بیمار گلیوبلاستوما،1 آستروسیتومای اناپلاستیک، 5 مورد آستروسیتومای درجه پایین و 1 بیمار متاستاز) مشخص شد. یک مدل مبتنی بر انسجام را برای تحلیل BOLD fMRI ایجاد کردیم که همودینامیک‌های تغییر یافته در مجاورت تومورهای مغزی را در نظر گرفته است.

یافته‌ها:  نقشه‌های فعالسازی با استفاده از مدل انسجام بدست آمدند شباهت کلی به نقشه‌های فعالسازی استاندارد داشتند. با این حال نقشه‌های انسجام مناطق خیلی مهمی از فعالسازی را نشان دادند که با استفاده از روش استاندارد در روش 16/12 مورد دیده نمی‌شود. این نقشه‌ها شامل مکان مناطق زبان در مجاورت تومورهای مغزی بودند که یافته‌های روش انسجام با تحریک مستقیم قشری حین عمل جراحی تأیید شدند. بهبود نقشه‌های پاسخ وظیفه براساس تصویربرداری راکتیویته عروقی  از لحاظ آناتومیکی فعال‌سازی دقیق‌تر و قویتر بویژه در مجاورت تومورها را در مقایسه با نقشه‌های به دست آمده از اطلاعات راکتیویته عروقی نشان داد.

نتیجه‌گیری:  نتایج اولیه بدست آمده اصلی را نشان می‌دهد جداشدگی عصبی عروقی که اثر آن بر صحت BOLD fMRI در مجاورت تومورهای مغزی شناخته شده است، حداقل تا حدی امکان دارد با ترکیب یک اندازه‌گیری مستقل از راکتیویته عروقی در تجزیه و تحلیل BOLD برطرف شود. 

ادامه مطلب...
۳۱ فروردين ۰۲ ، ۱۳:۰۰ ۰ نظر

واکنش ‌پذیری مغز و اعصاب (مقاله رایگان pdf)

هدف: i- تصدیق نقشه‌برداری واکنش‌پذیری مغز و اعصاب نفس‌گیری (BHCVR) میزان وابستگی اکسیژن زنی خون (BOLD) به‌عنوان روشی مؤثر برای شناسایی عصب عروقی جفت نشده (NVU) در گروهی از بیماران با گلیومای درجه پایین پریرولاندیک تحت MRI عملیاتی پیشگیرانه برای نقشه‌برداری حسگر محرک و ii- تشخیص این موضوع که پتانسیل NVU (که توسط نقشه‌برداری BH CVR ارزیابی‌شده) در این گروه توموری شایع است یا خیر.

مواد و روش‌ها: به صورتی بازنگرانه 12 بیمار را مورد ارزیابی قراردادیم که علائم بافتی گلیومای درجه 2 داشتند و چندین کار محرک و یک کار BH انجام داده‌اند. نقشه‌های فعال‌سازی حسگر محرک و BH CVR در دو حوزه موردتوجه (ROIs) مقایسه شده‌اند. این دو حوزه (هم سو با زخم، ipsilesional، و در طرف مقابل زخم، contralesional) به‌صورت خودکار تعریف‌شده‌اند.

نتایج: میانگین مقدار T در کار محرک به صورتی چشمگیر در RIO طرف مقابل زخم بالاتر بود. این موضوع در میانگین مقدار T BH نیز برقرار بوده است. تعداد واکسل های فعال به صورتی چشمگیر در ROI طرف مقابل زخم بیشتر بوده است. رواج NVU واقعی 75% بوده است.

نتیجه‌گیری: نقشه‌برداری FMRI حسگر محرک جراحی پیشگیرانه در گلیومای درجه پایین می‌تواند تحت تأثیر فعال‌سازی اشتباه نگاتیو مرتبط با NVU قرار گیرد (76% در کارهای تحلیل‌شده).

ادامه مطلب...
۲۹ فروردين ۰۲ ، ۰۹:۴۲ ۰ نظر

تومورهای مغزی (مقاله رایگان pdf)

        مکانیسم جفت شدن شلیک نورونی و انبساط مغزی عروقی می‌تواند به صورت معناداری در بیماری‌های مغزی با یکدیگر تلاقی شود که این تشخیص مناطق قشری نزدیک یا درون ضایعات قابل‌برداشت را با استفاده ازfMRI وابسته به سطح اکسیژن خون دچار مشکل می‌کند. چندین فاکتور متابولیک و عروقی برای توصیف این جداسازی عصبی و عروقی القاء شده توسط ضایعه مدنظر قرارگرفته‌اند، اما فعلاً هیچ استاندارد تصویربرداری برای کشف NUV وجود ندارد. در هر، در مطالعات ام آر آی بالینی این ضروری است که خطر NUV مورد ارزیابی قرار گیرد زیرا حضور NUV ممکن است منجر به فعال‌سازی منفی کاذب شود که خود منجر به برش سهوی کورتکس eloquent و کمبود نورولوژیک دائمی بعد از عمل خواهد شد. اگرچه NUV از قطع یک یا چند جزء از آبشار جفت کننده عصبی و عروقی پیچیده سلولی و شیمیایی (NCC) ناشی می‌شود، تصویربرداری MR تنها قادر است که مرحله نهایی را در این NCC که شامل پاسخ مغزی_ عروقی نهایی است را ارزیابی کند. از آنجایی که هر چیزی که واکنش مغزی_ عروقی را دچار اختلال کند الزاماً منجر به NVU خواهد شد، صرف‌نظر از تأثیر آن در NCC، ما می‌توانیم ترسیم CVR را به عنوان نشانگری که نماینده‌ای از پتانسیل NVU است در نظر بگیریم. ما فرض کردیم که ترسیم BOLD CVR که با نگه داشتن تنفس همراه است می‌تواند نشانگر بهتری از پتانسیل NVU نسبت به قابلیت دینامیک T₂ تصویربرداری MR پرفیوژن گادولینیوم کنتراست باشد. زیرا دومی با این عنوان شناخته می شود که تنها خطر NVU مرتبط با درجه بالایی از غده مغزی را با مشخص کردن حجم خون مغزی بالا و جریان خون مغزی مرتبط با رگ زایی تومور را منعکس می کند. در هر حال از آنجایی که درجه پایین و متوسط غده های مغزی با چنین هایپرپرفیوژن های تومورال مرتبط نیستند، ترسیم کردن BOLD BH CVR ممکن است قادر به کشف چنین پتانسیل های NVU حتی در گلوماهای با درجه پایین بدون رگ زایی باشدکه نشانه ای از غده گلیایی است. در هر حال، مشخص شده است که غدد گلیایی با NVU متغییری در ارتباط هستند زیرا رگ زایی ممکن است همیشه منجر به NVU نشود. متریک های پرفیوزن که توسط تصویر برداری MR پرفیوژن گادولینیوم T₂ به دست آمده اند با درصد BOLD از تغییر سیگنال در طرح های BH CVR در یک گروه از 19 بیمار با تومورمغزی درون جمجمه ای با میزان و ماهیت متفاوت مقایسه شدند. ماکسیمم پیکسل مجزای rCVB  و rCBF  در مناطق holotumoral مورد توجه به صورت مشابه نیمکره ای  متمرکز بافت نرمال عادی سازی شدند. علاوه بر این، تغییر سیگنال درصد درطرح های BH CVR در درون ipsilesion ROI به صورت تغییر سیگنال درصددر درون ROI مشابه contralesional عادی سازی شدند. رابطه خطی معکوسی بینrCBF  یاrCVB  عادی و تغییر سیگنال درصد CVR عادی شده در ضایعات درجه چهار یافت شد. در ضایعات درجه سه یک جریان خطی کم شیب تر دیده شد که از اهمیت آماری کمی برخوردار بود، در حالی که هیچ رابطه ای در گروه درجه دو دیده نشد. تفاوت های آماری معناداری برای rflow  وrvol در بین گروههای درجه دو و درجه چهار و بین گروههای درجه سه و درجه چهار و نه برای rCVR  موجود بود. rCVR در هر گروه کمتر از یک بود. نتایج ما نشان داد که در حالی که طرح های پرفیوژن T₂MR و طرح های CVR برای ترسیم مناطق تومورال در معرض خطر NVU در گلوماهای با درجه بالا کافی هستند. طرح های CVR  می توانند مناطقی که CVR در آنها کاهش یافته را در گلوماهای با درجه پایین و متوسط کشف کنندکه در آنهاNVU  ممکن است با فاکتورهای دیگری به غیر از نئوواسکولاریزه توموری ایجاد شده باشد. مقایسه مناطقی که در آنها CVR به صورت غیر عادی کاهش یافته است با مناطق فاقد فعل سازی BOLD مبتنی بر وظیفه در نواحی قشری مورد انتظار که تومورها در آن نفوذ کرده اند یا مجاور تومور هستند 95% تطابق را آشکار کرد که این توانایی ترسیم BH CVR را برای نشان دادن مناطق NVU اثبات می کند.

ادامه مطلب...
۰۲ آبان ۰۱ ، ۱۳:۱۵ ۰ نظر

عکسبرداری عروق‌ مغزی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

خلاصه: این مقاله مروری روش‌شناسی عکسبرداری راکتیویتی عروق مغزی نفس نگهداشتن را از نظرکسب و  تحلیل توضیح می‌دهد و کاربردهای این روش در عکسبرداری قبل جراحی مخصوصاٌ با توجه به سطح اکسیژن خون وابسته به fMRI را بررسی می‌کند. اصلی‌ترین کاربردش در fMRI بالینی، برای ارزیابی پتانسیل غیرجفت‌شدگی مغزی‌عروقی می‌باشد. غیرجفت‌شدگی مغزی‌عروقی بصورت بالقوه یک محدودیت عمدهء fMRI بالینی، مخصوصاً در حالت ضایعات توده‌ای مغز مانند تومورهای مغزی و بدشکلی‌های عروق داخل مغزی است که با ناهنجاری‌هایی در همودینامیک موضعی هم در حالت اکتسابی یا مادرزادی همراه هستند. همین‌طور، بازنمایی نفس‌نگهداشتن راکتیویتی عروق‌مغزی یک جز ضروری از تحلیل کنترل کیفی fMRI تشکیل می‌دهد مخصوصاً وقتی که برای بازنمایی قبل جراحی قشر سخنوری اجرا شود. همچنین چالش‌های کربن دی‌اکسید مصنوعی  مورد استفاده در بازنمایی راکتیویتی عروق مغزی مورد بحث قرار خواهد گرفت و کاربردهایش در ارزیابی ذخیره عروق مغزی و بیماری عروق مغزی توصیف خواهد شد. 

ادامه مطلب...
۰۲ آبان ۰۱ ، ۰۹:۳۱ ۰ نظر

تصاویر پزشکی سونوگرافی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

        اطلاعات بصری نقش مهمی در تقریبا تمام حوزه های زندگی ما ایفا می کنند. امروزه، بسیاری از این اطلاعات نشان داده می شود و به صورت دیجیتالی پردازش می شود. پردازش تصویر، با کاربردهایی اعم از تلویزیون (تلویزیون) تا توموگرافی کامپیوتری، از عکاسی تا چاپ، از رباتیک تا سنجش از راه دور و کاربردهایی پزشکی در همه جا حاضر است. سونوگرافی یکی از روش های مورد استفاده برای پزشکی است. این کاربرد به صورت بالینی استفاده می شود. مهم ترین  فن آوری ها، شامل مبدل ها، تشکیل دهنده پرتو، عوامل تقابلی، تکنیک های فشرده سازی پالس برای اندازه گیری جریان خون و تصویربرداری سه بعدی هستند. تصویربرداری فراصوتی، کیفیت تصویربرداری باارزشی را برای ارائه ویژگی های زیر با سهولت استفاده، هزینه کم، بررسی امن، غیر تهاجمی و سریع فراهم می کند. این سیستم تصویربرداری فراصوت، راهی موثر برای بررسی بافت های مختلف بدن انسان از جمله تیروئید، پستان، اندام شکم، قلب، عضلات، تاندونها، شریانها و وریدها را فراهم می کند. هدف این مقاله، ارائه الگوریتم های تقسیم بندی فعلی مورد استفاده برای تصاویر پزشکی می باشد. هر نوع الگوریتم مورد بحث و همچنین زمینه های کاربرد اصلی آنها شناسایی می شوند. آزمایشاتی که این الگوریتم ها را برای بخش بندی تصاویر سونوگرافی اعمال می نمایند، برای بررسی بیشتر رفتار آنها در این مقاله ارائه می شوند.

ادامه مطلب...
۱۵ شهریور ۰۱ ، ۱۳:۳۶ ۰ نظر

بیماری شریان کرونر (مقاله رایگان pdf)

چکیده

      هدف: ارزیابی الگوهای متفاوت بیماری شریان کرونر درمیان بیمارانی با آنژین ناپایدار به وسیلۀ نقش آنژوگرافی کرونر CT چندبخشی.

بیماران و روش‌ها: از سپتامبر 20123 تا می 2014، چهل بیمار از آنژین ناپایدار شکایت می‌کردند و علائم ابتدایی منفی الکتروکاردیوگرام (ECG) و آنزیم تروپونین متأثر از آنژیوگرافی کرونر CT چندبخشی از خود نشان می‌دادند. روی هر بیمار یک اسکن غیرکنتراست صورت می‌گیرد تا میزان کلسیم تعیین گردد، آنگاه یک کنتراست اسکن دریچه‌ای ECG را افزایش می‌دهد، سپس تصاویر محوری به دست آمده بر روی یک ایستگاه کاری پیشرفته از نو ایجاد می‌شوند. در نهایت، تحلیل اصولی ضایعات شریان کرونر انجام می‌پذیرد.

نتایج: 9 بیمار CTCA نرمال داشتند، 5 بیمار کلسیفیکاسیون [انباشته‌شدن توده‌های کلسیم در بافت‌های بدن] داشتند، 16 بیمار هیچ ضایعۀ انسدادی قابل‌توجهی نداشتند و 10 بیمار CAD قابل‌توجهی داشتند. در مجموع 70 رگ کرونر یافت شد که پلاک خونی داشتند. تعداد بیماران با بیماری رگ‌های چندگانه به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از بیمارانی بود در زمان تشخیص بیماری تک رگی داشتند.

نتیجه‌گیری: آنژیوگرافی کرونر CT چند بخشی غیرتهاجمی، تکنیکی قابل اعتماد با قابلیت بالا برای شناسایی بیماری شریان کرونر و تخمین میزان انسداد، تعداد کرونرهای مبتلا و الگوی ابتلای آن‌ها می‌باشد و می‌تواند در تمرین‌ بیماران با آنژین ناپایدار مورد استفاده قرار بگیرد.

ادامه مطلب...
۱۴ شهریور ۰۱ ، ۱۳:۳۵ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی غلظت سرمی پروتئین از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین غلظت سرمی پروتئین از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

غلظت سرمی پروتئین در پرتوافکنی در دوز پایین به بدن سالم و دچار سو تغذیه

عنوان انگلیسی مقاله:

Serum protein concentration in low-dose total body irradiation of normal and malnourished rats


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۸:۵۹ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نشانگر پروتئینی قابل هدف یابی محل زخم از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین نشانگر پروتئینی قابل هدف یابی محل زخم از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

قرارگیری اکتین بر روی آسیب بافت یک نشانگر پروتئینی قابل هدف یابی محل خاص زخم است


عنوان انگلیسی مقاله:

Actin exposure upon tissue injury is a targetable wound site-specific protein marker


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۱۴ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره درمان از طریق یون کربن


عنوان فارسی مقاله:

استفاده از یونهای سنگین: درمان از طریق یون کربن در مفهوم بالینی و رادیوبیولوژیکی


عنوان انگلیسی مقاله:

Bringing the heavy: carbon ion therapy in the radiobiological and clinical context


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی استفاده از یونهای سنگین: درمان از طریق یون کربن در مفهوم بالینی و رادیوبیولوژیکی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۳۱ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تحلیل حرارتی مبتنی بر مدل تاخیر فاز دوگانه‌


عنوان فارسی مقاله:

تجزیه و تحلیل حرارتی مبتنی بر مدل تاخیر فاز دوگانه‌ فانتوم های بافت با استفاده از مدل لاتیک بولتمزمن


عنوان انگلیسی مقاله:

Dual phase lag model-based thermal analysis of tissue phantoms using lattice Boltzmann method


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تجزیه و تحلیل حرارتی مبتنی بر مدل تاخیر فاز دوگانه‌ فانتوم های بافت با استفاده از مدل لاتیک بولتمزمن و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۱۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۸:۰۵ ۰ نظر