دانلود رایگان مقاله لاتین غلظت سرمی پروتئین از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

غلظت سرمی پروتئین در پرتوافکنی در دوز پایین به بدن سالم و دچار سو تغذیه

عنوان انگلیسی مقاله:

Serum protein concentration in low-dose total body irradiation of normal and malnourished rats


سال انتشار : 2016برای دانلود رایگان مقاله غلظت سرمی پروتئین اینجا کلیک نمایید.

مقدمه انگلیسی مقاله:

1. Introduction

Among the radiotherapeutics' modalities, total body irradiation (TBI) is used as treatment for certain hematological, oncological and immunological diseases, being an important part of the treatment in bone marrow and stem cell transplants. For patients at low risk of cell engraftment rejection, non-myeloablative conditioning regime with single fraction low-dose TBI (2–3 Gy) is an effective treatment option, alone or combined with chemotherapy. However, the incidence of complication induced by TBI is elevated, presenting as common problems such as renal toxicity, cataracts and functional reduction of the pituitary gland (Onal et al., 2012). In parallel, another aggravating factor of complications that arises from the application of TBI is the general health of the patients which, in most cases, present weight loss due to the simultaneous occurrence of malnutrition (Oliveira, 2007; Ollenschlager et al., 1991). From animal studies, it has been observed that malnutrition interferes directly on growth and body development, especially on body mass, triggering a sequence of adaptation mechanisms, especially on the musculoskeletal system, such as changing the fiber type (Paiva et al., 2012; Toscano et al., 2008, 2010). The plasma concentration of total protein is reported as an important and reliable parameter for malnutrition assessment (Nwokocha et al., 2012a; Santos et al., 2004), although clinically, the isolated dosage of total protein has little value, since a change in one of their fractions (globulins or albumin) can be compensated by changing the other one, where 6.4 g/dL is accepted as the minimum threshold (Labtest, 2014). The albumin level is one of the several clinical parameters of general health as well as the most widely used biochemical indicator of malnutrition. There is a strong correlation between lower-than-normal albumin levels and the incidence of morbidity and mortality in hospitalized patients. Serum values lower than 3.5 g/dL are considered indicative of malnutrition, chronic liver diseases, nephrotic syndrome and of state of protein catabolism (Doweiko and Nompleggi, 1991; Fontoura et al., 2006; Vannucchi et al., 1996). In this context, taking into account the importance in the follow-up of pediatric patients after TBI treatment, the aim of this study was to evaluate the long-term effects of low-dose total body irradiation on plasma concentration of total protein and albumin using prematurely and undernourished rats as animal model.برای دانلود رایگان مقاله غلظت سرمی پروتئین اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

Anesthesiology Keywords Review - Page 175 - Google Books Result https://books.google.com/books?isbn=0781783879 Raj K. Modak - 2008 - ‎Medical At low doses, IV fentanyl should have little effect on neonatal respiration or Apgar ... during pregnancy, and total serum protein concentration is decreased to <6 ... Total Serum Protein - WebMD www.webmd.com/a-to-z-guides/total-serum-protein A total serum protein test measures the total amount of protein in the blood. ... A test for total serum protein reports separate values for total protein, albumin, and ... Kucers' The Use of Antibiotics Sixth Edition: A Clinical Review of ... https://books.google.com/books?isbn=1444147528 M Lindsay Grayson, ‎Suzanne M Crowe, ‎James S McCarthy - 2010 - ‎Medical These authors suggested that slow acetylators of sulfapyridine should only ... is highly protein bound and therefore, after a given dose, reaches a plasma ... After a 2- to 4-g oral dose, peak serum concentrations of 110–250mg/ ml are ... After a single oral dose of 4g of sulfamethoxypyridazine to adults, peak total serum levels ... Male Sexual Dysfunction: Pathophysiology and Treatment https://books.google.com/books?isbn=1420015087 Fouad R. Kandeel - 2007 - ‎Medical With increasing age, serum T levels decline gradually and progressively, but the ... In some patients—e.g., elderly men with severe prostate disease—low-dose T ... is confirmed by measurement of serum total or free T concentrations, preferably in the ... The majority of T in circulation is bound to serum proteins, primarily sex ... Antiepileptic Drugs - Page 108 - Google Books Result https://books.google.com/books?isbn=0781723213 René H. Levy - 2002 - ‎Medical Correspondingly, a high concentration can be caused by too high a dose prescribed ... The serum protein binding may be reduced as reported for phenytoin, ... of the total drug clearance may vary considerably, and monitoring of serum levels, ... Searches related to Serum protein concentration in low-dose total total protein normal range total protein high albumin low normal globulin levels low blood protein levels normal protein levels in urine how to lower globulin levels total protein levels range