چکیده

        اطلاعات بصری نقش مهمی در تقریبا تمام حوزه های زندگی ما ایفا می کنند. امروزه، بسیاری از این اطلاعات نشان داده می شود و به صورت دیجیتالی پردازش می شود. پردازش تصویر، با کاربردهایی اعم از تلویزیون (تلویزیون) تا توموگرافی کامپیوتری، از عکاسی تا چاپ، از رباتیک تا سنجش از راه دور و کاربردهایی پزشکی در همه جا حاضر است. سونوگرافی یکی از روش های مورد استفاده برای پزشکی است. این کاربرد به صورت بالینی استفاده می شود. مهم ترین  فن آوری ها، شامل مبدل ها، تشکیل دهنده پرتو، عوامل تقابلی، تکنیک های فشرده سازی پالس برای اندازه گیری جریان خون و تصویربرداری سه بعدی هستند. تصویربرداری فراصوتی، کیفیت تصویربرداری باارزشی را برای ارائه ویژگی های زیر با سهولت استفاده، هزینه کم، بررسی امن، غیر تهاجمی و سریع فراهم می کند. این سیستم تصویربرداری فراصوت، راهی موثر برای بررسی بافت های مختلف بدن انسان از جمله تیروئید، پستان، اندام شکم، قلب، عضلات، تاندونها، شریانها و وریدها را فراهم می کند. هدف این مقاله، ارائه الگوریتم های تقسیم بندی فعلی مورد استفاده برای تصاویر پزشکی می باشد. هر نوع الگوریتم مورد بحث و همچنین زمینه های کاربرد اصلی آنها شناسایی می شوند. آزمایشاتی که این الگوریتم ها را برای بخش بندی تصاویر سونوگرافی اعمال می نمایند، برای بررسی بیشتر رفتار آنها در این مقاله ارائه می شوند.

1. مقدمه

        پردازش تصویر [1]، استفاده از الگوریتم های کامپیوتری برای تصاویر، انجام برخی از عملیات ها بر روی آنها به منظور استخراج برخی از اطلاعات مفید است. این کار اعمال طیف گسترده ای از الگوریتم ها را برای داده های ورودی میسر می سازد و می تواند از مشکلاتی از قبیل ایجاد نویز و اعوجاج سیگنال در طول پردازش ممانعت نماید.

       حوزه های گسترده ای از کاربردهایی پردازش تصویر دیجیتال شامل کاربردهایی پزشکی، سینما، نقاشی دیجیتال، سنجش از دور، چشم انداز ربات، روش ترکیبی، انتقال تصویر و برنامه نویسی و غیره می شوند. کاربردهای پزشکی دارای طیف گسترده ای از روش ها است که سونوگرافی، توموگرافی تابش پوزیترون، توموگرافی کامپیوتری، اشعه X دیجیتال، نمایشگر ورید ، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، تصویربرداری طیفی می باشند.

این مقاله در نشریه آی تریپل ای منتشر شده و ترجمه آن با عنوان  تصاویر پزشکی سونوگرافی در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

SURVEY OF IMAGE SEGMENTATION ALGORITHMS ON ULTRASOUND MEDICAL IMAGES