دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۲۷۸ مطلب با موضوع «مقالات ترجمه شده رایگان :: مقالات ترجمه شده رایگان کامپیوتر و it» ثبت شده است

فیلترهای قابل فرمان (مقاله رایگان pdf)

چکیده

          فیلترهای جهت دار در بسیاری از کارهای پردازش تصویر و بینایی، کاربرد دارد. غالبا نیاز است که فیلترهای مشابهی را به کار برد و آن را تحت شرایط کنترلی تطبیقی، در زوایای مختلف چرخاند، یا اینکه پاسخ فیلتر را در جهت های مختلف محاسبه کرد.‌ ما برای ترکیب کردن فیلتر هایی با جهت های دلخواه  از یک ترکیب خطی فیلتر های پایه، یک ساختار را پیشنهاد داده ایم که در این ساختار، چرخش فیلتر در هر جهتی مجاز است و میتوان خروجی تحلیلی فیلتر را به صورت تابعی از جهت تعیین می کنیم. فیلترهای قابل فرمان را میتوان به صورت تربیعی طراحی کرد تا بتوان فاز و جهت را به صورت تطبیقی کنترل کرد. ما نحوه طراحی و هدایت (فرمان) فیلتر ها را نشان داده و مثالی از کاربرد آن ها را در چندین مورد ارائه خواهیم  کرد. از جمله در موارد زیر: آنالیز فاز و زاویه، فیلتر افقی زاویه ای، تشخیص لبه  و شکل گیری از سایه  .  همچنین میتوان یک نمایش هرمی قابل فرمان ساخت و آن را برای پیاده سازی تجزیه ی موج  قابل فرمان، به کار برد.  مفاهیم مشابه را میتوان به طراحی فیلتر های قابل فرمان سه بعدی تعمیم داد که این فیلتر های سه بعدی در آنالیز دنباله های تصاویر و داده های حجمی کاربرد دارد. 

ادامه مطلب...
۱۴ اسفند ۰۱ ، ۱۱:۲۳ ۰ نظر

الگوریتم جستجوی عقبگرد (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           الگوریتم جستجوی عقبگرد (BSA) پیشنهادی در این مقاله، یک الگوریتم تکاملی (EA) می باشد که برای حل مسائل بهینه سازی استفاده می شود. ساختار این الگوریتم ساده می باشد و تنها دارای یک پارامتر کنترلی است که باید تعیین شود. به منظور بهبود عملکرد همگرائی و گسترش دامنه استفاده از آن، یک الگوریتم جدید به نام  یادگیری BSA (LBSA) در این مقاله ارائه شده است. در این روش، بطور سراسری از بهترین اطلاعات نسل حاضر و اطلاعات پیشین در BSA ، برای گزینش مجدد افراد باتوجه به احتمال تصادفی ترکیب می شوند و افراد باقی مانده موقعیت خود را توسط یادگیری دانش در بهترین فرد، بدترین فرد و یک فرد تصادفی از نسل حاضر دوباره انتخاب می کنند. دو مزیت مهم برای این الگوریتم وجود دارد. 1) بعضی از افراد موقعیت خود را با هدایت بهترین فرد ( آموزش دهنده ) بروزرسانی می کنند،که باعث همگرائی سریعتر می شود، 2) یادگیری از افراد متفاوت، بطور ویژه زمانی که بدترین فرد نادیده گرفته می شود، تنوع جمعیت را افزایش می دهد. برای آزمایش بهترین عملکرد LBSA، توابع سنجشی در CEC2005 و CEC2014 مورد آزمایش قرار گرفتند و این الگوریتم به منظور آموزش شبکه های عصبی برای پیش بینی سری های زمانی بی نظم و مشکلات مدلسازی سیستم های غیرخطی استفاده می شود. برای ارزیابی عملکرد BSA با بعضی از EAهای دیگر، چند مقایسه بین LBSA و دیگر الگوریتم های کلاسیک انجام شده است. نتایج نشان می دهند که LBSA با توجه به الگوریتم های دیگر عملکرد خوبی دارد و باعث بهبود عملکر الگوریتم BSA می شود.

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۰۱ ، ۱۰:۱۷ ۰ نظر

خدمات ابری (مقاله رایگان pdf)

چکیده

         داده‌های امروزی بدلیل حفظ حریم شخصی و امنیت، هم از طرف تأمین کنندگان خدمات ابری و هم کاربران ، در همه ی سطوح شامل: سطح ذخیره شده، انتقال ، تقاضا و پردازش داده‌ها حساس هستند. پردازش ابری در حوزه سلامت، امنیت ملی، خدمات، بانکداری و زمینه‌های دیگر استفاده شده است و همانطور که در چندسال اخیر دیده ایم تعدادی از کمپانی ها اطلاعات محرمانه را در ابر (سرورهای خدمات ابری) ذخیره کرده اند. بنابراین اطلاعات و حفظ امنیت داده‌ها یک بحث حساس و حیاتی است که باید بصورت کامل و جامع در حوزه ی محاسبات ابری پیگیری شود. این پژوهش بر روی تحلیل  عمل‌کرد مدلهای امنیت داده در محاسبات ابری تمرکز دارد .این مقاله مدلهای امنیت داده‌های ابری را مبتنی بر فرایند کاری مدلسازی با نماد (BPMN) پیشنهاد کرده و با شبیه سازی نتایج، کارایی مباحث مربوط به امنیت داده‌ها را بعنوان بخشی از هرگونه ابتکار عمل سازمانی در زمینه ی مدیریت اجرایی کسب وکار (BPM) نشان داده است.

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۰۱ ، ۰۸:۳۱ ۰ نظر

تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری (مقاله رایگان pdf)

چکیده

            در این پژوهش تاثیر تکنولوژی مدیریت  ارتباط با مشتری (CRM) بر تغییر سازمانی در دولت های محلی در ایالات متحده بررسی می شود. پارادایم های بروکراتیک و دولت-الکترونیک در ارتباط با تاثیر این تکنولوژی بر تغییر سازمانی مطالعه می شود شواهد پژوهشی در مورد استفاده از CRM از دیدگاه مدیران اداری ارشد (CASOs) در شهرها و کشورهایی که از این IT استفاده می کنند برگرفته شده است. نتایج پژوهش ها حاکی از این است که هم پارادایم های بروکراتیک وهم پارادیم های دولت الکترونیک بر تغییر سازمانی ناشی از استفاده از CRM تاثیر می گذارند. تحلیل عاملی نشان می دهد که تغییر مدیریت، تغییر کارایی و تغییر سازمانی و رهبری سه عامل رایج در این مدل ها هستند. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که دولت های محلی که نمرات بالایی در این مقیاس ها دارند بیشتر احتمال دارد که CRM را در دولت محلی خود به کار گیرند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تغییر سازمانی نه تنها تحت تاثیر پارادایم اخیر دولت الکترونیک، بلکه تحت تاثیر اصول سنتی مدل های بروکراتیک ارائه شده نیز قرار دارد.

ادامه مطلب...
۱۰ اسفند ۰۱ ، ۰۸:۳۰ ۰ نظر

سیستم های اطلاعات استراتژیک (مقاله رایگان pdf)

چکیده

             هدف از این مقاله کمک به حوزه سیستم های اطلاعاتی استراتژیک آینده و هویت SIS می باشد. ما به نظریه نلسون درباره تکامل مشترک تکنولوژی اجتماعی و فیزیکی برای تعریف دوباره حوزه SIS به عنوان یک سیستم انطباقی پیچیده (CAS) برای تکامل مشترک ICT و ظرفیت های سازمانی و مدل های تجاری می پردازیم تا بتوانیم ارزش های اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نماییم. در ادامه درباب مطالعات SIS در طول 33 سال گذشته بر اساس بررسی های جغرافیایی یک فراآنالیز صورت می گیرد و مشخص می گردد که بر خلاف آنچه که کتاب های معاصر مربوط به SIS می گویند که تغییر پارادایم (الگو) برای پرداختن به آشفتگی، تردید و پویایی توسعه یافته در چشم انداز های رقابتی به وجود آمده  لازم است، حوزه تحقیقات SIS قابلیت لازم برای پیشرفت به جهت مقابله با چالش های چشم انداز های رقابتی ظهوریافته را به شکل مطلوبی دارا هستند. با ترسیم علم پیچیدگی  و تئوری شبکه چهار اولویت برای توسعه این حوزه در آینده مشخص گردید. درک حوزه SIS به عنوان CAS برای تکامل مشترک تکنولوژی اجتماعی و فیزیک؛ اتخاذ پارادایم شبکه ای؛ دسترسی به دانش شبکه ها؛ و اتخاذ علم پیچیدگی به عنوان ابزاری بیانگر در SIS در خلال نظم و نظام موجود.

ادامه مطلب...
۰۹ اسفند ۰۱ ، ۱۱:۳۰ ۰ نظر

شناسایی الگوهای مشابه (مقاله رایگان pdf)

چکیده

          استخراج الگوهای مکرر یک کار، کلیدی برای کشف اطلاعات مفید است. با وجود کیفیت راه حل های داده شده توسط الگوریتم های یافتن الگوهای مکرر ، اکثر آنها با چالش چگونگی کاهش تعداد الگوهای مکرر بدون از دست رفتن اطلاعات مواجه می شوند. یافتن مجموعه های مکرر این مشکل را با کشف یک مجموعه کاهش یافته از مجموعه مکرر، به نام مجموعه های مکرر بسته، که از آن می توان تمام مجموعه الگوی مکرر را بازیابی کرد، حل می کند. با این حال، برای یافتن نمونه های مکرر مشابه، که در آن تعداد الگوها حتی از مجموعه یابی مکرر بزرگتر هستند، این مشکل هنوز حل نشده است. در این مقاله، ما مفهوم یافتن الگوی مشابه مکرر بسته را برای کشف تعدادی از الگوهای مکرر مشابه بدون از دست دادن اطلاعات معرفی می کنیم. علاوه بر این،یک الگوریتم جدید یافتن الگوی مشابه مکرر بسته با نام CFSP-Miner پیشنهاد شده است. الگوریتم، الگوهای مکرر را با عبور از یک درخت که شامل تمام الگوهای مشابه شبیه بسته است، می یابد. برای انجام این کار به صورت موثر، چندین لم برای پر کردن فضای جستجو معرفی و اثبات شده است. نتایج نشان می دهد که CFSP-Miner کارآمدتر از الگوریتم های مورد استفاده یافتن الگوی مشابه مکرر است، مگر اینکه در مواردی که تعدادی از الگوهای مشابه مکرر و الگوهای مشابه مکرر بسته تقریبا برابر باشند. با این حال، CFSP-Miner قادر به پیدا کردن الگوهای مشابه بسته،  تولید اندازه کاهش یافته از الگوی مشابه مکرر کشف شده بدون از دست دادن اطلاعات است. همچنین، CFSP-Miner در حین عملکرد قابل قبول در حین اجرا، مقیاس پذیری خوبی را نشان می دهد.

ادامه مطلب...
۰۶ اسفند ۰۱ ، ۱۰:۳۱ ۰ نظر

عملکرد خدمات وب (مقاله رایگان pdf)

چکیده

          دستگاه‌های موبایل هوشمند و خدمات وب بسیار پرطرفدار هستند. دستگاه‌های موبایل دستگاه‌های فیزیکی محدودی هستند؛ سرعت پردازنده کم، حافظه محدود، باتری محدود و اتصال آهسته اینترنت بی‌سیم. این بدان معنی است که در هنگام اجرای خدمات وب برای دستگاه‌های تلفن همراه، این عوامل را موردتوجه قرار دهند. در این مقاله، سرویس وب RESTful برای دستگاه‌های تلفن همراه در مقایسه با خدمات وب SOAP معمولی را ارزیابی می‌کنیم. نتایج تجربی نشان می‌دهد که خدمات وب RESTful نسبت به خدمات وب SOAP معمولی بهتر عمل می‌کند. یک توصیه برای استفاده از خدمات شبکه RESTful در دستگاه‌های تلفن همراه از نتیجه تجربی ایجادشده است.

ادامه مطلب...
۰۶ اسفند ۰۱ ، ۰۸:۲۷ ۰ نظر

تکنیک کوانتومی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

            این دومین مقاله از مجموعه مقالات مربوط به کنترل دسترسی است که با مشکلات در محاسبات ابری با اتخاذ تکنیک های کوانتومی سروکار دارد. در این مقاله ما کاربرد رمزنگاری کوانتومی و توزیع کلید کوانتومی در دسترسی به مشکل کنترل را مورد مطالعه قرار می دهیم. طرح رمزنگاری و پروتکل را برای توزیع کلید در تنظیمات مکانیک های طبقه بندی شده کوانتوم (CQM) تدوین و فرمولبندی می کنیم. زبان گرافیکی CQM در این مقاله استفاده می شود. این طرح / پروتکل کوانتومی که پیشنهاد می کنیم، دارای مزایای متعددی برای طرح ها / پروتکل های ارائه شده در حالت هنر برای همان هدف است. آنها از لحاظ اطلاعاتی در فن آوری کنونی امن و قابل اجرا هستند.

ادامه مطلب...
۰۴ اسفند ۰۱ ، ۱۰:۲۶ ۰ نظر

سرویس ابری (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           سرویس های ابری پیچیده برای مواجهه با حجم کارها و تغییرات مورد نیاز پویا بر فرآیندهای کنترل مختلف کشش متکی هستند. با این حال، اجرای فرآیند کنترل کشش در یک سرویس ابری به دلیل پیچیدگی ساختار سرویس، راهبردهای استقرار، و پویایی اصولی زیرساخت، از نظر کیفیت یا هزینه همیشه منجر به بهره وری بهینه نمی شود. بنابراین توانایی پیشین در برآورد و ارزیابی رابطه بین رفتار کشش سرویس ابری و فرآیندهای کنترل کشش برای انتخاب زمان اجرای فرآیند های مناسب کنترل کشش حیاتی است. در این مقاله، ADVISE را با چارچوبی برای ارزیابی و برآورد رفتار کشش سرویس ابری ارائه می کنیم. ADVISE ، ساختار سرویس، استقرار، زمان اجرای سرویس، فرآیندهای کنترل و اطلاعات زیرساخت ابری را جمع آوری می کند. بر اساس این اطلاعات، ADVISE  از تکنیک های دسته بندی استفاده می کند تا رفتار کشش ابری که با کنترل کشش ایجاد شده را شناسایی کند. آزمایش های ما نشان می دهد که ADVISE  می تواند رفتار کشش مورد انتظار بموقع را برای سرویس های مختلف ابری برآورد کند در نتیجه ابزار مفیدی برای کنترل کننده های کشش در بهبود کیفیت تصمیمات زمان اجرای کنترل کشش می شود.

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۰۱ ، ۰۹:۲۸ ۰ نظر

کشش ابری (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           قابلیت ارتجاعی ابر ویژگی منحصر به فرد محیط‍‍‍‌های ابری است که تأمین (کاهش تأمین) تقاضا و یا تنظیم مجدد منابع توسعه ابر را می‌پذیرد. مدیریت کارایی قابلیت ارتجاعی ابر چالشی است که توجه جامعه پژوهشی را به خود جلب کرده است. این کار به منزله بررسی تلاش‌های پژوهشی در این راستا است. سهم اصلی این کار، مرور دقیق آخرین روش‌های مدیریت ارتجاعی و ارائه طرح دقیق طبقه‌بندی با تمرکز بر روش‌های تصمیم‌گیری ارتجاعی است. در پایان، درباره چالش‌های تحقیقاتی مختلف و جهت‌های تحقیقاتی بیشتر درباره کلیه مراحل قابلیت ارتجاعی بحث می‌کنیم که می‌توان به عنوان حالت خاص رفتار ارادی سیستم‌های محاسباتی تلقی کرد (این تحقیق با همکاری اتحادیه اروپا (صندوق اجتماعی اروپا- ESF) و صندوق‌های ملی یونان از طریق برنامه عملیاتی «آموزش و یادگیری بلند مدت چارچوب مرجع استراتژیک ملی (NSRF)- برنامه سرمایه‌گذاری تحقیقاتی: تالس . سرمایه‌گذاری در جامعه دانش از طریق صندوق اجتماعی اروپا» انجام شده است).

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۰۱ ، ۰۸:۲۹ ۰ نظر