دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۱۱۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم گیاهی» ثبت شده است

فتوسنتز برگهای منبع (مقاله رایگان pdf)

چکیده 

          زمانیکه هفت گونه از غلات تحت شرایط زیست محیطی یکسان کشت شدند، کاهش نسبت مخزن به منبع منجر به کاهش میزان فتوسنتز در عرض 1 الی 3 روز در گونه های Cucumis sativus L، Gessypium hirsutum L و Raphanus sativus L. گردید ولی در گونه های Cupsicum annuum L. ، Solanum melongena L. ، Phaseolus vulgaris L. یا Ricinus communis L. چنین نبود. این کاهش به بستن روزنه ارتباطی نداشت. در گیاه پنبه و خیار، حذف مخزن منجر به افزایش میزان نشاسته و قند، در ذخایر گلوکز 6-فسفات و فروکتوز-6 فسفات گردید و نیز منجر به افزایش در نسبت 14C شناسایی شده در فسفات های قندی و UDP گلوکز پس از تامین 14CO2 گردید. زمانیکه مانوز در اختیار دیسک های برگی قرار گرفت تا با فسفات غیرآلی سیتوپلاسمی تشکیل کمپلکس دهد، تحریک سنتز نشاسته، و مهار تثبیت CO2، در دیسک های شاهد مشاهده گردید اما در دیسک های گرفته شده از گیاهان تحت آزمایش چنین نبود. بافر فسفات باعث کاهش سنتز نشاسته در گیاهان تحت آزمایش گردید ولی نه در دیسک های شاهد چنین نبود. این یافته ها نشان می دهد که  حذف مخزن منجر به میزان کاهش یافته ای از فسفات غیرآلی به ترکیبات فسفریله می گردد. در لوبیا کربن 14C در فسفات های قندی بعد از حذف مخزن افزایش یافت ولی بدون تجمع سوکروز چنین گردید که نشانگر کنترل شدیدتر میزان قند در حالت بازخورد بود. نشاسته به میزان بالاتر از بقیه گیاهان تجمع یافت ولی میزان تثبیت CO2 برای چندین روزثابت بود.

ادامه مطلب...
۰۳ اسفند ۰۱ ، ۱۱:۱۱ ۰ نظر

سلول های سرطانی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           ترکیبات گیاهی طبیعی به عنوان راهکار درمان جایگزین در درمان سرطان به طور گسترده ای معرفی شده اند. علیرغم فعالیت ضد سرطانی کورکومین، کاربرد بالینی آن به دلیل حلالیت آب کم و کمبود بیوپسی بودن محدود شده است. در این مطالعه، یک روش جدید برای کمک به اولتراسونیک برای سنتز نانو ذرات تراتلیوفسفات کیتوزان-آلژینات سدیم تربلی پلی فسفات NP-CS-ALG-STPP) ) از کورکومین طراحی شده است. علاوه بر این، اثرات ضد تومور نیکل کورکومین بارگذاری شده در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. برای مشخص کردن خصوصیات NP ها از میکروسکوپ الکترونی (FE-SEM) و میکروسکوپ نیروی اتمی  (AFM) استفاده شد. فعالیت ضد تومور NP های پرشده با کورکومین با استفاده از MTT و واکنش زنجیره ای پلی مراز در زمان واقعی (qRT-PCR) مورد بررسی قرار گرفت. داده های FE-SEM و AFM مورفولوژی کروی را نشان دادند و اندازه متوسط NP ها 50 نانومتر بود. آزمایش سیتوتوکسی سیتی درون آزمایشگاهی نشان داد که کورکومین CS-ALG-STPP NP دارای فعالیت ضد توموری قابل توجهی در مقایسه با کورکومین آزاد بود. تجزیه و تحلیل سطح حالت ژن نشان داد که NP های کورکومین به طور قابل توجهی حالت ژن آپوپتوزی را افزایش داد. به طور خلاصه، نتایج ما نشان می دهد که پروتئین های کرکومین به طور قابل توجهی تکثیر را سرکوب کرده و القاء آپوپتوز را در سلول های سرطانی اپیتلیویید سرویکس انسانی ایجاد می کند که ممکن است به عنوان یک راهکار جایگزین برای درمان سرطان در نظر گرفته شود.

ادامه مطلب...
۲۶ دی ۰۱ ، ۱۰:۱۸ ۰ نظر

حشره انگلی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

        شیوع شش گونه نماتد بیمارگر حشرات در برابرBactrocera oleae مقایسه شد. سطوح آلودگی مشابه زمانی مشابه شد که  لارو سن سوم در معرض IJs ها در سوبستر های خاک گلدانی قرار گرفتند. وقتی IJs بر روی زیتون های  افتاده آلوده اسپری شدند، بسیاری از لارو ها در زیتون های فراوری شده علاوه بر خاک مردند. Steinernema feltiae موجب بالاترین مرگ ومیر کلی 67.9 درصد  شد. به علاوه، سه ازمایش برای بهینه سازی دوره زمانی برای  کاربرد مزرعه ای S. Feltiae انجام شد.1- فراوانی لارو های مگس در  زیتون های افتاده   در دوره 2006-2007  با بالاترین تعدد لاور های حساس در هر 100 زیتون مشاهده شده طی دسامبر 2006 براورد شد2-کارایی S. feltiae در برابر لارو مگس به استعمال  پس از IJ  تعیین شد. B. oleae به سوبسترا قبل و بعد از  استعمال نماتد در سطوح مشابه آلوده شد.3- اثر سه رژیم دمایی متناظر با اکتبر  تا دسامبر در  دیوس کالیفرنیا بر بقا و آلودگی S. feltiae تعیین شد. بعد از 8 هفته،  لارو های  سن سوم در تیمار 3-12 درجه، بالاترین سرعت بقا را نشان دادند. با این حال دمای سرد به طور معنی داری  آلودگی  و شیوع S. feltiae کاهش داد. نتایج نشان دهنده این است که  لارو بالغ B. oleae به  عفونت EPN هم در خاک و هم در زیتون های الوده  حساس است. S. feltiae به عنوان کارامد ترین گونه، پتانسیل توقف رشد B. oleae را دارد.  پیشنهاد ما این است که نوامبر زمان بهینه برای  استعمال میدانی S. feltiae در  کالیفرنیای شمالی است.

ادامه مطلب...
۱۴ آذر ۰۱ ، ۱۵:۰۷ ۰ نظر

اکولوژی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

          رشد چشمگیر کشاورزی و تولید بیشتر محصولات نباتی و دانه های روغنی طی دو دهه گذشته، وضعیت آفات شب پره پشت الماسی (DBM)، Plutella xylostella L. را افزایش داده است و در حال حاضر برآورد شده است که سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار برای اقتصاد جهانی هزینه در بر داشته باشد. درک ما از برخی از جنبه های اساسی بیولوژی و اکولوژی DBM، به ویژه در مورد روابط گیاهان میزبان، تعاملات تریتروفیک و مهاجرت به طور قابل توجهی بهبود یافته است، اما دانش ما از جنبه های دیگر مانند توزیع جهانی و فراوانی نسبی آن، به طرز شگفت آوری محدود باقی مانده است. کنترل بیولوژیکی هنوز هم تقریباً به طور انحصاری روی تعدادی از انواع پارازیتوئیدهای (انگلهای) هیمانوپتران متمرکز است. اگرچه اینها می توانند بسیار مؤثر باشند ، اما حشره کش ها همچنان اساس مدیریت را تشکیل می دهند؛ استفاده نامناسب از آنها پارازیتوئیدها را مختل می کند و باعث مقاومت در برابر محصولات موجود می شود. درک اکولوژیکی بهبود یافته و در دسترس بودن مجموعه ای از حشره کش های انتخابی بسیار مؤثر در طول دهه 1990، پایه و اساس رویکردهای مدیریت یکپارچه آفات پایدار و از نظر اقتصادی مقاوم (IPM) را فراهم کرد. با این حال، رجوع مکرر به برنامه های حشره کش برنامه ریزی شده منجر به مقاومت در برابر این ترکیبات اخیراً معرفی شده و خرابی برنامه های IPM شده است. در حال حاضر، فناوری های اثبات شده ای برای مدیریت پایدار DBM وجود دارند، اما غلبه بر موانع اتخاذ پایدار آنها همچنان به عنوان یک چالش بزرگ باقی مانده است. 

ادامه مطلب...
۱۴ آذر ۰۱ ، ۰۸:۳۷ ۰ نظر

حمل و نقل در سیتوپلاسم (مقاله رایگان pdf)

خلاصه

          عملکرد مناسب اندامکهای یوکاریوتی تا حد زیادی وابسته به بسته بندی خاص پروتئین های حمل و نقل در داخل کیسه های کوچک تحویل گذرا است. مسیر هدف یابی سیتوپلاسم به واکوئل (CVT)، مسیر ترافیک مربوط به اتوفاژی (مکانیزم اصلی کاتابولیک شامل تخریب سلول یا اجزای سلولی بدون وظیفه) است که پروتئین ها، aminopeptidase I و αmannosidase را حمل و نقل می کند، به طور انتخابی از سیتوپلاسم به واکوئل شبه-لیزوزوم مخمر حمل و نقل می شود. این مطالعه، یک مکانیسم مولکولی برای حمل و نقل ویژگی در این مسیر شامل چهار مرحله مجزا را روشن می کند. گیرنده Cvt19، نقش مرکزی را در این فرایند ایفا می کند: حوزه های مجزا در Cvt19، پروتئین محموله چندپاره شده را شناسایی می کند و آنها را به ماشین آلات تشکیل کیسه های کوچک از طریق تعامل با Cvt9 و Aut7 ارتباط می دهد. از آنجا که اتوفاژی (مکانیزم اصلی کاتابولیک شامل تخریب سلول یا اجزای سلولی بدون وظیفه)، مکانیسم اولیه برای گردش ارگان سلولی است، این نتایج، بینشی را به فرایندهای فیزیولوژیکی در هموستاز سلولی، از جمله بسته بندی خاص اندامکهای آسیب دیده و یا اضافی برای تحویل لیزوزومی و تجزیه بحرانی ارائه می دهد.

ادامه مطلب...
۱۰ آذر ۰۱ ، ۰۸:۴۵ ۰ نظر

تکامل سلول گیاهی (مقاله رایگان pdf)

         ویروسها موجوداتی اجبارا-همزیست هستند که برای تکمیل چرخه زندگیشان، تعامل تنگاتنگی با میزبانشان دارند. هر سلول آلوده، با انباشتگی محصولات و فعالیتهای ویروسی مواجه است که تکامل یافته اند تا از تکثیر و گسترش ویروس در زمینه عملکردها و واکنشهای دفاعی سلول میزبان حمایت کنند. ویروس موزائیک توتون، پروتئینهای همانند ساز (رپلیکاز) و پروتئین پوششی را به منظور همانند سازی و حمایت از ژنوم RNA، و نیز پروتئین حرکتی (MP)  را که به RNA متصل شده و محدوده اندازه خروجی پلاسمودسماتا را به منظور تسهیل گسترش RNA ژنومی ویروسی (vRNA) دستکاری می کند، کد گذاری می نماید. پروتئین حرکتی و رپلیکاز نیز در سیستم خاموش سازی RNA سلولی که بر بیان و رشد ژن گیاهی اثر می گذارد، دخالت می کنند. بعلاوه، سلولهای آلوده به ویروس، محرک ایجاد یک سیگنال سیستماتیک پیشایش، د بخش جلویی ویروس هستند که موجب تحریک نوترکیبی ژنومی شده و منجر به تغییرات ژنتیکی قابل توارث می شوند. بنابراین، ویروس ها می توانند از طریق تعاملات مولکولی گوناگون، با میزبانشان کنش و واکنش داشته باشند. با در نظر گرفتن میزان بالای جهش ویروسها، این تعاملات دلالت بر فرایندها و تطابقات تکاملی در رابطه ی ویروس-میزبان که می توانند بر تکامل یوکاریوتی اثر بگذارند، دارند.

ادامه مطلب...
۲۳ آبان ۰۱ ، ۰۸:۴۷ ۰ نظر

خفتگی و جوانه زنی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

        گیاهان دانه‌دار رشد می کنند تا زمانی که خفتگی در دانه‌های بالغ تازه حفظ شود تا زمانی که زمان مناسب برای جوانه زنی فراهم شود. خفتگی دانه و جوانه زنی دو فرآیند فیزیولوژیکی جدا هستند و انتقال از خفتگی به جوانه زنی فقط یک مرحله حیاتی در چرخه تکاملی گیاهان نیست بلکه برای تولیدات کشاورزی هم مهم است. این فرآیند‌ها به طور دقیق توسط هورمون‌های درون ریز و نشانگر‌های زیست محیطی تنظیم می شوند. اگرچه ABA(آبسیزیک اسید) و Gas(ژیبرلین‌ها) به عنوان هورمون‌های گیاهی اولیه ای شناخته می شوند که به صورت آنتاگونیستی خفتگی دانه را تنظیم می کنند، یافته‌های اخیر نشان می دهد که هورمون گیاهی دیگری، آکسین،  برای القا و نگهداری خفتگی دانه ضروری است و بنابراین ممکن است به عنوان یک محافظت کننده کلیدی برای خفتگی دانه عمل کند. در این مقاله مروری، ما یافته‌های اخیرمان را درباره شبکه‌های مولکولی پیشرفته خلاصه می‌کنیم که نقش کلیدی را در هورمون‌های گیاهی دارند که خفتگی دانه و جوانه زنی را تنظیم می‌کند که در آن فاکتور‌های رونویسی داری دومین AP-2 نقش کلیدی را ایفا می‌کنند. هم‌چنین ما برهم کنش سیگنال‌های هورمونی مجزایی را بررسی می‌کنیم که در خفتگی دانه و جوانه زنی نقش دارند و بر تعادل بین ABA/GA تمرکز می‌کنیم که گره اصلی را تشکیل می‌دهند. 

ادامه مطلب...
۰۱ آبان ۰۱ ، ۰۸:۳۸ ۰ نظر

گلدهی (مقاله رایگان pdf)

آغاز گلدهی، یک نشان حیاتی از تاریخچه حیات است؛ گیاهان، در یک زمان از سال که موفقیت باروری حداکثر را در یک حوزه معین تضمین می کند، تکامل می یابند. چند دهه از مطالعات فیزیولوژیکی نشان داده است که گلدهی در پاسخ به نشانه های زیست محیطی و مسیرهای داخلی آغاز می شود. نشانه های زیست محیطی معمول مورد مطالعه عبارتند از: تغییر در دما و طول روز. مسیرهای درون زا به طور مستقل از سیگنال های زیست محیطی عمل می کنند و به حالت رشد و نمو گیاه مربوط می شوند؛ چنین مسیرهایی، گاهی اوقات به عنوان مسیرهای "مستقل" مورد اشاره قرار می گیرند که نشان دهنده عدم نفوذ زیست محیطی است. سهم نسبی ورودی های مستقل و زیست محیطی برای "تصمیم" گلدهی در میان گونه های مختلف متفاوت است. برای مثال، گلدهی به طور کامل ناشی از مسیرهای مستقل در انواع توتون و تنباکو در نظر گرفته می شود (Tabacum Nicotiana) که تعداد ثابتی از گره ها را تشکیل می دهند، بدون در نظر گرفتن محیطی که قبل از گلدهی در آن رشد کرده است (McDaniel و Hsu ،1976 ). با این حال، تغییر تک ژنی ممکن است سبب شود که توتون و تنباکو نیاز به روزهای کوتاهی برای گلدهی داشته باشند (Allard 1919) ، که نشان می دهد که تفاوت های بیوشیمیایی اساسی بین حس کردن-محیط زیست و معابر درون زا می توانند حداقل باشد. همچنین، مسیرهای درون زا و زیست محیطی می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند. به عنوان مثال، برخی از گیاهان از یک فاز نوجوان عبور می کنند که در آن، آنها به نشانه های محیطی که گلدهی را ارتقا می دهند پاسخ نمی دهند (Poethig، 1990)؛ یعنی گذار از فاز نوجوان به بالغ، نوعی از مسیر درون زا است که برای ارائه صلاحیت در مسیرهای زیست محیطی برای ارتقای گلدهی ضروری است. اضافه شدن ژنتیک مولکولی به طیف وسیعی از روش های مورد استفاده برای مطالعه شروع گلدهی در همین اواخر، برخی از بینش های مولکولی را به مسیرهای درونزا و حسگر-زیست محیطی ارائه نموده است و نشان داده است که چگونه ورودی ها از مسیرهای مختلف در تصمیم گلدهی یکپارچه می شوند.

ادامه مطلب...
۲۳ شهریور ۰۱ ، ۱۳:۲۸ ۰ نظر

نشاسته انتقالی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

      اساساً تمام گیاهان, نشاسته را در برگ های خود در طول روز ذخیره می کنند و آن را در شب تجزیه می کنند. این تجمع نشاسته انتقالی به عنوان یک مکانیزم سرریز عمل می کند, هنگامی که ظرفیت سنتز ساکارز محدود کننده است، و نشاسته انتقالی نیز به عنوان یک ذخیره کربن برای ارائه قند در شب عمل می کند. تجزیه نشاسته انتقالی می تواند از دو مسیر رخ دهد؛ پیشرفت های چشمگیری در درک این مسیر در گیاهان C3 صورت گرفته است. به نظر می رسد مسیر تولید مالتوز هیدرولیتیک (آمیلولیتیک), منبع اصلی قند صادراتی از کلروپلاست ها C3 در شب است، در حالی که مسیر فسفورولیتیک, کربن را برای واکنش های کلروپلاست، به ویژه در نور تامین می کند. در گیاهان متابولیسم اسید کراسولاسن (CAM)، مسیر هیدرولیتیک هنگامی غالب است که گیاهان در حالت C3 عمل می کنند، اما مسیر فسفورولیتیک زمانی غالب است که آنها در حالت CAM عمل می کنند. اطلاعات مربوط به سوخت و ساز نشاسته انتقالی در گیاهان C4 در حال حاضر به عنوان یک نتیجه از مطالعات ترکیبی میکروسکوپ و پروتئوم در دسترس قرار گرفته است. نشاسته در تمام انواع سلول در بافت برگ ذرت نابالغ تجمع می یابد، اما در بافت های برگ بالغ, تجمع نشاسته در سلول های مزوفیل متوقف می شود, به جز زمانی که صادرات شکر از برگ مسدود می شود. تنظیم مناسب مقدار کربن که به نشاسته می رود، مسیر تجزیه نشاسته، و محل تجمع نشاسته می تواند اطمینان حاصل کند که مهندسی سوخت و ساز C4 با واکنش های پایین دست مورد نیاز برای فتوسنتز کارآمد هماهنگ می شود.

ادامه مطلب...
۲۳ شهریور ۰۱ ، ۰۹:۵۶ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره ضد میکروبی فلفل سیاهعنوان فارسی مقاله:

فعالیت ضد میکروبی فلفل سیاه (Piper nigtum Linn) با نگاهی ویژه به عملکرد آن روی باکتری

عنوان انگلیسی مقاله:

Antibacterial activity of black pepper (piper nigru, Linn.) with special referenceبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی فعالیت ضد میکروبی فلفل سیاه (Piper nigtum Linn) با نگاهی ویژه به عملکرد آن روی باکتری و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 


ادامه مطلب...
۲۵ آذر ۹۶ ، ۱۶:۵۸ ۰ نظر