دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۶۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم جانوری» ثبت شده است

پستانداران غیر انسان (مقاله رایگان pdf)

مقدمه

          مطالعات تجربی در مورد تصمیم ­گیری (در اغلب موارد) به بررسی انتخاب ها با احتمالات و نتایجی که به وضوح تعریف شده ­اند می­پردازد که در آن تصمیم­ گیرندگان گزینه­ هایی را انتخاب می­کنند که برای آن ها عواقبی را در بر دارد. در واقع این امر نشان می­دهد که وظایف تصمیم­ گیری متعارف شامل انتخاب بین شرط­بندی های پولی است، برای مثال ممکن است از شرکت­ کنندگان این پرسش بیان شود که آیا 50 درصد شانس را برای 25 دلار ترجیح می­دهند یا شانس قطعی برای 10 دلار را ترجیح می­دهند.

ادامه مطلب...
۲۹ فروردين ۰۲ ، ۱۴:۱۶ ۰ نظر

تاریخچه انسان (مقاله رایگان pdf)

ما مطالعه اطلاعات ژنومی را که توسط توالی یابی فسیل های انسانی فراهم شده است، مرور میکنیم با تاکید بر اطلاعات یگانه ای که DNA قدیمی aDNA میتواند درباره ی تاریخچه¬ی جمعیت انسان و نزدیکترین خویشاوندان آن فراهم کند. ما بر توالی های ژنوم هسته ای که در سال های اخیر چاپ شده است تمرکز کردیم. در بسیاری از موارد، بخصوص در قطب شمال و آمریکای شمالی و جنوبی و اروپا ، aDNA الگوی جمعیتی تاریخی به این صورت نشان داد که توسط آنالیز ژنوم امروزه به تنهایی فاش نمیشود. DNA قدیمی از hominins (شبه انسان های) قطب شمال ، تاریخچه  ی غنی از اختلاط بین انسان های مدرن امروزه ، Neanderthals (انسان های غار نشین)  و Denisovans را نشان داد و به ما اجازه داد که فرآیند انتخابی پیچیده را رها کنیم. اطلاعات از مطالعات aDNA،  در حال حاضر نزدیک اشباع شدن است و ما معتقدیم که توالی یابی aDNA آینده به تغییر درک ما از تاریخچه ی  hominins ادامه میدهد.

ادامه مطلب...
۲۷ فروردين ۰۲ ، ۱۰:۲۹ ۰ نظر

تولید شیر (مقاله رایگان pdf)

چکیده
           چهار گاو هلشتاین چند زا را در یک آزمایش طرح مربع لاتین 4×4 مورد استفاده قرار دادیم تا تأثیرات منابع مختلف چربی بر روی تولید و ترکیب شیر، N بهره برداری، توسعه فولیکولی، و تراوش پروستا گلاندین را مطالعه کنیم. چهار جیره غذایی ترکیلی کلی (TMR) را بر اساس نمک های کلسیم روغن پالم (مگالاک )، تخم بزرک سالم، تخمه آفتابگردان سالم، یا عدم چربی مکمل (گروه کنترل) به عنوان تغذیه به گاوها می دادیم. ورودی تغذیه و قابلیت هضم آنها عموماً در بین آزمایشات مشابه بودند، بجز اینکه قابلیت هضم عصاره اتر برای گاوهایی که از رژیم غذایی کنترل استفاده میکردند، پایین تر بود. بازده شیر برای گاوهایی که تخم بزرک و مگالاک سالم مصرف میکردند (بترتیب 32.1 و31.5  کیلوگرم/روز) در مقایسه با گاوهایی که تخمه آفتابگردان و رژیم غذایی کنترل مصرف میکردند (بترتیب 25.9 و 24.8 kg/d)، بیشتر بود. غلظت پروتئین شیر برای گاوهایی که مگالاک (3.68 درصد) مصرف میکردند در مقایسه با گاوهایی که تخم بزرک (3.87 درصد) یا رژیم غذایی کنترل (3.92 درصد) مصرف می کردند خیلی کمتر بود. غلظت های اسیدهای چرب n-3 و نسبت اسیدهای چرب n-6 به n-3 در شیر برای گاوهایی که تخم بزرک سالم مصرف میکردند بترتیب بالاترین و پایین ترین مقدار بودند. اثرات متقابلی بین آزمایش و زمان برای سطوح 13,14 dihydro 15 keto PGF2α در پلاسما وجود داشت؛ آنها 30 و 45 دقیقه بعد از چالش اکسی توسین برای گاوهایی که تخمه آفتابگردان مصرف میکردند در مقایسه با گاوهایی که ماگالاک، تخم بزرک یا رژیم غذایی کنترل مصرف میکردند، بزرگتر بودند. به علاوه زمانی که غلظت های 13,14 dihydro 15 keto PGF2α در پلاسما به صورت منطقه زیر منحنی پاسخ کلی از 0 تا 120 دقیقه بعد از تزریق اکسی توسین بیان میشد، برای گاوهایی با رژیم غذایی تخمه آفتابگردان در مقایسه با گاوهایی با رژیم غذایی ماگالاک یا تخم بزرک، بزرگتر بود. به طور کلی پویایی فولیکول در بین آزمایشات مشابه بود. این نتایج نشان میدهد که رژیم های غذایی با نسبت های بالایی از اسیدهای چرب n-6 (61 درصد از کل اسیدهای چرب برای رژیم غذایی تخمه آفتابگردان) سبب افزایش تراوش سری 2 از پروستا گلاندین در خون می گردند.

ادامه مطلب...
۰۶ فروردين ۰۲ ، ۱۲:۱۹ ۰ نظر

رژیم غذایی پر چرب (مقاله رایگان pdf)

موضوعات پیش زمینه ای: مطالعه اخیر انجام ‌شده‌است تا اثرات عصاره آبی Momordica charantia خشک شده(MCA) و عصاره اتانول (MCE) را بر پروفایل چربی و چاقی در موش‌هایی بررسی کند که با رژیم غذایی پرچرب تغذیه شده اند. 

مواد و روش‌ها: چهل و دو موش ICR به صورت تصادفی در شش گروه تقسیم شده اند. گروه نرمال از یک رژیم غذایی پایه ای استفاده کرده است در حالی که گروه‌های دیگر از رژیم غذایی 45% پر از چربی(HFD) به مدت 7 هفته استفاده کرده اند. گروه‌های نرمال و HFD هم چنین به صورت دهانی از آب مقطر در هفت روز رژیم تغذیه شده اند. گروه‌های باقی مانده از عصاره Momordica charantia ( 0.5-1 g/kg/day MCA، 0.5-1.0g/kg/day MCE) را دریافت کرده اند. برای اندازه گیری اثرات بهبودی پروفایل لیپیدی و ضد قارچی، بدن و وزن بافت احشایی، پروفایل لیپیدی، سطح انسولین کبدی، سطح مالونیل دی آلدهید کبدی (MDA) و فعالیت سوپراکسید دسموتاز (SOD) اندازه گیری ‌شده‌است. 

نتایج: هم MCA و MCE به طور قابل ملاحظه ای وزن بدن و وزن بافت احشایی را در مقایسه با گروه HFD از دست ‌می‌دهند (P<0.05). به علاوه، دوزهایی بالایی از MCA و MCE به طور قابل توجه، سطوح انسولین پلاسمایی را درمقایسه با گروه‌های HFD کاهش ‌می‌دهند (P<0.05) و این کاهش در غلظت‌هایی است که در مقایسه با گروه نرمال قرار ‌می‌گیرد. مصرف MCA و MCE هم چنین به میزان قابل توجهی پروفایل لیپید را در پلاسما، کبد و مدفوع در مقایسه با موش‌هایی که با HFD تغذیه شده اند، تغییر ‌می‌دهند(P<0.05). به علاوه، MCA و MCE به طور قابل توجهی فعالیت SOD کبدی را افزایش ‌می‌دهد و تولید MDA را در کبد و موش‌های HFD کاهش ‌می‌دهد(P<0.05).

نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از مطالعه حال حاضر نشان ‌می‌دهد که عصاره Momordica charantia، اثرات ضد چاقی و توانایی تغییر پروفایل چربی موش‌هایی را دارد که با رژیم پرچرب تغذیه شده اند و این تغییرات شامل مهار افزایش وزن بدن، افزایش وزن بافت‌های احشایی، غلظت لیپید کبدی و پلاسمایی و لیپید پراکسیداسیون است که با افزایش متابولیسم لیپید این نتایج حاصل ‌می‌شود. 

ادامه مطلب...
۳۰ بهمن ۰۱ ، ۱۲:۰۶ ۰ نظر

حشره انگلی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

        شیوع شش گونه نماتد بیمارگر حشرات در برابرBactrocera oleae مقایسه شد. سطوح آلودگی مشابه زمانی مشابه شد که  لارو سن سوم در معرض IJs ها در سوبستر های خاک گلدانی قرار گرفتند. وقتی IJs بر روی زیتون های  افتاده آلوده اسپری شدند، بسیاری از لارو ها در زیتون های فراوری شده علاوه بر خاک مردند. Steinernema feltiae موجب بالاترین مرگ ومیر کلی 67.9 درصد  شد. به علاوه، سه ازمایش برای بهینه سازی دوره زمانی برای  کاربرد مزرعه ای S. Feltiae انجام شد.1- فراوانی لارو های مگس در  زیتون های افتاده   در دوره 2006-2007  با بالاترین تعدد لاور های حساس در هر 100 زیتون مشاهده شده طی دسامبر 2006 براورد شد2-کارایی S. feltiae در برابر لارو مگس به استعمال  پس از IJ  تعیین شد. B. oleae به سوبسترا قبل و بعد از  استعمال نماتد در سطوح مشابه آلوده شد.3- اثر سه رژیم دمایی متناظر با اکتبر  تا دسامبر در  دیوس کالیفرنیا بر بقا و آلودگی S. feltiae تعیین شد. بعد از 8 هفته،  لارو های  سن سوم در تیمار 3-12 درجه، بالاترین سرعت بقا را نشان دادند. با این حال دمای سرد به طور معنی داری  آلودگی  و شیوع S. feltiae کاهش داد. نتایج نشان دهنده این است که  لارو بالغ B. oleae به  عفونت EPN هم در خاک و هم در زیتون های الوده  حساس است. S. feltiae به عنوان کارامد ترین گونه، پتانسیل توقف رشد B. oleae را دارد.  پیشنهاد ما این است که نوامبر زمان بهینه برای  استعمال میدانی S. feltiae در  کالیفرنیای شمالی است.

ادامه مطلب...
۱۴ آذر ۰۱ ، ۱۵:۰۷ ۰ نظر

استئواینتگراسیون تزریقی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

      این مطالعه با هدف مقایسه ویژگی‌های ایمپلنت‌های دندانی بیومکانیک بلافاصله بارگذاری‌شونده (OS) که روی شاخ گوزن کوهی سیکا جایگذاری شده و پایه‌ای برای ساخت یک مدل حیوانی جایگزین برای مطالعات ایمپلنت‌های دندانی، صورت گرفته است. در هر شاخ دو ایمپلنت قرار داده شد. یکی از ایمپلنت‌ها که بلافاصله بارگذاری شد؛ توسط دستگاه بارگذاری ساخته شده بود و ایمپلنت دیگر با دستگاه کنترل بارگیری شد، بعد تخلیه شد. ایمپلنت‌های IL بعد از دوره‌های مختلف بارگذاری برداشته شدند. پس از اینکه شاخ ریخت، ایمپلنت‌های تخلیه شده (OS) برداشت شد. با اسکنر میکروتوموگرافی نمونه‌ها اسکن شدند و مدل‌های عنصر تا حدودی تولید شدند. روی ایمپلنت نیروی عمودی 10 نیوتن اعمال شد. مقایسه‌ای بین میانگین مقادیر حداکثر جابجایی، تنش و رویه‌ها انجام شد. نتایج نشان داد افزایش زمان بارگذاری، باعث افزایش قابل توجه چگالی بافت شاخ در اطراف ایمپلنت می‌شود. پس از ریختن شاخ، 3 جفت شاخ‌ کوچک (شاخ‌سار) از شاخ‌های گوزن جمع‌آوری شد و تراکم بافت شاخ در تمام نمونه‌ها با ارزش مشابهی باقی ماند. حداکثر مقادیر جابجایی و تنش در ایمپلنت و تنش و سویه‌های بافت شاخ در مدل‌های OS کاملا متفاوت بودند. به طور معنی‌دار تمام پارامترهای بیومکانیکی مدل IL در یک شاخ، بیشتر از مدل OS به مدل حیوانی شبیه بود  و باعث توزیع وسیعی از مدل IL شده بود. می‌توان نتیجه گرفت ایمپلنت‌های وارد شده به شاخ گوزن سیکا، روند رشد و استخوانی شدن فرایند شاخ را از بین نمی‌برد و استفاده از مدل شاخ گوزن سیکا یک جایگزین امیدوارکننده برای مطالعات ایمپلنت است که نیازی به قربانی شدن حیوانات ندارد.

ادامه مطلب...
۱۴ شهریور ۰۱ ، ۰۹:۱۰ ۰ نظر

ویرایش ژنوم (مقاله رایگان pdf)

چکیده 

      ویرایش ژنوم در حال حاضر یک روال معمول در بسیاری از آزمایشگاه های ژنتیک پستانداران است. سابقه به ظاهر کوتاه اما قوی دستورالعمل های ویرایش ژنوم نشان می دهد که چگونه یک تکنولوژی مخرب  می تواند به طور جهانی در یک زمینه مورد استفاده قرار گیرد ، زمانی که دریافتند که  این روش جدید می تواند ژنوم پستاندار را در مکان های خاص تغییر دهد،به  نتایج کارآمد و قوی دست یافتند . این بررسی خلاصه ای از توسعه اولیه ویرایش ژنوم با استفاده از نوکلئاز ها ، از آزمایش های اولیه ای که از  مگانوکلئاز های مخمر استفاده کردند ، تا آخرین نوکلئازهای  پروکاریوتی که برای دستکاری ژنوم دقیق استفاده می شوند، ارائه می دهد . نوکلئازهای  ویرایش ژن متعلق به یکی از سه دسته شناخته شده زیر هستند:

1. zinc-finger nucleases (ZFN) : نوکلئاز انگشت روی

2. (TALEN) transcription activator-like effector nucleases: افکتور نوکلئاز شبه فعال کننده رونویسی  

3. clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) and their associated proteins (Cas) tools : تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ منظمِ خوشه‌ای و پروتئین های مرتبط با آن  

همه این سه روش  بر اساس یک اصل عمل می کنند؛ همه آنها قادر به ایجاد یک شکست دو رشته (DSB) در توالی مشخصی از ژنوم  هستند  که سپس این شکست با مکانیسم های  اندوژن ترمیم  DNA اصلاح می شود. DSB ها می توانند از طریق اتصال  انتهاهای غیر همولوگ  (NHEJ) ترمیم شوند، و در نتیجه منجر به حذف و یا  جایگزینی های کوچک (INDEL ها)  در ژنوم می شود  و از اینرو اغلب منجر به اختلال در ژن می شوند. به جای آن، DSB ها می توانند با استفاده از مکانیسم ترمیم بر اساس همولوژی (HDR)، در حضور توالی های DNA  همولوگوس دهنده ، ترمیم شوند و منجر به رویدادهای ویرایش ژن  شوند.

ادامه مطلب...
۲۰ مرداد ۰۱ ، ۱۱:۳۶ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره شرایط کشش تک محوری پوست گاو

عنوان فارسی مقاله:

تعیین ویژگی های بیومکانیکی پوست گاو در شرایط کشش تک محوری

عنوان انگلیسی مقاله:

Quantifying the Biomechanical Properties of Bovine Skin under Uniaxial Tension


ادامه مطلب...
۲۲ آبان ۹۶ ، ۱۳:۴۸ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره لپتین سرم شیر بز

عنوان فارسی مقاله:

همبستگی بین خون و لپتین سرم شیر در بزها و رشد فرزندانشان

عنوان انگلیسی مقاله:

Correlation between blood and milk serum leptin in goats and growth of their offspring

ادامه مطلب...
۰۴ مهر ۹۶ ، ۰۹:۳۰ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره ، میکروفلورای روده ای جوجه گوشتی

عنوان فارسی مقاله:

تاثیر نوع غلات و آنزیم های اضافی بر عملکرد، فعالیت آنزیم وابسته به لوزالمعده، میکروفلورای روده ای و مورفولوژی روده در جوجه های گوشتی

عنوان انگلیسی مقاله:

Effect of Cereal Type and Enzyme Addition on Performance, Pancreatic Enzyme Activity, Intestinal Microflora and Gut Morphology of Broilersبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیر نوع غلات و آنزیم های اضافی بر عملکرد، فعالیت آنزیم وابسته به لوزالمعده، میکروفلورای روده ای و مورفولوژی روده در جوجه های گوشتی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۲۸ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۰۹ ۰ نظر