ما مطالعه اطلاعات ژنومی را که توسط توالی یابی فسیل های انسانی فراهم شده است، مرور میکنیم با تاکید بر اطلاعات یگانه ای که DNA قدیمی aDNA میتواند درباره ی تاریخچه¬ی جمعیت انسان و نزدیکترین خویشاوندان آن فراهم کند. ما بر توالی های ژنوم هسته ای که در سال های اخیر چاپ شده است تمرکز کردیم. در بسیاری از موارد، بخصوص در قطب شمال و آمریکای شمالی و جنوبی و اروپا ، aDNA الگوی جمعیتی تاریخی به این صورت نشان داد که توسط آنالیز ژنوم امروزه به تنهایی فاش نمیشود. DNA قدیمی از hominins (شبه انسان های) قطب شمال ، تاریخچه  ی غنی از اختلاط بین انسان های مدرن امروزه ، Neanderthals (انسان های غار نشین)  و Denisovans را نشان داد و به ما اجازه داد که فرآیند انتخابی پیچیده را رها کنیم. اطلاعات از مطالعات aDNA،  در حال حاضر نزدیک اشباع شدن است و ما معتقدیم که توالی یابی aDNA آینده به تغییر درک ما از تاریخچه ی  hominins ادامه میدهد.
            تکامل ژنومیکس به خوبی در حال انجام است. در زمانی که اولین توالی های ژنوم انسان فراهم شد، تقریبا غیر ممکن است که با 15 هزار ژنوم از مردم در سراسر دنیا با پوشش بالا توالی یابی شود، احتمالا کمی ممکن تر است که توالی های بخشی یا کل ژنوم از صدها فسیل انسانی مدرن ، چندین فسیل Neanderthals ، و حتی فسیل از گروه خواهری قبلی Neanderthals  که Denisovans  خوانده میشوند، فراهم شود، برخی از این ژنوم های قدیمی چنان با عمق زیادی توالی یابی شده اند که خطاهای آنها ، توالی های با پوشش بالا از انسان های امروزی را ارزیابی میکند.
              غنای اطلاعات ژنومی امروزه و قدیمی به خوبی آنچه تقاضای ژنتیک¬دانان جمعیت است را افزایش داده است. وقتی که تعداد کمی لوکوس با استفاده از لوکوس مارکر مطالعه شد، به طور عمده گروه های خونی، آلوزیم ها و آمار توصیفی ناخالص - میکروساتلایت ها از قبیل هتروزیگوتی، Wright’s FST ، فاصله های ژنتیکی متنوع مطالعه شدند که برای شناسایی الگوهای گسترده از تمایز جمعیت کافی بودند. این روشهای کلاسیک توسط Luca Cavalli-Sforza و بسیاری از همکارانش برای اولین بار استفاده شدند. در 1964 Cavalli-Sforza و همکارن درخت فیلوژنتیک از 15 جمعیت های انسان بر مبنای 20 آلل در 5 لوکوس اکثرا گروه های خونی، چاپ کردند که برای آنها اطلاعات چاپ شده ی کافی وجود داشت.  مولفان درخت را بر نقشه ی دنیا اضافه کردند که مسیر پراکنش گذشته را پیشنهاد کنند. نقشه ی آنها شامل بیشتر مطالعات اخیر بر مبنای بیشتر اطلاعات بود. تنها ارتباط  Maori به آمریکایی های بومی ، با نظریه ی رایج پذیرفته شده مغایر بود که Maori از جزیره ی Polynesians آمده است. 

این مقاله در نشریه Pnas منتشر شده و ترجمه آن با عنوان  تاریخچه انسان در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

Ancient DNA and human history