دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۱۲۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان مقالات انگلیسی انتقال توزیع» ثبت شده است

تولید انرژی (مقاله رایگان pdf)

چکیده
            این مقاله در درجه اول در نظر دارد یک GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) مبتنی بر روش داده کاوی را برای انتخاب بهینه مکان و تعیین ظرفیت تجهیزات نصب شده به منظور راه اندازی سیستم های تولید برق زیست توده پراکنده در زمینه برنامه ریزی انرژی غیرمتمرکز را برای مناطق روستایی توسعه دهد. مکان های بهینه در یک گروه از روستاها توسط تطبیق ظرفیت ثابت موردنیاز با تقاضای برق برای به حداقل رساندن هزینه های انتقال انرژی زیست توده ای از منابع پراکنده به سیستم تولید برق و هزینه های توزیع برق از سیستم تولید برق به مراکز تقاضا یا روستاها بدست می آیند. این روش که استفاده از آن مورد تایید قرار گرفته است، برای توسعه یک طرح بهینه به منظور اجرای سیستم های قدرت مبتنی بر زیست توده پراکنده برای رفع نیازهای برق روستایی منطقه تومکور در هند که متشکل از 2700 روستا اجرا شده است. روش الگوریتم خوشه بندی K-medoid  کل ناحیه را به خوشه هایی از روستاها تقسیم می کند و سیستم های تولید برق زیست توده ای را در medoid ها قرار می دهد . مقدار بهینه k با تکرار اجرای الگوریتم در کل فضای جستجو برای مقادیر مختلف k همراه با تطبیق محدودیت های عرضه درخواستی تعیین می شود. مقدار بهینه k بطوری انتخاب شده است که کل هزینه نصب سیستم، هزینه های انتقال زیست توده ای و انتقال و توزیع را به حداقل برساند. یک منطقه کوچکتر، شامل 293 روستا برای مطالعه حساسیت نتایج به پارامترهای عرضه و تقاضای متفاوت انتخاب شده بود. نتایج حاصل از خوشه بندی بر روی یک نقشه GIS برای این منطقه ارائه شده اند.

ادامه مطلب...
۲۲ فروردين ۰۲ ، ۱۵:۱۲ ۰ نظر

سیستم ذخیره ساز انرژی باتری (مقاله رایگان pdf)

چکیده
              در سال 2008 ایالت هاوایی ابتکار انرژی پاک را با هدف تامین 70 درصد از انرژی مورد نیاز خود از انرژی پاک تا سال 2030 آغاز کرد. ( 40 درصد از انرژی تجدیدپذیر و 30 درصد از بازده انرژی) سیستم ذخیره ساز انرژی باتری کنترل پذیر (BESS) میتواند برای مدیریت کردن منابع تجدیدپذیرِ متناوب بر روی سیستم نیرو استفاده شوند تا هم به جریان و هم مسائل سطح سیستم رسیدگی کنند. نتایج شبیه سازی و تجربی از اجرای یک الگوریتم جدید برای شارژ کردن و دِشارژ کردن سیستم با استفاده از اطلاعات شبکه ی واقعی برای کنترل کردن یک BESS برای هدف peak load shaving (اصلاح اوج جریان بار /کاهش استفاده از بار در زمان اوج مصرف و ذخیره کردن آن)، صاف کردن منحنی نیرو و تنظیم ولتاژ منتقل کننده ی توزیع در دسترس هستند. دو هدف بهینه سازی برای پیک سایی بار وجود دارند که در آنها روش پیش بینی بار استفاده شده است. برنامه ی BESS برای تنظیم ولتاژ آزمایش شده و با آزمون های مختفی آنالیز شده و نتایج مشاهده و بحث شده اند.

ادامه مطلب...
۱۵ فروردين ۰۲ ، ۱۵:۲۲ ۰ نظر

پانل های فتوولتائیک (مقاله رایگان pdf)

چکیده
          استقرار انرژی های تجدید پذیر در شبکه میتواند در قابلیت اطمینان و امنیت آنها تاثیر بگذارد. در این مقاله یک روش ارزیابی قابلیت اطمینان در حضور توربین های باد و پانل های فتوولتائیک با IEEE-RBTS نشان داده شده است که  این سیستم انتخاب شده برای مطالعه می باشد. منابع تمیز جمع شده در واقع نقاط بار در پیکربندی شبکه میکرو را تغذیه می کند. استفاده ازروش های تحلیلی برای ارائه اطلاعات جزئی از شاخص های قابلیت اطمینان و در نظر گرفتن ویژگی ها ، با توجه به این واقعیت است که ویژگی های تصادفی انرژی های تجدید پذیر به طور کامل در نظر گرفته نمی شود.  بنابراین، یک روش شبیه سازی مونت کارلو به منظور دستیابی به اعمال تجزیه و تحلیل دقیق از عملکرد قابلیت اطمینان سیستم نمونه در مدت زمان معین به کار گرفته می شود.  تنوع منابع تجدید پذیر، تناوب، تناوب و تقاضا توزیع ، همه  در نظر گرفته می شود. این موضوع که به تفصیل شرح داده شده است و ترکیبی از محدودیت در شبکه می باشد که از طریق یک الگوریتم کامپیوتری اختصاصی طراحی شده توسط نویسندگان  ارائه شده است که در این مقاله امکان پذیر می باشد.

ادامه مطلب...
۰۷ فروردين ۰۲ ، ۱۵:۲۵ ۰ نظر

شکست آبشاری (مقاله رایگان pdf)

چکیده
          به منظور غلبه بر محدودیت موجود روشهای وزن دار موجود و کاهش اثر شکست آبشاری ، نزدیکی هارمونیک را اتخاذ کردیم برای تغریف وزن گره که قدرت آن توسط یک پارامتر وزن θ کنترل شود. به طوری که می توان بار اولیه را با وزن گره بدست آورد. ما می دانیم که صرف نظر از میانگین درجه <k> در بارابسی-آلبرت (شبکه های BA)، نیومن وات (شبکه های NW) و شبکه های Erdos-Renyi (شبکه های ER)، آستانه بحرانی Tc با حداقل مقدار در θ بهینه دست می یابد. در این شبکه های مصنوعی به جز شبکه های NW و ER با پارامتر تحمل بزرگ T، مقدار θ بزرگتر است، مقدار CFN اندازه سقوط نرمال کوچکتر است. با مقایسه روشهای مختلف، یک یافته کلیدی این است که مقدار Tc به دست آمده با روش پیشنهادی در این مقاله به روش قابل توجهی در مقایسه با روشهای مربوط به درجه و تفاوت بین شبکه های مصنوعی و واقعی به طور قابل توجهی کوچکتر است.در دامنه T بزرگ، روش ما کمترین مقدار CFN در شبکه های ذکر شده در مقایسه با روش های قبلی را ارائه می دهد. این نتایج ممکن است برای بهینه سازی توزیع بارهای اولیه در سیستم های زندگی واقعی و گسترش تحقیقات در مورد خرابی های آبشار در سایه نزدیکی هارمونیک مفید باشد.

ادامه مطلب...
۰۷ فروردين ۰۲ ، ۱۳:۵۸ ۰ نظر

ایستگاه عایق بندی شده (مقاله رایگان pdf)

چکیده 
           اضافه‌ ولتاژهای گذرای بسیار سریع (VFTO) که در یک ایستگاه عایق بندی شده گاز (GIS) در هنگام تعویض جداکننده عملیات تولید شده یکی از دغدغه‌های مهم در زمینه طراحی عایق است. چنین ولتاژهای بیش از حد می‌تواند باعث نقص عملکرد مدارهای محافظت و کنترل در افزایش به وجود آوردن خطاها داخل مجاری عایق بندی شده گازهای فرعی به ویژه در حضور ذرات فلزی آن می¬شود. در این مقاله، VFTO در نقاط مختلف در یک ایستگاه 1000 کیلوولت برای همه عملیات تعویض جداکننده معتبر بررسی شده است. برای ایستگاه فرعی مورد مطالعه، حداکثر ولتاژ محاسبه شده بدون در نظر گرفتن بار به دام افتاده در شینه جریان برق 1.58 پلوتونیم است. عمده اجزای پرتکرار در VFTO شبیه سازی شده، در محدوده840 کیلوهرتز تا 30 مگاهرتز واقع شده است. شبیه سازی با استفاده از برنامه عبور الکترومغناطیسی (EMTP) انجام شده است.

ادامه مطلب...
۰۶ فروردين ۰۲ ، ۱۵:۰۷ ۰ نظر

ژنراتورهای القایی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

               این  تحقیق با یک رویکرد معتبر برای تشخیص اولیه مدار اتصال کوتاه در  سیم پیچ استاتور است که در ژنراتورهای القایی که در توربین های بادی استفاده می شود. با استفاده از یک بستر آزمایشی توربین بادی ، انواع مختلفی از اتصال کوتاه را در ژنراتور وارد کردیم. پیشنهاد دادیم که از چهار تکنیک استخراج ویژگی به همراه سه دسته بند  استفاده کنیم‌ .  MLP شرایط نرمال  مولد را با خطای   مثبت و منفی ۱%  تعیین کرد‌. با استفاده از توپولوژی های مختلف MLP ، می توان مدارهای اتصال کوتاه اولیه را در چرخش 1.41٪ و  با دقت 99.33٪ شناسایی کرد.  ترکیب فوریه و  MLP  در تشخیص خطا، بسیار مفید است، چون توانسته به دقت ۸۴.۴۸% برسد  و ۹۹.۹۸% از شرایط نرمال را به درستی  دسته بندی کرد.

ادامه مطلب...
۰۶ فروردين ۰۲ ، ۱۴:۰۶ ۰ نظر

بازی Stackelberg (مقاله رایگان pdf)

چکیده 

           به عنوان یک ویژگی اساسی شبکه هوشمند، پاسخ تقاضا ممکن است توان مصرفی مصرف کنندگان و هزینه عملیات تأمین کنندگان توان را کاهش دهد. قیمت گذاری در زمان واقعی جزء اصلی پاسخ تقاضا است که موجب استفاده از توان در یک روش کارآمد و اقتصادی می شود. در این مقاله، طرح قیمت زمان واقعی در شبکه هوشمند با خرده فروشان متعدد و کاربران متعدد خانگی با استفاده از بازی استاکلبرگ مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این، رقابت قیمت میان خرده فروشان توان به عنوان یک بازی غیر تعاونی شکل گرفته است، در حالی که هماهنگی میان کاربران خانگی به عنوان یک بازی تکاملی با توجه به اطلاعات خصوصی خرده فروشان توان و کاربران خانگی شکل گرفته است. وجود تعادل استاکلبرگ ثابت شده است. علاوه بر این، دو الگوریتم ویژه برای حل تعادل ایجاد شده است. نتایج عددی همگرایی الگوریتم ها را نشان می دهد و همچنین کارایی و تاثیرگذاری طرح قیمت گذاری پیشنهاد شده در زمان واقعی را تایید می کند.

ادامه مطلب...
۲۷ بهمن ۰۱ ، ۱۰:۰۰ ۰ نظر

تحمل پذیری خطا (مقاله رایگان pdf)

چکیده

            در این مقاله یک الگوریتم بهینه‌سازی عملکرد برای پیکربندی مجدد کنترلر در کنترل پیش‌بینی مدل توزیع‌شده با تحمل‌پذیری خطا  برای سیستم‌های بزرگ مقیاس ارائه شده است. پس از تشخیص خطا در سیستم، چند پیکربندی دیگر برای کنترلر به‌عنوان اقدامات اصلاحی برای جبران خسارت خطا انجام می‌گیرد. راه‌حلِ مجموعه‌ای از مسائل بهینه‌سازی محدود با فعال‌کننده‌های مختلف استفاده از یک رویکرد اصلی و بهره‌برداری از اطلاعات مربوط به محدودیت فعال در زیرسیستم‌های غیرمعیوب است. بنابراین، مسئله بهینه‌سازی به دو زیر مسئله بهینه‌سازی تقسیم می‌شود، که انجام محاسبات آنلاین تا حد زیادی کاهش می‌یابد. پس از آن، کارآیی پیکربندی‌های مختلف محاسبه شده و از میان آن‌ها پیکربندی با اجرای بهتر انتخاب شده و برای جبران خطا به کار گرفته شده است. تاثیر رویکرد پیشنهاد شده با استفاده از رویکرد Alkylation of benzene، نشان داده شده است که یک فرآیند معیار برای کنترل پیش‌بینی مدل توزیع‌شده است. 

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۰۱ ، ۰۸:۴۹ ۰ نظر

کاربردهای ریزشبکه (مقاله رایگان pdf)

چکیده

             یک ریزشبکه (MG) یک نهاد محلی است که متشکل از منابع انرژی توزیع شده (DERs)برای دستیابی به قابلیت اطمینان توان محلی و استفاده از انرژی پایدار است. مفهوم ریزشبکه (MG) یا فن آوریهای انرژی تجدید پذیر در ترکیب با سیستمهای ذخیره انرژی (ESS)  علاقه و محبوبیت فزاینده‌ای را کسب کرده‌اند، به این دلیل که می‌تواند انرژی را در ساعات خارج از اوج ذخیره کند و در ساعات اوج انرژی را تأمین نماید. با این حال، فن آوری سیستمهای ذخیره انرژی (ESS)  موجود به دلیل مسائل مختلفی از قبیل شارژ / تخلیه، ایمنی، قابلیت اطمینان، اندازه، هزینه، چرخه عمر و مدیریت کلی با مشکلات مختلفی مواجه است. بنابراین، یک سیستم ذخیره انرژی (ESS)  پیشرفته با توجه به ظرفیت، محافظت، رابط کنترل، مدیریت انرژی و ویژگیهای آن برای بهبود عملکرد ESS در کاربردهای ریزشبکه لازم است. این مقاله، انواع فن آوریهای سیستم ذخیره انرژی (ESS)  ، ساختارهای سیستم ذخیره انرژی (ESS)  و همچنین پیکره بندی، طبقه بندی، ویژگیها، تبدیل انرژی و فرایند ارزیابی را به طور جامعی بررسی می‌کند. علاوه براین، جزئیات مربوط به مزایا و معایب سیستم ذخیره انرژی (ESS)  در کاربردهای ریزشبکه بر اساس فرایند تشکیل انرژی، انتخاب مواد، مکانیسم انتقال نیرو، ظرفیت، کارآیی و دوره چرخه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بررسی‌های موجود، فن آوریهای فعلی را برای ESS  در کاربردهای ریزشبکه (MG)  به طور انتقادی نشان می‌دهد. با این حال، مدیریت بهینه ESS ها برای عملکرد مؤثر ریزشبکه (MG)  همچنان به عنوان یک چالش در شبکه‌های سیستم قدرت مدرن باقی می‌ماند. این بررسی همچنین با توصیه‌های ممکن برای توسعه بیشتر ESS در برنامه‌های آتی ریزشبکه (MG)  ، بر عوامل کلیدی، مسائل و چالشها تاکید می‌کند. همه بینشهای مورد تاکید در این بررسی به طور قابل توجهی به تلاش روز افزون نسبت به توسعه یک مدل ESS مقرون به صرفه و کارآمد با یک چرخه عمر طولانی برای اجرای یک ریزشبکه (MG) پایدار کمک می‌کند. 

ادامه مطلب...
۱۱ بهمن ۰۱ ، ۱۰:۱۸ ۰ نظر

نیروگاه های فتوولتائیک (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           این مقاله استراتژی پیشگیری از ولتاژ و کنترل اضطراری را پیشنهاد می کند که شامل چینش هماهنگ منابع چندگانه توان راکتیو در جهت مدیریت نوسانات ولتاژ نقطه اتصال مشترک(PCC) و پایداری در نیروگاه های PV  بزرگ می باشد. هنگامی که یک اغتشاش در PCC اتفاق می افتد، ادوات جبران توان راکتیو  به ترتیب اولویت برای حفظ ولتاژ PCC هماهنگ می شوند. پس از آنکه اغتشاش برطرف شد، توان راکتیو از ادوات دینامیک و سریع به ادوات استاتیک و آهسته منتقل می شود تا تولید  VAR استاتیک بتواند حاشیه تولید توان را برای مقابله با اغتشاش بعدی حفظ کند. علاوه بر این، توان  راکتیو خروجی اینورتر منحصر بفرد در نیروگاه های PV به طور هماهنگ با استفاده از یک مدل برای بهینه سازی توزیع ولتاژ در درون ایستگاه اختصاص داده می شود. در نهایت، اثربخشی استراتژی کنترل پیشنهادی با شبیه سازی یک نیروگاه برق PV  عملی در مقیاس بزرگ مورد تایید قرار می گیرد. 

ادامه مطلب...
۰۳ دی ۰۱ ، ۱۵:۱۳ ۰ نظر