چکیده
              در سال 2008 ایالت هاوایی ابتکار انرژی پاک را با هدف تامین 70 درصد از انرژی مورد نیاز خود از انرژی پاک تا سال 2030 آغاز کرد. ( 40 درصد از انرژی تجدیدپذیر و 30 درصد از بازده انرژی) سیستم ذخیره ساز انرژی باتری کنترل پذیر (BESS) میتواند برای مدیریت کردن منابع تجدیدپذیرِ متناوب بر روی سیستم نیرو استفاده شوند تا هم به جریان و هم مسائل سطح سیستم رسیدگی کنند. نتایج شبیه سازی و تجربی از اجرای یک الگوریتم جدید برای شارژ کردن و دِشارژ کردن سیستم با استفاده از اطلاعات شبکه ی واقعی برای کنترل کردن یک BESS برای هدف peak load shaving (اصلاح اوج جریان بار /کاهش استفاده از بار در زمان اوج مصرف و ذخیره کردن آن)، صاف کردن منحنی نیرو و تنظیم ولتاژ منتقل کننده ی توزیع در دسترس هستند. دو هدف بهینه سازی برای پیک سایی بار وجود دارند که در آنها روش پیش بینی بار استفاده شده است. برنامه ی BESS برای تنظیم ولتاژ آزمایش شده و با آزمون های مختفی آنالیز شده و نتایج مشاهده و بحث شده اند.

مقدمه
             افزودن منابع تجدیدپذیر در شبکه های نیرو در آمریکا در سال های اخیر به سرعت رو به افزایش است. دستگاههای فتوولتاژیک Photovoltaic  سریعترین فهرست رشد تجدپذیر را با 60 درصد نرخ رشد دارند که شامل نیروی باد با 27 درصد و سوخت های زیستی با 18 درصد هستند. ذات طبیعی تمام شدنی منابع تجدیدپذیر، برخی چالش هایی را برای ادامه دادن گسترش کاربرد آنها ایجاد کرده است با توجه به محدودیت های وجود تسهیلات قراردادی تولیدات، که بیشتر برای کارایی طراحی شده اند تا انعطاف پذیری ، و سیستم های انتقال و توزیع موجود که بیشتر برای جریان نیروی  یک طرفه و اتصال جریان طراحی شده اند تا ارتباطات درونی تولیدات.
            ذخیره ی انرژی یکی از روش هایی است به تنوع منابع تجدپذیر رسیدگی میکند. دستگاه های ذخیره ی انرژی محصول مازاد انرژی در طول دوره ی کاهش تقاضا باشند و انرژی ذخیره شده را در دوره ی اوج کاربرد، تزریق کنند. دستگاه های ذخیره ی انرژی همچنین میتوانند نقش کارخانه های ذخیره ی نیرو ، تامین انرژی مازاد در مورد احتمالات سیستم نیرو یا یک تغییر سریع در تقاضا را ایفا کنند. یک کاربرد محبوب از ذخیره ی انرژی برای سیستم اصلاح اوج تقاضا است که انرژی جذب شده را وقتی که انرژی مازاد وجود دارد درگیر میکند، که یا توسط منابع تجدیدپذیر و یا کارخانجات نیرو بنیان  در طول دوره ی کاهش اوج بار و تزریق انرژی ذخیره شده به عقب به سیستم توزیع در طول زمان جریان اوج سیستم ،تولید شده است. به عنوان نتیجه، کاهش و محدودیت نسل تجدیدپذیر ، کاهش یافته و واحد های تولید سریع گران قیمت میتوانند ممانعت شوند. ذخیره ی انرژی همچنین میتواند برای اصلاح اوج تقاضا بر یک منتقل کننده ی تغذیه کننده ی توزیع خاص با هدف کاهش تقاضای اوج نیرو بر منتقل کننده استفاده شود و عمر مفید خود را گسترش دهد. سیستم ذخیره نیروی باتری BESS یک باتری مجهز با مبدل دو طرفه  است که توان جذب و تزریق فعال و واکنشی نیرو در نقاط مشخص تنظیم شده را دارد.در این مقاله یک الگوریتم برای مدیریت انرژی ذخیره شده و ظرفیت ذخیره ی موثر برای اصلاح اوج بار و اهداف درست جریان و برآورد قیمت گذاری ساعت به ساعت آینده و بازده تولید تجدیدپذیر، توسعه داده شده است.

این مقاله در نشریه الزویر منتشر شده و ترجمه آن با عنوان سیستم ذخیره ساز انرژی باتری در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

Energy management at the distribution grid using a Battery Energy Storage System (BESS)