دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۹۴ مطلب با موضوع «مقالات ترجمه شده رایگان :: مقالات ترجمه شده رایگان کشاورزی زیست شناسی منابع طبیعی و زمین شناسی» ثبت شده است

بیماری پارکینسون (مقاله رایگان pdf)

مطالعات انجام شده با توموگرافی تابش پوزیترون (PET) نشان دهنده ی فعال سازی میکروگلیا در نواحی مختلف مغز بیمار مبتلا به پارکینسون است. علاوه بر این، فعال سازی میکروگلیا در SNpc  و جسم مخطط در  انواع مختلفی از مدل های حیوانی بیماری پارکینسون مشاهده شده است. بررسی های بیوشیمیایی بیشتر سطوح بالاتری از واسطه های پیش التهابی مانند فاکتور نکروز تومور – الفا (TNF-α)، اینترلوکین 1-بتا (IL-1β) و اینترفرون گاما (IFN-γ) را در قسمت میانی مغز بیمار مبتلا به پارکینسون نشان می دهد. این داده ها با قوت نشان دهنده ی نقش اجزاء سیستم ایمنی در پاتوژنز بیماری پارکینسون است. 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۰۱ ، ۱۵:۳۲ ۰ نظر

رژیم غذایی پر چرب (مقاله رایگان pdf)

موضوعات پیش زمینه ای: مطالعه اخیر انجام ‌شده‌است تا اثرات عصاره آبی Momordica charantia خشک شده(MCA) و عصاره اتانول (MCE) را بر پروفایل چربی و چاقی در موش‌هایی بررسی کند که با رژیم غذایی پرچرب تغذیه شده اند. 

مواد و روش‌ها: چهل و دو موش ICR به صورت تصادفی در شش گروه تقسیم شده اند. گروه نرمال از یک رژیم غذایی پایه ای استفاده کرده است در حالی که گروه‌های دیگر از رژیم غذایی 45% پر از چربی(HFD) به مدت 7 هفته استفاده کرده اند. گروه‌های نرمال و HFD هم چنین به صورت دهانی از آب مقطر در هفت روز رژیم تغذیه شده اند. گروه‌های باقی مانده از عصاره Momordica charantia ( 0.5-1 g/kg/day MCA، 0.5-1.0g/kg/day MCE) را دریافت کرده اند. برای اندازه گیری اثرات بهبودی پروفایل لیپیدی و ضد قارچی، بدن و وزن بافت احشایی، پروفایل لیپیدی، سطح انسولین کبدی، سطح مالونیل دی آلدهید کبدی (MDA) و فعالیت سوپراکسید دسموتاز (SOD) اندازه گیری ‌شده‌است. 

نتایج: هم MCA و MCE به طور قابل ملاحظه ای وزن بدن و وزن بافت احشایی را در مقایسه با گروه HFD از دست ‌می‌دهند (P<0.05). به علاوه، دوزهایی بالایی از MCA و MCE به طور قابل توجه، سطوح انسولین پلاسمایی را درمقایسه با گروه‌های HFD کاهش ‌می‌دهند (P<0.05) و این کاهش در غلظت‌هایی است که در مقایسه با گروه نرمال قرار ‌می‌گیرد. مصرف MCA و MCE هم چنین به میزان قابل توجهی پروفایل لیپید را در پلاسما، کبد و مدفوع در مقایسه با موش‌هایی که با HFD تغذیه شده اند، تغییر ‌می‌دهند(P<0.05). به علاوه، MCA و MCE به طور قابل توجهی فعالیت SOD کبدی را افزایش ‌می‌دهد و تولید MDA را در کبد و موش‌های HFD کاهش ‌می‌دهد(P<0.05).

نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از مطالعه حال حاضر نشان ‌می‌دهد که عصاره Momordica charantia، اثرات ضد چاقی و توانایی تغییر پروفایل چربی موش‌هایی را دارد که با رژیم پرچرب تغذیه شده اند و این تغییرات شامل مهار افزایش وزن بدن، افزایش وزن بافت‌های احشایی، غلظت لیپید کبدی و پلاسمایی و لیپید پراکسیداسیون است که با افزایش متابولیسم لیپید این نتایج حاصل ‌می‌شود. 

ادامه مطلب...
۳۰ بهمن ۰۱ ، ۱۲:۰۶ ۰ نظر

اقامت در خلیج گرگان (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           خلیج گرگان یک حوضچه نیمه بسته است که در جنوب شرقی دریای خزر واقع‌شده است. این خلیج به‌عنوان محل سکونت پرندگان مهاجر شناخته‌شده است. همچنین به‌عنوان یک مکان برای ماهی‌های بومی شناخته‌شده است. بااین‌حال، ظاهراً، تحقیقات دقیق در مورد فرایندهای فیزیکی آن قبلاً انجام‌نشده است. در این مطالعه، مدل سه‌بعدی زوج هیدرودینامیک و مدل انتقال محلول برای بررسی جریان کلی، ساختار ترموهالین و زمان اقامت در خلیج گرگان مورداستفاده قرار گرفت. خروجی‌های مدل بر اساس مجموعه‌ای از مشاهدات میدانی تائید شد. ضریب اصطکاک پایین و ضریب انقباض شدت نور، به‌منظور دستیابی به توافق مطلوب با مشاهدات، تنظیم شد. نتایج نشان داد که با توجه به تعامل بین باتیمتری و بادهای غالب، جریان دوطرفه غالب در جریان کلی، در طول فصل‌های مختلف، وجود داشته است. علاوه بر این، نوسانات دمای مطلوب در خلیج، با توجه به تنوع فصلی جریان‌های جوی، فصلی بود. نتایج همچنین نشان داد که در طول بادهای غالب، مدت‌زمان اقامت در محدوده دامنه در خلیج گرگان حدود 95 روز هست. رودخانه‌هایی که وارد خلیج گرگان می‌شوند به‌عنوان منابع اصلی مواد مغذی در خلیج شناخته می‌شوند. ازآنجایی‌که دهانه آن‌ها در منطقه‌ای در زمان اقامت 100 روز قرار دارد، خلیج گرگان می‌تواند در معرض خطر ائتروفیکی باشد؛ لازم است اقدامات پیشگیرانه در برابر تخریب کیفیت آب انجام شود.

ادامه مطلب...
۲۶ بهمن ۰۱ ، ۱۵:۰۸ ۰ نظر

تکامل همگرا در آنزیم ها (مقاله رایگان pdf)

 یک نمونه از دو آنزیم مرتبط به هم که واکنش های مشابهی را کاتالیز می کنند اما مکان های فعال مختلفی نسبت به هم دارند، با مقایسه کردن ساختار آنزیم کاهش دهنده تیوردوکسین اشیرشیا کولی با آنزیم کاهش دهنده گلوتاتیون، ارائه شده است. هر دوی این آنزیم ها، آنزیم های دیمری هستند که باعث کاتالیز شدن کاهش دی سولفید ها توسط هسته های پیریدین از طریق یک دی سولفید آنزیم و یک فلاوین، می شود. آنزیم های کاهش دهنده گلوتاتیون در انسان شامل چهار دامنه ساختاری در هر مولکول هستند: دو هسته ای های فلاوین- آدنین (FAD)- و دامنه های اتصالی به نیکوتینامید- آدنین دو هسته ای فسفات (NADPH) ، دامنه مرکزی و دامنه پایانه C که باعث می شود یک سطح مشترک دیمری و بخشی از مکان فعال ایجاد شود. با وجود این که هر دوی این آنزیم ها مکانیزم های کاتالیزی و ساختار های سه گانه مشابه با هم دارند، مکان های فعال آن ها شبیه هم نیست. ما ساختار کریستالی اشیرشیا کولی تیوردوکسین را با تفکیک 2A مشخص کرده ایم و نشان دادیم که آنزیم کاهش دهنده تیوردوکسین ، دامنه ای که باعث شکل گیری سطح مشترک دیمری در آنزیم کاهش دهنده گلوتاتیون می شود را ندارد و کاملا ساختار دیمری متفاوتی را از خودش نشان میدهد. دی سولفید های فعال از نظر کاتالیزی نیز در دامنه های متفاوتی در طرف های مخالف در سیستم حلقه فلاوین قرار دارند. این موضوع نشان میدهد که این آنزیم ها از پروتئین های پیش زمینه ای هسته ای متفاوتی شکل گرفته اند و مستقل از هم دیگر، فعالیت های آنزیم کاهش دهنده دی سولفید را ایفا می کنند.

ادامه مطلب...
۲۳ بهمن ۰۱ ، ۰۹:۵۳ ۰ نظر

کیفیت غذاهای بسته بندی شده (مقاله رایگان pdf)

1.1. مقدمه : بهبود سلامت (ایمنی) و کیفیت

           تاکنون ابداع فرآوری حرارتی به عنوان روشی برای حفظ غذاهای بسته بندی شده توسط «نیکولاس آپرت» فرانسوی در اوایل قرن نوزده ارائه شد. تحقیق برای کاهش مقدار زیان حرارتی به کیفیت محصولات غذایی وجود دارد. امروزه محدوده زیادی از مواد بسته بندی موجود قوطی ها (کنسروهای) فلزی، ظروف شیشه ای و پلاستیک وجود دارد که در شکل های هندسی متفاوتی ارائه می شود. این ماده و شکل هر چه که باشد محصول غذایی ضرورتاً تحت فرآوری مناسبی قرار می گیرد یعنی در زمانی تحت دمای خاصی قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که محصولات از نظر سلامت مشکلی نداشته باشند مثلاً مسمویت غذایی ایجاد نکنند (غذا مسموم نباشد) به همان اندازه ضرورت دارد که مطمئن شویم که محصول حرارت کافی دیده و پخته است و بالاترین کیفیت آن حفظ شده باشد. پس هنر فرآوری حرارتی غذاها به صورت انتخاب ترکیب زمان / دمای مناسب و سرد کردن آن است که اطمینان حاصل شود که معیارهای بالا برآورده شده باشد. اصطلاح فرآیند (فرآوری) نباید با معنای معمولی یک توالی از عملیات مهندسی به اشتباه گرفته شود. برای اینکه هاگ های میکرو ارگانیسم های پاتوژنی بطور کافی نابود شوند چون سموم آنها باعث سمی شدن غذا می شود. دماهای فرآوری کاربردی 110-130℃ طی زمان بستگی دارد که به ماهیت محصول غذایی بستگی دارد. هر چه دما بیشتر باشد زمان مورد نیاز کاهش می یابد. یکی از مقاوم ترین هاگ ها در برابر حرارت «کلستردیوم بوتالینوم» است که اگر غیرفعال نگردد سم مرگبار بوتولین را تحت شرایط بی هوازی در ظرف تولید می کند. در نتیجه اکثر فرآوری ها بر اساس نابودی این میکروارگانیسم انتخاب می شوند. استدلال این است که هر محصولی دارای میکروارگانیسم هایی با مقاومت کمتر می باشد که در فرآیند بوتولینوم غیرفعال می شوند. مهم است تشخیص دهیم که ارگانیسم هایی وجود دارند که نسبت به حرارت مقاوم ترند یعنی ترموفیلی (گرمادوست) می باشند که در غذاهای فرآوری شده حرارتی وجود دارند و تهدیدی برای سلامت انسان محسوب نمی شوند. تحت شرایط ذخیره نرمال این ها بی ضررند به هر حال وقتی غذاها در دماهای گرم مثلاً 35 درجه و بالاتر نگهداری شوند. ترموفیلی (گرمادوست) ها رشد کرده و در نهایت ظرف باد کرده  و منفجر می شود غذاهای فرآوری شده ای که برای این شرایط آب و هوایی مورد دلخواه است (غذاهایی که می خواهیم در شرایط گرم نگهداری کنیم) به فرآیند شدیدتری برای ثابت سازی آنها نیاز داریم. محصولاتی که «فرآیند بوتولینوم» طبیعی انجام می گیرد هنوز ترموفیلی ها در آن باقی می مانند به عنوان «استریل تجاری» نام می گیرند. معنی استریل که به این فرآیند اشاره دارد از تعریف مطلق استریل که در حرفه پزشکی به کار می رود و به معنی بدون ارگانیسم های زنده می باشد متفاوت است. یک منبع مهم آلودگی پس از فرآوری و معمولاً طی مرحله سرد کردن با آب میکرو ارگانیسم ها در ظرف نفوذ کرده اند. ظروف فلزی اساساً نسبت به این مشکل آسیب پذیرند چون طی سرد کردن ظرف خلأ‌ایجاد می شود و میکرو ارگانیسم ها از طریق نقایصی که در غیرقابل نفوذ کردن آن ایجاد می شود وارد می شود که با کلر زدن یا با ضدعفونی کردن آب سرد این مشکل حل می شود. وقتی محصولات غذایی حرارت داده می شوند ترکیبات (ذرات) بطور کلی تحت تأثیر طول فرآیند حرارت و سطح دما می باشند. برخی از تأثیرات مطلوب از بین رفتن آنزیمی است (که معمولاً در مورد سبزیجات وجود دارد و از طریق رنگ زدایی و حرارت دادن پیش از فرآوری این مشکل حل می شود) : اثرات نامطلوب شامل از دست رفتن بالقوه ویتامین ها، تغییرات طعم و تغییر بافت و ساختار می باشد. هر محصولی بطور متفاوتی عمل می کند و ضروری است که ترکیبات اصلی که بر کیفیت تأثیرگذارند را بدانیم به ویژه وقتی که غذاهایی که فرمول بندی شده اند را فرآوری می کنیم که ویژگی های بافتی در محصول تمام شده مهم می باشند درحالیکه این موضوع اهمیت تجاری قابل توجهی دارد اما موارد بسیار اندکی رباره سنیتیک این فرآیندهای پیچیده در مقایسه با نابودسازی میکروبی می دانیم. بطور کلی فرآیندهای بیوشیمیایی بسیار آهسته تر از فرآیندهای نابودسازی میکروبی می باشند که در حفظ ویژگی های کیفی محصولات نقش دارند.

ادامه مطلب...
۲۰ بهمن ۰۱ ، ۰۸:۳۳ ۰ نظر

آسیب کبدی (مقاله رایگان pdf)

 با اینکه بسیار نادر هستند اما DILI یک شرایط جدی به شمار می آید، هم برای شخص بیمار که در معرض نارسانی حاد کبد قرار میگیرد و هم برای صنعت داروسازی و نهادهای نظارتی که مسئول رسیدگی و نظارت بر توسعه و پیشبرد علوم داروسازی هستند. چنین نهادهایی هستند که باید در صورت نیاز اطلاعات و عوارض جانبی را اطلاع دهند و یا پس از عرضه داروهای زبان بار را از بازار جمع آوری نمایند. محدودیتی جدی در تشخیص و پیش بینی بروز عارضه DILI نبود نشانگرهای زیستی مشخص است. علارغم استفاده گسترده از نشانگرهای زیستی رایج در DILI، هنوز هم تشخیص صحیح و قابل اتکا بسیار دشوار است. این محدودیت ها نیاز به ایجاد نشانگرهای زیستی حساس و دقیقتر برای نشانگرهای زیستی DILI را افزایش داده است. این نشانگرهای زیستی میتوانند تشخیص و پیش بینی و روند درمانی بیماری DILI را ارتقا بخشند. تا امروز چندین نشانگر زیستی قابل توجه برای عارضه DILI معرفی شده اند که از جمله آنها نشانگرهای زیستی مبتنی بر مکانیستیک، برای مثال گلوتامات دهیدروژناز، پروتئین با دسته بندی جابه¬جایی 1 و کراتین-18، که میتواند اطلاعاتی در رابطه با ماکنیزم آسیب عوامل مسبب مختلف ارائه نماید. علاوه بر اینها، میکرو RNA ها هم به عنوان کاندیدهای نشانگر زیستی DILI غیر تهاجمی، با پتانسیل بالا توجهات بسیاری را به سوی خود جلب کرده اند، اللخصوص miR-122. پیشرفت های حاصل شده در تکنولوژی « omics» هم رویکردی جدید در مطالعات نشانگرهای زیستی ایجاد کرده است. قابلیت مشاهده تعداد بالایی از مولکول ها (برای مثال متابولیت ها، پروتئین و یا DNA) به طور همزمان تشخیص «میزان سمی بودن » را ممکن میسازد که به نوبه خود در ارزیابی های ایمنی و تشخیص بیماری کمک شایان توجهی به شمار میرود. از طرف دیگر مطالعات Omics محور هم میتوانند اطلاعاتی درباره مکانیزمهای ضمنی فرمهای مختلف از عارضه DILI را در راستای سهولت در تشخیص نشانگرهای زیستی معایناتی در مراحل ابتدایی عارضه و پیاده سازی ایمن تر داروهای شخصی سازه شده فراهم نمایند. در این مقاله علمی پیشرفتهای اخیر در حوزه مطالعات نشانگرهای زیستی DILI را مورد بررسی قرار داده ایم.

ادامه مطلب...
۱۷ بهمن ۰۱ ، ۰۹:۲۰ ۰ نظر

تولید تلفن همراه (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           تلفن‌های همراه با توجه به راحتی هر سال محبوب‌تر می‌شوند. اما تولید و استفاده از آنها می‌تواند اثرات مختلف زیست محیطی، انرژی و سلامتی داشته باشد. این مطالعه به‌منظور بیان اثرات سوء گوشی‎های تلفن‌همراه و راه‌حل غلبه بر آنها ارائه شده است. که توجه ویژه‌ای به نقش نوآوری‌های فنی دارد. گفته می‌شود که دولت‌ها و صنعت ارتباط از راه دور تلفن‌همراه نیاز به همکاری با یکدیگر برای توسعه مقررات واقع‌بینانه و موثر برای طراحی، ساخت، مصرف انرژی، بازیافت و استفاده مجدد از تلفن‌های همراه برای کاهش و به حداقل رساندن اثرات منفی آن‌ها دارد. 

ادامه مطلب...
۰۵ بهمن ۰۱ ، ۰۹:۳۹ ۰ نظر

لرزه نگاری (مقاله رایگان pdf)

چکیده

         برای به کار گیری از بهترین روشهای ایمنی ، زمین لرزه های دست ساز انسان باید به عنوان تابعی از منشأ آنها متفاوت باشند.حداقل چهار نوع تنظیمات مختلف را می توان تشخیص داد که در آن فعالیت های انسانی می تواند لرزه ایجاد کند: (1) برداشت مایعات از یک مخزن چینه شناسی در زیر زمین می تواند باعث فشردگی حفره ها و فروپاشی حجم پوشاننده یعنی لرزه جاذبه ای  (گراوی کوییک) شود. هرچه مخزن عمیق تر باشد، حجم و بزرگی زلزله بیشتر است. (2) فاضلاب یا تزریق مجدد گاز باعث کاهش اصطکاک در حجم و در امتداد سطوح گسلی می شود و باعث فعال شدن خزش یا فعال شدن ناگهانی ناپیوستگی های تکتونیکی، یعنی زلزله های مجدد می شود. (3) تزریق مایع در فشار فوق لیتاستاتیک باعث ایجاد شکست توسط آب و ریز لرزه ای، یعنی ساختار آب می شود (4) استخراج مایعات یا تزریق مایعات، پر کردن یا خالی کردن دریاچه های مصنوعی بار سنگین را تغییر می دهد که حداکثر تنش اصلی در شرایط تکتنیک کششی، حداقل فشار اصلی در شرایط تکتونیکی انقباضی و فشار متوسط اصلی در شرایط ضربه ای، یعنی  لرزه های بار است. بیش از مقادیر فشار داده شده، افزایش بار لیتوستاتیک می تواند به فعال شدن گسل های طبیعی منجر شود، در حالی که کاهش آن ممکن است به عنوان گسل های رانش کمک کند. به عنوان مثال، پر کردن یک دریاچه مصنوعی ممکن است زلزله عادی مرتبط با گسل را  ایجاد کند. بنابراین، هر شرایط ویژگی های خاص خود را دارد و اطلاع از مکانیسم های مختلف ممکن است در به کارگیری اقدامات احتیاطی مناسب در فعالیت های مختلف صنعتی کمک کند.

ادامه مطلب...
۰۳ بهمن ۰۱ ، ۱۰:۲۶ ۰ نظر

شرکت های غذایی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

            محصولات غذایی جدید شانس بالایی برای شکست بازار دارند. برای بهبود شانس موفقیت محصول جدید، یک رویکرد مبتنی بر مصرف‌کننده برای توسعه محصول توصیه شده‌است. این روش بر اهمیت تناسب مطلوب بین نیازهای مصرف کنندگان و محصول جدید تاکید دارد. برای رسیدن به این هدف، متخصصان غذا انواع و روش‌های مختلف داده مصرف کنندگان را تولید و استفاده می‌کنند. با این حال، مطالعات بسیار کمی نشان می دهد که میزان مصرف مواد مصرفی در توسعه محصولات صنایع غذایی چگونه است. این مطالعه به بررسی میزان استفاده از داده های مختلف مصرف کننده در مراحل مختلف، یعنی توسعه محصول جدید (NPD) و چرخه عمر محصول (PLC) و همچنین روش های جمع آوری داده های آنها پرداخته است. در مطالعه حاضر داده های مصرف کننده را به سه نوع تقسیم می کند:مشارکت مصرف کننده، گرایش غذایی و داده های عامل محیطی. نتایج نشان داد که بیش از 85 درصد از پاسخ دهندگان از سه نوع داده در  توسعه محصول جدیدNPD استفاده می کنند، در حالی که به ندرت از داده های مصرف کننده در چرخه عمر محصول PLC استفاده می کنند. پاسخ دهندگان اغلب از روش های جمع آوری داده ها مانند گروه های تمرکز، نظرسنجی مصرف کنندگان و جمع آوری داده های غیرمستقیم (به عنوان مثال، اینترنت، مجلات) استفاده می کنند. این روش‌ها در اطمینان از موفقیت محصول و توسعه محصولات جدید به جهان کم‌تر موثر هستند. در حقیقت، بیش از نیمی از پاسخ دهندگان هرگز به ندرت بر روی پروژه‌های جدید کار می‌کردند. افزایش استفاده از داده‌های مصرف‌کننده در چرخه عمر محصول PLC و تطبیق روش‌های جمع‌آوری داده به نوع پروژه و مرحله (فاز) توسعه محصول، فرصت‌هایی را برای شرکت‌های غذایی فراهم می‌کند تا شانس موفقیت محصول جدید را بهبود بخشد.

ادامه مطلب...
۲۸ دی ۰۱ ، ۰۸:۴۳ ۰ نظر

سلول های سرطانی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           ترکیبات گیاهی طبیعی به عنوان راهکار درمان جایگزین در درمان سرطان به طور گسترده ای معرفی شده اند. علیرغم فعالیت ضد سرطانی کورکومین، کاربرد بالینی آن به دلیل حلالیت آب کم و کمبود بیوپسی بودن محدود شده است. در این مطالعه، یک روش جدید برای کمک به اولتراسونیک برای سنتز نانو ذرات تراتلیوفسفات کیتوزان-آلژینات سدیم تربلی پلی فسفات NP-CS-ALG-STPP) ) از کورکومین طراحی شده است. علاوه بر این، اثرات ضد تومور نیکل کورکومین بارگذاری شده در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. برای مشخص کردن خصوصیات NP ها از میکروسکوپ الکترونی (FE-SEM) و میکروسکوپ نیروی اتمی  (AFM) استفاده شد. فعالیت ضد تومور NP های پرشده با کورکومین با استفاده از MTT و واکنش زنجیره ای پلی مراز در زمان واقعی (qRT-PCR) مورد بررسی قرار گرفت. داده های FE-SEM و AFM مورفولوژی کروی را نشان دادند و اندازه متوسط NP ها 50 نانومتر بود. آزمایش سیتوتوکسی سیتی درون آزمایشگاهی نشان داد که کورکومین CS-ALG-STPP NP دارای فعالیت ضد توموری قابل توجهی در مقایسه با کورکومین آزاد بود. تجزیه و تحلیل سطح حالت ژن نشان داد که NP های کورکومین به طور قابل توجهی حالت ژن آپوپتوزی را افزایش داد. به طور خلاصه، نتایج ما نشان می دهد که پروتئین های کرکومین به طور قابل توجهی تکثیر را سرکوب کرده و القاء آپوپتوز را در سلول های سرطانی اپیتلیویید سرویکس انسانی ایجاد می کند که ممکن است به عنوان یک راهکار جایگزین برای درمان سرطان در نظر گرفته شود.

ادامه مطلب...
۲۶ دی ۰۱ ، ۱۰:۱۸ ۰ نظر