دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان مقالات انگلیسی مهندسی عمران محیط زیست» ثبت شده است

آب شستگی پل (مقاله رایگان pdf)

چکیده
            آسیب عمده پل در رودخانه در طول سیل رخ می دهد. آسیب به دلایل مختلف ایجاد می شود. دلیل اصلی آن وجود در بستر رودخانه در پایه های پل، یعنی اسکله و صیقلی شدن اباتمنت است. تجمع رسوب در پایه پل همراه با انسداد بزرگتر از پایه پل جدا شده می باشد. حضور بقایای آن باعث جابجایی بزرگتر و حذف رسوبات با توجه به عدم وجود رسوب باقی مانده است. رسوب باقی مانده در اثر پایه پل به صورت صیقلی موجود است و توسط چندین محقق مورد مطالعه قرار گرفت. اما اثرات تجمع باقی مانده در پل آبشستگی اسکله مورد مطالعه قرار گرفته نشده است. هدف از این مطالعه برآورد اثرات باقی مانده انباشته در آبشستگی اسکله و یک فرمول جدید برای پیش بینی عمق آبشستگی پل اسکله با باقی مانده انباشته در شمع می باشد. آزمایش برای درک تغییرات و تعامل عمق آبشستگی بیش از یک طیف از عمق جریان، y و جریان شدت، V / VC انجام شد. آزمایش در آبشستگی اسکله واحد انجام شد. وضعیت صیقل اسکله با آبشستگی باقی مانده و شمع با آبشستگی باقی مانده است. با مقایسه هر یک از نتایج تجربی یافت شده , اثرات باقی مانده به پل آبشستگی اسکله مربوط به اندازه و ضخامت آن بررسی می شود. روش های پیش بینی عمق آبشستگی با نتایج حاصل از این مطالعه تجربی مقایسه شده است. فرمول ملویل برای تغییر انتخاب شد. پیشنهاد فرمول عامل تابع عمق اندازه اصلاح ملویل، K '= 1.56D می باشد که در این مطالعه در نظر گرفته شد. یک رابطه جدید برای پیش بینی YB مطرح شده است. اثرات رسوب باقی مانده در شمع و در پایه پل با عمق نسبی بیان گر آبشستگی حداکثر صیقلی کردن موجود است . اسکله به صورت موثر با باقی مانده انباشته ارائه شده است. فرمول پیشنهادی جدید با نتایج تجربی همراه است. نتایج آزمایش ها طبق مقاله قبلی برای تجزیه و تحلیل و فرمول جدید ارائه شده است.

ادامه مطلب...
۲۸ فروردين ۰۲ ، ۰۹:۳۹ ۰ نظر

تاثیر تکنولوژی سیار (مقاله رایگان pdf)

چکیده
            هدف این مقاله ارائه مجموعه ای از دیدگاه ها درباره چگونگی امکان تاثیرگوشی های همراه و کامپیوتر ها با در نظر گرفتن نیاز های اصلی مسافران، تغییر برخی پیش شرط های مربوط به پیکر بندی فضایی آن و تغییر هزینه ها و فواید آن روی سفر کردن است. در عصر «چادر نشینی دیجیتال»، تکنولوژی سیّار نقش مهمی در تمهیدات جابه جایی های جدید و زندگی کاری با بکار گیری آن توسط گروه زیادی از افراد حرفه ای در زمینه دانش خلاق بازی خواهد کرد.آنچه از مطالعات با دیدگاه های چندگانه ما آشکار می شود درک این نکته است که تکنولوژی سیّار می تواند دلایل جدیدِ بسیّاری برای متحرک بودن به افراد بدهد: اطلاع رسانیِ بیشتر به افراد، فراهم کردن امکان استفاده از فضاهای فیزیکی متنوع تر ، امکان تعهدات مذاکره مجدد بهنگام و امکانات بالقوه بیشتر در تخصیص زمان و امکانات سفر. از طرف دیگر مشاهده می شود که تکنولوژی سیّار همچنین می تواند بار های جدیدی روی دوش مسافران گذاشته و از برخی جنبه ها از مطلوبیت مسافرت بکاهد. برای درک بهتر شرایط که تحت آن هر یک از این خروجی های مخالف رخ می دهد تحقیقات بیشتری لازم است.دستاورد های چنین تحقیقاتی می تواند برای درجه بندی کردن مدل های شبیه سازی ترافیک و سنجش نشانه های اشکالی که از رفتار سفر برای محیط پدید می آید به کار رود.

ادامه مطلب...
۲۲ فروردين ۰۲ ، ۱۰:۰۳ ۰ نظر

بتن محصور در FRP (مقاله رایگان pdf)

چکیده

            مدلسازی اجزای محدود (FE) ستون های بتنی محصور عملی چالش برانگیز بوده به این دلیل که نیازمند تعریف دقیق مدل مصالح بتنی به منظور ارائه رفتار حجمی بتن به حالت های تنش سه گانه است. زمانیکه بتن به وسیله ترکیبات فیبرهای پلیمری تقویت شده (FRP) محبوس می شود، مسئله پیچیده تر می شود که ناشی از ماهیت منفعل محصور کنندگی FRP است. مدل پلاستیسیته آسیب بتن (CDPM) موجود در بسته نرم افزاری اجزا محدود (ABAQUS) به طور گسترده ای به منظور مدلسازی ستون¬های بتنی مسلح تحت تنش محوری مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، استفاده از CDPM زمانیکه به بتن محصور اعمال می شود دارای محدودیت¬هایی است. این مقاله به این محدودیت¬ها اشاره کرده و مدل پلاستیسیته آسیب بتن را ارائه می کند. مجموعه جدیدی از روابط کرنش سخت شودگی/ نرم شودگی سازنده هم برای بتنی که به صورت فعال محصور شده و هم برای بتن FRP محصور شده ایجاد شده و یک مدل انبساطی به وجود آمده است. مدل انبساطی به عنوان تابعی از سختی پوشش FRP بیان می شود. CDPM اصلاح شده برای ستون هایی کاربرد دارد که دارای مقاطع عرضی متفاوت هستند، از جمله دایره ای، مربع شکل، و مستطیل شکل و محدوده گسترده ای از مقاومت های بتنی از مقاومت عادی گرفته تا مقاومت بالا را شامل می شوند. نتایج اجزا محدود ناشی از استفاده از CDPM اصلاحی ایجاد شده، تطابق خوبی را با اطلاعات به دست آمده از آزمایش ستون های بتنی محصور FRP گزارش شده در سوابق پژوهشی فنی دارد. 

ادامه مطلب...
۲۷ بهمن ۰۱ ، ۱۱:۲۶ ۰ نظر

تخصیص بودجه (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           کسری بودجه یا مشکلات جریان نقدینگی مالکان اغلب برای تاخیرات ساخت وساز و افزایش های هزینه ساخت وساز مقصر شناخته می شوند که ممکن است ناشی از این تاخیرها باشد. اگرچه بسیاری از مطالعات در مورد تخصیص منابع، مدیریت جریان نقدی و تخصیص بودجه در مجموعه پروژه های ساختمانی از منظر پیمانکاران متمرکز شده اند، مطالعات اندکی برای بررسی تخصیص بودجه به عنوان منبع اصلی پروژه های ساخت و ساز انجام شدهاست. این مقاله، یک مدل شبیه سازی مبتنی بر عامل را که برای شبیه سازی تخصیص بودجه و تأثیر آن بر پیشرفت پروژه ها در نمونه کارهائی از پروژه های ساختمانی مالک، ارائه می کند. علاوه بر شبیه سازی سناریوهای تخصیص بودجه و پیش بینی وضعیت آینده پروژه ها در سهام، می تواند راه های کارآمد برای مدیریت بودجه محدود را براساس ترجیحات تعریف شده نشان دهد. این مدل هزینه های افزایش در طول دوره ساخت و افزایش درآمد پس از اتمام را در نظر می گیرد. از مفهوم برنامه به دست آمده  (ES) برای شبیه سازی پیشرفت پروژه ها استفاده می کند و در صورتی که مازاد بودجه وجود داشته باشد، احتمال افزایش پیشرفت را در نظر می گیرد. مدل شبیه سازی پیشنهادی، با کمک به سازمان ها بهینه سازی سناریوهای تخصیص بودجه و ایجاد یک سناریوی کارآمد که می تواند منجر به پروژه های پیشگیرانه تر، کاهش هزینه های ساخت و ساز، و تأخیر ساخت و ساز کمتری شود، کمک می کند. این مدل با استفاده از داده های گذشته سهام از پروژه های حمل و نقل معتبر و چهار سناریو بهینه سازی برای بررسی یک سناریو تخصیص بودجه مناسب مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که مدل می تواند راه حل های بهینه سازی امکان پذیر برای مدیریت پروژه های با بودجه محدود را شناسایی کند. 

ادامه مطلب...
۲۵ دی ۰۱ ، ۱۴:۲۷ ۰ نظر

کوره ذوب آهن (مقاله رایگان pdf)

چکیده 

        خاکستر کوره ذوب آهن (BF) یک محصول از کارخانه های فولاد است. هدف از این مطالعه، بررسی روشهای تجربی برای تعیین ظرفیت جذب فسفر خاکستر BF بود. هدایت خاکستر BF، قبل از استفاده و گرفتگی نیز به همراه برآورد ظرفیت نگهداری فسفر در نظر گرفته شد. آزمایشات تحریک و مقیاس-آزمایشی با استفاده از حلال های پساب و فسفات انجام شد. این تحقیق نشان داد که ظرفیت های جذب به دست آمده توسط آزمایش های پساب به طور قابل توجهی در مقایسه با حلال های فسفات پایین تر بودند. خاکستر تازه BF به طور خلاصه قرار گرفته در معرض رسوب دارای جذب فسفر بالاتر از خاکستر BF بود که نشان دهنده اهمیت هدایت دقیق خاکستر قبل از استفاده بود. به خصوص در طول مرحله بهره برداری اولیه از فیلترهای خاکستر BF, خطر نشت ترکیبات سولفوریک قابل توجه است. موقعیت های بسترهای فیلتر خاکستر BF برای تصفیه پساب باید به دقت از نقطه نظر زیست محیطی انتخاب شوند.

ادامه مطلب...
۲۰ آذر ۰۱ ، ۱۵:۱۳ ۰ نظر

استحکام جت گروت (مقاله رایگان pdf)

چکیده

          استفاده از ستون‌های جت گروت زیر افقی در ساخت تونل‌های زمین نرم، روشی رایج برای پشتیبانی حفاری است. نصب متوالی ستون های جت گروت در یک محیط تونل زنی منجر به بارگیری ستون های جت گروت به صورت مرحله ای می شود که در نتیجه خواص مواد جت گروت و ترتیب نصب بر بزرگی و توزیع نشست های سطحی و تغییر شکل های صورت تأثیر می گذارد. یک برنامه آزمایشگاهی برای تعیین کمیت توسعه کوتاه مدت (کمتر از 24 ساعت) استحکام و سفتی یک دوغاب با ترکیبی شبیه به آنچه در ساخت ستون‌های جت گروت یافت می‌شود، انجام شد. آزمایشات آزمایشگاهی در دمای 8 درجه سانتیگراد برای شبیه سازی دمای زمین انجام شد. همچنین سیلندرهای آزمایش آزمایشگاهی برای شبیه‌سازی تفاوت‌های شرایط مرزی بین ستون‌های جت گروت با قطر 600 میلی‌متر در خاک و نمونه‌های آزمایشگاهی با قطر 76 میلی‌متر عایق‌سازی شدند.

ادامه مطلب...
۲۱ آبان ۰۱ ، ۰۸:۴۲ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد ظرفیت باربری لرزه ای

عنوان مقاله:

ارزیابی ظرفیت باربری لرزه ای پی های کم عمق واقع شده بر روی خاک های رسی دو لایه

Evaluation of the Seismic Bearing Capacity of Shallow Foundations Located on the Two-Layered Clayey Soils

سال انتشار: 2018

رشته: مهندسی عمران

گرایش: خاک و پی، سازه، زلزله

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله ظرفیت باربری لرزه ای 

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI مهندسی عمران

 

ادامه مطلب...
۰۱ خرداد ۰۱ ، ۱۴:۱۶ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد میلگردهای مسلح در بتن

عنوان مقاله:

ارزیابی قابلیت بازدارندگی خوردگی پوشش های اپوکسی اصلاح شده با گرافن در میلگردهای مسلح در بتن

Evaluation of corrosion inhibition capability of graphene modified epoxy coatings on reinforcing bars in concrete

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی عمران

گرایش: سازه 

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله میلگردهای مسلح در بتن

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI مهندسی عمران

مقالات ISI سازه

ادامه مطلب...
۳۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۲:۵۰ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد ارزش برند مبنی بر کارکنان

عنوان مقاله:

بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و ارزش برند مبنی بر کارکنان: مطالعه صنعت حمل و نقل اشتراکی در عربستان صعودی

An examination of customer relationship management dimensions and employee-based brand equity: A study on ride-hailing industry in Saudi Arabia

سال انتشار: 2021

رشته: مدیریت، مهندسی عمران - بازاریابی

گرایش: برنامه ریزی حمل و نقل

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله ارزش برند مبنی بر کارکنان

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI مهندسی عمران

مقالات ISI بازریابی

مقالات ISI مدیریت

ادامه مطلب...
۲۶ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۰:۵۸ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد حرکت زمین در زمین لرزه

عنوان مقاله:

حرکات زمین در زلزله مکان مشخص برای طراحی لرزه ای سازه های بندری در اندونزی

Site-Specific Earthquake Ground Motions for Seismic Design of Port Facilities in Indonesia 

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی عمران

گرایش: زلزله

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله حرکت زمین در زمین لرزه

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI مهندسی عمران

مقالات ISI زلزله

ادامه مطلب...
۲۵ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۲:۳۳ ۰ نظر