دانلود رایگان مقاله لاتین ژنتیک پاکس ویروس از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

خصوصیات ژنتیکی پاکس ویروس در شتر یک کوهانه در اتیوپی، 2011-2014


عنوان انگلیسی مقاله:

Genetic characterization of poxviruses in Camelus dromedarius in Ethiopia, 2011e2014


سال انتشار : 2016برای دانلود رایگان مقاله ژنتیک پاکس ویروس اینجا کلیک نمایید.

مقدمه انگلیسی مقاله:

1. Introduction

Camels are economically important animals that are well adapted to the arid and semi-arid climates. Two major poxviruses, camelpox virus (CMLV) and camel contagious ecthyma virus (CCEV), infect camels causing camelpox (Gubser et al., 2004; OIE, 2012) and camel contagious ecthyma (Abubakr et al., 2007; Khalafalla et al., 2015a, 2015b), respectively. The two diseases are characterized by the appearance of pox-like lesions on the skin of camels of all ages and sex.CMLV belongs to the genus Orthopoxvirus (OPV) of the family Poxviridae (Afonso et al., 2002; Gubser et al., 2004; Duraffour et al., 2011; King, 2012; Bilbao-Sieyro et al., 2014). Genomic and phylo- * Corresponding author. genetic studies have demonstrated that CMLV is closely related to variola virus, the cause of smallpox (Gubser and Smith, 2002). Camelpox is endemic in the Middle East (Bahrain, Iran, Iraq, Oman, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Yemen), in Asia (Afghanistan, India, and Pakistan), and in Africa (Algeria, Egypt, Ethiopia, Kenya, Mauritania, Morocco, Niger, Somalia, and Sudan) (Bhanuprakash et al., 2010; Duraffour et al., 2011; OIE, 2012). CMLV is transmitted through skin abrasions and by aerosols in a contaminated environment, although mechanical transmission might also be considered (Duraffour et al., 2011; OIE, 2012). Camel pox disease ranges from local and mild to severe systemic infections and is characterized by fever, local or generalized pock lesions on the skin preferentially in the head, neck, extremities, inguinal region and in the mucous membrane of the mouth, respiratory and digestive tracts (Duraffour et al., 2011; OIE, 2012; Balamurugan et al., 2013). In general, young calves and pregnant females are more susceptible to the virus (Al-Zi'abi et al., 2007). Camel pox has a strong impact on the economy as camels are valued for transportation, racing, and production of milk, wool and meat (Renner-Muller et al., 1995; Duraffour et al., 2011). The disease also incurs considerable losses in terms of morbidity, mortality, loss of weight and reduction in milk production (Bhanuprakash et al., 2010; Duraffour et al., 2011). Additionally, the zoonotic importance of CMLV was established during an outbreak that involved camel handlers and attendants in India (Bera et al., 2011; OIE, 2012). CCEV is the causative agent of camel contagious ecthyma, also known as Auzdyk disease, classified under the genus Parapoxvirus (PPV) of the Poxviridae family (Abubakr et al., 2007; King, 2012). Camel contagious ecthyma is widely present in camel rearing regions of the world and reported in Somalia (Moallin and Zessin, 1988), Kenya (Gitao, 1994), Libya (Azwai et al., 1995), Saudi Arabia (Housawi et al., 2004), Bahrain (Abubakr et al., 2007), India (Nagarajan et al., 2010), Israel (van et al., 2001) and Sudan (Khalafalla et al., 1994, 2015a, 2015b). Camel contagious ecthyma is characterized by the appearance of papules which develop into pustules on the lips, muzzles, and eyelids of infected camels (Abubakr et al., 2007; Khalafalla et al., 2015b). The morbidity rate was reported as 100% while mortality reached up to 9% in young camels in Arabian Peninsula (Abubakr et al., 2007). It can also lead to losses in milk and meat production, labor, and skin quality (Mombeni et al., 2013). No report is available on the zoonotic potential of CCEV. Camelpox is a notifiable animal disease by the World Organization of Animal Health (OIE, 2012), unlike camel contagious ecthyma.برای دانلود رایگان مقاله ژنتیک پاکس ویروس اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

Poxviruses - Page 154 - Google Books Result https://books.google.com/books?isbn=3764375574 Andrew Mercer, ‎Axel Schmidt, ‎Olaf Weber - 2007 - ‎Medical Vet Rec 71: 828; cited in: M Binns, GL Smith (eds): Recombinant poxviruses. ... diagnosis of Ecthyma contagiosum in camels (Camelus dromedarius). ... HJ (2002) Characterization of sealpox virus, a separate member of the parapoxviruses. [PDF]Characterization of the complete genomes of Camelus dromedarius ... jgv.microbiologyresearch.org/content/journal/jgv/10.1099/vir.0.031039-0?... by AE Ure - ‎2011 - ‎Cited by 16 - ‎Related articles Characterization of the complete genomes of. Camelus dromedarius papillomavirus types 1 and 2. A. E. Ure,1 A. K. Elfadl,2 A. I. Khalafalla,3 A. A. R. Gameel,2 J. Molecular Detection of Human Viral Pathogens https://books.google.com/books?isbn=1439812373 Dongyou Liu - 2016 - ‎Medical ... diagnosis of Ecthyma contagiosum in camels (Camelus dromedarius). ... Inoshima, Y., et al., Characterization of parapoxviruses circulating among wild ... poxpapers on Twitter: "Genetic characterization of poxviruses in ... https://twitter.com/pox_papers/status/767664139669954560 Aug 22, 2016 - Poxvirus Bioinformatics Resource. virology.uvic.ca .... Genetic characterization of poxviruses in Camelus dromedarius in Ethiopia, 2011-2014. Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals - E-Book: ... https://books.google.com/books?isbn=0702063193 Grant Maxie - 2015 - ‎Medical Zoonotic poxviruses. ... of genus Orthopoxvirus, causes severe disease in Old World camelids (Camelus dromedarius and Camelus bactrianus). ... It is characterized by high morbidity and a relatively high mortality rate in young animals. Molecular Detection of Animal Viral Pathogens https://books.google.com/books?isbn=1498700373 Dongyou Liu - 2016 - ‎Medical ... (Auzdyk) in camels (Camelus dromedarius) in the Arabian Peninsula, Vector ... Klein, J. and Tryland, M., Characterisation of parapoxviruses isolated from ...