دانلود رایگان مقاله لاتین  ساختار جمعیت مارماهی از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت مارماهی مرداب Monopterus آلبوس در چین


عنوان انگلیسی مقاله:

Assessment of genetic diversity and population structure of swamp eel Monopterus albus in China


سال انتشار : 2016برای دانلود رایگان مقاله  ساختار جمعیت مارماهی اینجا کلیک نمایید.

مقدمه انگلیسی مقاله:

1. Introduction

The swamp eel (Monopterus albus) is a family of freshwater eel-like teleost fishes, which belongs to the family Synbranchidae, order Synbrachiformes and class Actinopterygii. It originates widely in tropical, subtropical and temperate freshwater regions from Southeast Asia to East Asia (Zhou et al., 2002) and commonly found in rice fields, swamps, ponds, and muddy areas (Siang et al., 2007; Li et al., 2013). Because of its delicious taste, high nutrition and medicinal value, swamp eel has become one of the most economically important economical fishes, especially in China (Qu et al., 2014; Hu et al., 2015a). The worldwide production of Monopterus albus has reached 321,006 tons in 2012 (FAO Yearbook Fishery and Aquaculture Statistics, 2014), while most of the production was provided Chinese fisheries (320,966 tons, China Fisheries Yearbook, 2013). Swamp eel is distributed throughout most regions, except the Qinhai-Tibet Plateau in China. In 2013, the total annual production of swamp eel was 346,077 tons (China Fisheries Yearbook, 2014). Six dominant farming regions, which are Hubei, Jiangxi, Anhui, Hunan, Sichuan, and Shandong, have the first six production with 161,837 tons, 79,471 tons, 43,643 tons, 29,999 tons, 11,409 tons, and 2083 tons, respectively (China Fisheries Yearbook, 2014). Nowadays most of the cultured swampeel fingerlings are collected from fishing wild larvae. Thus, the wild swamp eel resources are facing serious challenges with the populations declining due to overfishing and large-scale application of pesticides (Yang et al., 2011a; Lei et al., 2012). What’s more, the germplasm quality has declined sharply in terms of resistance and growth (He et al., 2010; Shao et al., 2015). In order to conserve and utilize this species well, it is vital to carry out fundamental breeding research. In the past ten years, some researchers have started utilizing artificial reproduction (Bing, 2005), culture technology (Yang et al., 2011b; Ma et al., 2014), sex differentiation of the swamp eel (Zhou et al., 2002; Hu et al., 2014). Genetic diversity provides the fundamental material for biological diversity and selective breeding (Frankham et al., 2002; Hao et al., 2006). The genetic structure investigation is an important step to gain background knowledge about all kinds of species. Some studies analyzed the genetic variation of swamp eel by using different molecular markers, such as RAPD (Yin et al., 2005), microsatellites (Li et al., 2013; Lei et al., 2012), ISSR (Li et al., 2013), and mitochondrial DNA (Cai et al., 2008). All of these studies involved a small sample or a limited distribution, such as the Sichuan Basin (Cai and Zhang, 2011; Cai et al., 2013), south China (Sun et al., 2015), and the Anhui province (Hu et al., 2015b). However, not all populations from the dominant farming districts of swamp eel were used to analyze and evaluate the genetic diversity. It will be very useful to compare the dominant cultured populations to establish basic breeding populations. To determine the genetic variations and investigate the genetic background of dominant farming districts, six populations are analyzed in this studyبرای دانلود رایگان مقاله  ساختار جمعیت مارماهی اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

Asian swamp eel - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_swamp_eel The Asian swamp eel, swamp eel, rice eel, or white ricefield eel(Monopterus albus) is a .... Selected water-control structures near established swamp eel populations are not being opened to prevent or at least retard dispersal, particularly into ... Expanding distribution of a swamp-eel Monopterus albus (Teleostei ... https://www.sciencebase.gov/catalog/item/5053c92be4b097cd4fcf0f08 ... Freshwater fish · Introduced species · Japan · Japan, Honshu, Nara Prefect. Monopterus albus · Population structure · Range extension · Swamp eel. Types. Phylogenetic lineages of Monopterus albus (Synbranchiformes ... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jzs.12004/abstract by X Cai - ‎2013 - ‎Cited by 2 - ‎Related articles Oct 15, 2012 - On the other hand, Chinese swamp eels were revealed to be maintaining substantially differentiated population structures, while three ... Genetic diversity of wild and cultured swamp eel (Monopterus albus ... https://www.degruyter.com/view/j/biolog.2013.68.issue.../s11756-013-0203-5.xml by W Li - ‎2013 - ‎Cited by 6 - ‎Related articles Jun 13, 2013 - Keywords: swamp eel; Monopterus albus; genetic diversity; ISSR .... Population genetic structure of rice field eel (Monopterus albus) with ... Genetic diversity of wild and cultured swamp eel (Monopterus albus ... https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/biolog.2013.../s11756-013-0203-5.xml by W Li - ‎2013 - ‎Cited by 6 - ‎Related articles Key words: swamp eel; Monopterus albus; genetic diversity; ISSR. Introduction. Swamp ... 2010). However, the population genetics and phylogeny of swamp eel ... Searches related to population structure of swamp eel Monopterus swamp eel for sale swamp eel care chinese mitten crab (eriocheir sinensis) swamp eel recipe swamp eel aquarium chinese mitten crab life cycle synbranchidae chinese mitten crab distribution map