عنوان فارسی مقاله:

اثر پلی ساکاریدهای آلوئه ورا بر مصونیت و فعالیت های آنتی اکسیدانی در زخم های دهانی جانوری


عنوان انگلیسی مقاله:

Effect of Aloe vera polysaccharides on immunity and antioxidant activities in oral ulcer animal models


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثر پلی ساکاریدهای آلوئه ورا بر مصونیت و فعالیت های آنتی اکسیدانی در زخم های دهانی جانوری و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدینمونه متن ترجمه

چکیده

پلی ساکاریدهای گیاه دارویی آلوئه ورا به صورت سنتی برای افزایش مقاومت و کاهش صدمات اکسیداتیو در کشت های آسیایی استفاده می شود. این بررسی و تحقیق برای آزمایش اثر پلی ساکارید آلوئه ورا بر پارامترهای مزرعه ای و مقاومت فطری و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در بیماری های دهانی جانوران انجام شده است. 40 موش به صورت تصادفی گروه بندی شدند. گروه 1 شاهد و 3 گروه آزمایشی دیگر (هرگروه 10 موش) اعمال شد. موش های آزمایشی به صورت دهانی با پلی ساکاریدهای آلوئه ورا تغذیه شدند. موش های شاهد با حجم یکسان آب نمک تغذیه شدند. نتایج نشان داد که پلی ساکاریدهای آلوئه ورا فعالیت مقاومت و مصونیت را افزایش و اثرات آنتی اکسیدانی را نسبت به گروه شاهد باعث می شود. این نتایج برای اولین بار به دست آمد که پلی ساکاریدهای آلوئه ورا روی مقاومت ذاتی اثر تشدیدکننده دارد و مانع صدمات و زخم های دهانی اکسیداتیو در جانوران می شود.