دانلود رایگان مقاله لاتین  تنوع ژنتیکی صدف از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

ترکیب گونه و تنوع ژنتیکی صدف پرورشی در بریتیش کلمبیا، کانادا


عنوان انگلیسی مقاله:

Species composition and genetic diversity of farmed mussels in British Columbia, Canada


سال انتشار : 2017برای دانلود رایگان مقاله  تنوع ژنتیکی صدف اینجا کلیک نمایید.

مقدمه انگلیسی مقاله:

1. Introduction

On the Pacific coast of North America, in British Columbia (BC) Canada, there are four Mytilus species of marine mussels; the native Mytilus trossulus (or bay mussel) and M. californianus (California mussel), as well as two non-native cultured species M. edulis (blue mussel) and M. galloprovincialis (Mediterranean mussel). Mytilus trossulus, M. galloprovincialis and M. edulis are considered together as the ‘Mytilus edulis species complex’; they are phenotypically similar and are known to hybridize readily (Shields et al., 2008), hence genetic methodologies are needed to reliably distinguish individual species or hybrids (Heath et al., 1995). Whilst there have been introductions of the nonnative species for aquaculture purposes in BC since an initial transfer in 1987, Heath et al. (1995) speculated that other sources of entry may have occurred through ballast water or hull-fouling, or that these species may have been present in BC for a considerable time period and were not previously accurately identified (N. Bourne, Fisheries and Oceans Canada, pers. comm.). Intentional introductions of M. edulis occurred due to difficulties culturing the native M. trossulus in the 1980s, including post-spawning mortalities (Bower, 1989; Emmett et al., 1987) and shell breakages in market processing. Likewise, culture of M. californianus was not pursued due to very strong byssus attachments and tough meats, making it an undesirable product from a culture standpoint (B. Kingzett, Vancouver Island University, pers. comm.). Fisheries and Oceans Canada developed a mussel aquaculture program in 1987, when M. edulis broodstock were intentionally introduced to BC from Prince Edward Island (PEI) (Bill Heath, BC Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations, pers. comm.). This initial introduction is believed to have been the base broodstock population for a number of aquaculture operations in BC, including those sampled in this study. Since that time, aquaculture operations have undertaken traditional selective M. edulis breeding programs for different visual qualitative and quantitative traits, such as colour morphs and larger size, but no pedigree-assisted broodstock programs are currently being employed.برای دانلود رایگان مقاله  تنوع ژنتیکی صدف اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

Genetic considerations for mollusk production in aquaculture: current ... https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4261805/ by MP Astorga - ‎2014 - ‎Cited by 12 - ‎Related articles Dec 10, 2014 - Reviewed by: Ross Houston, University of Edinburgh, UK; Jesús ... Clams and oysters are the mollusk species with the highest .... (2012) found that a base population with high genetic variability ..... A new three-phase culture method for Manila clam, Ruditapes philippinarum, farming in northern China. Advances in Marine Biology https://books.google.com/books?isbn=008057954X 1996 - ‎Science Genetic variation of mitochondrial DNA in mussel (Mytilus edulis and M. galloprovincialis) populations from south west England and south Wales. Marine ... and reproduction of two co-occurring species of Mytilus at a Nova Scotia mussel farm. [PDF]Assessing the sensitivity of blue mussels (Mytilus edulis) to pressures ... jncc.defra.gov.uk/PDF/JNCC_Report_506_web.pdf by K Mainwaring - ‎2014 - ‎Cited by 4 - ‎Related articles Protected Areas, development of UK marine monitoring and assessment, ...... Genetic modification can be either deliberate (e.g. introduction of farmed individuals to the ... mussels under environmental variation, and a genetic test is required ... [PDF]The health status of mussels, Mytilus spp., in Ireland and Wales ... - UCC www.ucc.ie/en/afdc/documents/Lynchetal.2014.pdf by SA Lynch - ‎2014 - ‎Cited by 4 - ‎Related articles Both wild and cultured mussels (Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis and hybrids), are found along most of the Irish ... Black Sea and Adriatic Sea and has expanded its range to the British ... extensively from both wild and farmed sources while M. gallopro- vincialis is ..... Genetic variability in exposed shore mussels,. [PDF]Freshwater Mussels Pacific Northwest - The Xerces Society www.xerces.org/wp-content/uploads/2009/06/pnw_mussel_guide_2nd_edition.pdf Allan K. Smith, Pacific Northwest Native Freshwater Mussel Workgroup ... Bureau of Land Management, The Washington-British Columbia Chapter of the American ...... as freshwater mussels, often exhibit a high degree of genetic variation across .... as permanently flooded marshes, oxbow lakes, and even farm ponds122. Evidence for intragenic recombination within a novel genetic ... - Nature www.nature.com › Journal home › Archive › Original Articles Observations on two Mytilid species from a Nova Scotian mussel farm. Can Tech ... Historical and size-dependent genetic variation in hybrid mussel populations.