دانلود رایگان مقاله لاتین بیماری آبشش از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

تغییرات زمانی در عفونت با برخی از عوامل بیماری زا در ارتباط با بیماری آبشش در پرورش ماهی اطلس آزاد


عنوان انگلیسی مقاله:

Temporal changes in infections with some pathogens associated with gill disease in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L)


سال انتشار : 2017برای دانلود رایگان مقاله بیماری آبشش اینجا کلیک نمایید.

مقدمه انگلیسی مقاله:

1. Introduction

Gill disease (GD) is an increasing problem in Atlantic salmon (Salmo salar) seawater aquaculture in Norway (Kvellestad et al., 2005; Steinum et al., 2009; Steinum et al., 2010; Mitchell et al., 2013). Gill pathologies occur in the autumn five to seven months after spring smolt is transferred to sea (Steinum et al., 2010). Fish suffering from GD usually show pale gills, have poor appetite, low stress tolerance and show increased mortality (Nylund et al., 2008a; Steinum et al., 2010). There are numerous agents associated with GD and a range of clinical and pathological presentations (Kvellestad et al., 2005; Nylund et al., 2008a; Steinum et al., 2008; Steinum et al., 2010; Mitchell and Rodger, 2011; Rodger et al., 2011). GD with hyperplasia and infiltration of in- flammatory cells is often referred to as ‘proliferative gill inflammation’ (PGI) (Kvellestad et al., 2005), while when gill inflammation is not apparent as ‘proliferative gill disease’ (PGD) (Nylund et al., 2008a). The common occurrence of large numbers of hypertrophic epithelial cells containing inclusions with intracellular bacteria (epitheliocysts) often cause the condition to be referred to as epitheliocystis. The most commonly identified agents associated with GD are the epitheliocystis forming bacteria Candidatus Branchiomonas cysticola (Mitchell et al., 2013), Candidatus Piscichlamydia salmonis (Draghi et al., 2004), salmonid gill poxvirus (SGPV), (Nylund et al., 2008b), the parasites Ichthyobodo salmonis (Isaksen et al., 2011) and Desmozoon lepeophtherii (syn. Paranucleospora theridion) (Nylund et al., 2011, Steinum et al., 2010). Infections with the amoeba Desmozoon lepeophtherii may also occur (Steinum et al., 2008), but amoebic gill disease (AGD) tend to show a distinct clinical and histopathological picture (Taylor et al., 2009; Adams et al., 2004; Munday et al., 1990). Atlantic salmon paramyxovirus (ASPV) infections, characterized from salmon with PGI (Kvellestad et al., 2005), have proved to be uncommon among fish with the disease (Nylund et al., 2011; Steinum et al., 2010). There is also strong evidence that Cand. P. salmonis infections, which may originate in freshwater (i.e. hatchery origin) {Draghi, 2010 #7730}, is not a major cause of GD (Mitchell and Rodger, 2011; Mitchell et al., 2013; Steinum et al., 2015; Toenshoff et al., 2012). Hence existing data pinpoints D. lepeophtherii and Ca. B. cysticola as the most likely causative agents of GD in addition to P. perurans. However, claims that the flagellate parasite Ichthyobodo sp. (likely I. salmonis, reported as I. necator) may cause GD was presented in the past, prior to the discovery of the other microbial agents (Ellis and Wootten, 1978; Poppe and Håstein, 1982; Urawa et al., 1998).برای دانلود رایگان مقاله بیماری آبشش اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

Diseases of farmed Atlantic salmon (Salmo salar) associated with the ... https://www.researchgate.net/.../51108828_Diseases_of_farmed_Atlantic_salmon_Salmo... Official Full-Text Publication: Diseases of farmed Atlantic salmon (Salmo salar) ... play a part in some of the diseases with unclear causes in salmon production in ... is suspected to be associated with proliferative gill inflammation (Nylund et al. Gill disease in marine farmed Atlantic salmon at four farms in Ireland ... https://www.researchgate.net/.../51201230_Gill_disease_in_marine_farmed_Atlantic_sal... Official Full-Text Publication: Gill disease in marine farmed Atlantic salmon at four ... some cases was associated with small gelatinous zooplankton and bacteria, ... [PDF]Gill disorders in marine-farmed salmon: investigating the role of ... www.int-res.com/articles/aei2011/1/q001p245.pdf by EJ Baxter - ‎2011 - ‎Cited by 33 - ‎Related articles finfish, particularly Atlantic salmon Salmo salar, in ... jellyfish; nevertheless, gill damage due to the protozoan parasite Trichodina sp. was ... disorders may be multi-factorial, with some cases con- ... 1), phytoplankton and fish pathogens (ecto -. Fish Parasites: Pathobiology and Protection https://books.google.com/books?isbn=1845938062 Patrick T. K. Woo, ‎Kurt Buchmann - 2012 - ‎Nature further evidence for the primary pathogenic role of Neoparamoeba sp., (Page, 1987). ... with histopathology of amoebic gill disease (AGD) in farmed Atlantic salmon, Salmo ... Bulletin of European Association of Fish Pathologists 23, 241–244. A Colour Atlas of Salmonid Diseases - Page 120 - Google Books Result https://books.google.com/books?isbn=9400720106 David Bruno, ‎Patricia A. Noguera, ‎Trygve T. Poppe - 2013 - ‎Science 8.31 Spironucleus sp. in the gut of farmed rainbow trout. ... Meekin TK, Pauley GB, Fujihara MP (1968) Mortality among chinook salmon associated with ... BF (2011) Amoebic gill disease (AGD) in Atlantic salmon (Salmo salar) farmed in Chile.