چکیده
          در دوره فعلی توسعه نرم افزاری، تعداد زیادی از مدل های دوام برای توسعه نظام مند طرح ها و نرم افزارهای رایانه ای در دسترس هستند. مدل های SDLC دستورالعمل های نظری مربوط به توسعه نرم افزاری را ارائه می دهند. مدل های SDLC برای توسعه نرم افزار به شیوه ای نظام مند اهمیت زیادی دارند، به گونه ای که در مدت زمانی خاص در دسترس خواهد بود و باید دارای کیفیت مناسبی نیز باشد. این مدل ها درای خصوصیات منحصربفرد خود هستند و متناسب با شرایط خاصی از توسعه نرم افزاری و انواع نرم افزار هستند. ممکن است ثابت شود که یک مدل چرخه دوام نرم افزاری، بسته به محیط توسعه، کارآمدتر از دیگری باشد. در این مقاله، تلاش شده است تا مدل های چرخه دوام نرم افزاری گوناگون از این جنبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. انتخاب SDLC مناسب به مدیران طرح امکان می دهد تا کل راهکارهای توسعه نرم افزار را سر و سامان دهند. هر SDLC دارای مزایا و معایب خاص خود است که بر اساس آن تصمیم می گیریم چه مدلی باید در چه شرایطی اجرا شود. در این مقاله، بررسی جامعی از مدل های چرخه دوام مختلف، مانند مدل آبشاری ، توسعه سریع برنامه ( RAD)، مدل نمونه، مدل مارپیچی، مدل فزاینده و برنامه نویسی نهایی  (XP) ارائه می دهیم.

1. مقدمه  
          چرخه دوام توسعه نرم افزاری (SDLC) یکی از روش های توسعه نرم افزار به شیوه ای هموار است. SDLC احتمال تکمیل طرح نرم فزاری در مدت زمان معین و حفظ کیفیت محصول نرم افزاری به طبق نیاز را نیز افزایش می دهد. چارچوب چرخه دوام توسعه سیستم زنجیره ای از فعالیت ها برای طراحان سیستم را فراهم می آورد تا بتوانند توسعه نرم افزاری را ادامه دهند. این چارچوب اغلب به عنوان بخشی از چرخه دوام توسعه سیستم در نظر گرفته می شود. فرایند توسعه نرم افزار به مراحلی تقسیم می شود که به شرکتی نرم افزاری امکان می دهد تا فعالیت های خود را سازماندهی نماید. تمامی طرح های نرم افزاری مراحل جمع آوری ملزومات، تجزیه و تحلیل تجاری، طراحی سیستم، اجرا، و ازمون اطمینان از کیفیت پشت سر می گذارند. به کار گیری هر مدل SDLC اغلب مسئله انتخاب فردی است که به توسعه دهنده بستگی دارد. هر SCLD دارای نقاط قوت و ضعف خود می باشد که می تواند در شرایط مختلف کارکردهای بهتری را ارائه دهد. جووانوویچ دی  و همکارانش اصول پایه و مقایسه مدل های توسعه نرم افزاری را ارائه دادند. رودریگوئیز- مارتینز  و همکارانش به مدل های چارچوب چرخه دوام توجه کرده و به شرح دقیق فرایند چرخه های دوام توسعه نرم افزاری پرداختند و نتایج بررسی جامع چرخه های دوام توسعه نرم افزاری را گزارش دادند. ممکن است یک مدل چرخه دوام به لحاظ نظری مناسب با شرایط خاصی بوده و ممکن است همزمان مدل دیگری نیز ماناسب با مقتضیات ما به نظر برسد، اما باید در زمان تصمیم گیری در انتخاب مدل، موازنه و تعادل را در نظر داشته باشیم. دیویس ای ام  و همکارانش قالبی را ارائه دادند که می تواند به عنوان مبنای تحلیل شباهت ها و تفاوت های میان مدل های چرخه دوام جایگزین به صورت ابزاری برای محققان مهندسی نرم افزار عمل نماید که به آنها کمک کند تا اثرات احتمالی مدل چرخه دوام را توصیف کنند. این قالب می تواند به کاربران نرم افزار نیز کمک کند تا در مورد مدل چرخه دوام مناسب برای استفاده در پروژه ای خاص یا حوزه کاربردی دیگری تصمیم گیری نمایند. مدل چرخه دوام توسعه نرم افزار به کارکردهای مجزایی تقسیم بندی می شود و مشخص می کند که چگونه این کارکردها در تلاش برای توسعه کل نرم افزار سازماندهی می شوند. در این پژوهش، تحقیق کاملی در مورد مدل های مختلف چرخه دوام ارائه شده است که بر اساس آن تجزیه و تحلیل تناسب انواع مختلف مدل ها برای پروژه های گوناگون صورت گرفته است. 

2. مراحل شامل شده در مدل SDLC 
مراحل موجود در مدل چرخه دوام توسعه نرم افزار شامل موارد زیر هستند: 
1. جمع آوری نیازمندی ها
2. تجزیه و تحلیل نیازمندی ها
3. طراحی سطح بالا
4. طراحی سطح پایین
5. اجرا
6. آزمودن
7. آماده سازی و نگهداری

ترجمه این مقاله با عنوان چرخه دوام توسعه نرم افزاری در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

Suitability Analysis of Various Software Development Life Cycle Models