چکیده
         انتقال های اطلاعات علمی حجیم اغلب با سرعت های بالایی انجام می شوند که این خود باعث نوسان افزایش یافته در ترافیک اینترنت می شود. به منظور محدود کردن اثرات مضر این چنین جریان های حجیم با سرعت بالا، که به آنها جریان های α گفته می شود، برروی جریان های ویدیو/صوت حساس به تاخیر، یک سیستم مدیریت شبکه به نام سیستم مهندسی ترافیک جریان آلفا (AFTES)  برای مهندسی ترافیک درون قلمرو پیشنهاد شده است. یک روش آفلاین استفاده شده است که در آن AFTES  رکورد های نت فلو جمع آوری شده توسط روترها را آنالیز می کند، پیشوندهای آدرس منبع-مقصد را استخراج می کند، و از این پیشوندهای برای پیکربندی فیلترهای فایروال در روترهای ورودی شبکه یک ارائه دهنده استفاده می کند تا جریان های α آینده را به مسیرهای طراحی شده ترافیکی و صف های مجزا را دوباره هدایت می کند. سودمندی این طرح از طریق آنالیز هفت ماه از اطلاعات نت فلو بدست آمده از یک روتر شبکه علوم انرژی (Esnet)  ارزیابی شده بود.  درمورد این مجموعه اطلاعات، 91% از بایت های تولید شده توسط جریان های α در طول بازه های با سرعت بالا ممکن بود هدایت شوند اگر که AFTES بکارگرفته شده بود. همچنین، جنبه منفی استفاده پیشوندهای آدرس در فیلترهای فایروال، یعنی، هدایت دوباره جریان های β به صف ها / مسیرهای جریان α،بصورت کمی درآمده بودند .

1. مقدمه
            کاربردها محاسبه علمی در رشته های از قبیل فیزیک انرژی بابا، علم اقلیم، ژنومیک، و ...، مجموعه اصلاحات (با اندازه های ترا تا پتا بایت) حجیم تولید می کنند[1]. جهت انتقال این مجموعه های داده با سرعت های بالا، کاربرهای علمی اغلب در خوشه های محاسبه اعلاء با سری های دیسک، سیستم های فایل متقارن، و لینک های دسترسی با سرعت بالا خوشه های محاسبه اعلاء سرمایه گذاری می کنند. گزارش های استفاده که در این سرورهای انتقال داده جمع آوری شده اند، نشان می دهند که برخی از انتقال ها در یک کسر چشمگیر قابلیت لینک، یعنی، 4 Gbps برروی لینک های 10 Gbps اتفاق افتاده اند[2]. گونه های TCP جدید از قبیل H-TCP [3] جهت تولید چنین سرعت های بالایی برای جریان های واحد استفاده شده اند. انتقال های حجیم با سرعت بالا، که به آنها جریان های α گفته می شود، منبع اولیه نوسان در ترافیک IP می باشند[4]. 

            فراهم کننده های شبکه آموزش و تحقیق اصلی، از قبیل شبکه علوم انرژی (ESnet) سازمان انرژی US (DOE) [5]، تشخیص داده است که چنین جریان های α برای جریان های (β) با هدف کلی تاثیرات مضری دارد. از آنجایی که جریان های α باعث نوسان می شوند، برنامه های ویدو/صوت، واریانس تاخیر بسته (اختلال) و یک تحلیل مشابه در عمل تجربه می کنند. چنین زوال های در عمل باعث بلیط های مشکل ساز می شود که بر هزینه های اجرایی فراهم کننده می افزاید. به منظور رسیدگی به این هزینه ها، DOE تحقیقاتی برروی سیستم های مهندسی ترافیک را مورد حمایت قرار داده است. ما پیشنهاد می کنیم یک این چنین سیستمی: 1- جریان های انتقال داده حجیم با سرعت بالا را از ترافیک  بسته که به روترهای ورودی شبکه یک فراهم کننده وارد می شوند، مجزا می کند.2- مسیر استفاده شده توسط این جریان ها را بوسیله ایجاد مدارهای مجازی درون حوزه (مهندسی ترافیک) کنترل می کند. 3- بسته ها را از این جریان ها جدا می کند و در صف های مجازی مجزا قرار می دهد تا تاثیرات آنها برروی جریان های هدف کلی را کاهش دهد [6-8]. 

این مقاله در نشریه اسپرینگر منتشر شده و ترجمه آن با عنوان سیستم مدیریت شبکه در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

A Network Management System for Handling Scientific Data Flows