چکیده 
               تکنولوژی تشخیص بارکد و فرکانس رادیویی (RFID) به طور گسترده در تشخیص اتوماتیک و ردیابی میان منسوجات و زنجیره حمایتی لباس کاربردی شده است. این فصل در ابتدا اختلافات بین این تکنولوژی ها را بررسی خواهد کرد و درمورد چگونگی اجرای بهتر تکنولوژی RFID از تکنولوژی بارکد در منظرهای مختلف بحث خواهد نمود. مبانی تکنولوژی RFID ، ساختار یک سیستم RFID و مروری بر کاربرد تکنولوژی RFID در منسوجات و زنجیره حمایتی لباس تشریح خواهد شد.

1.1 معرفی
               صنعت لباس یکی از مهمترین بخش های اقتصاد می باشد، که مشاغل و محصولاتی را تولید می کند که نیازهای اساسی بشر را جواب می دهد. زنجیره حمایتی صنعت لباس به علت شمار مشخصه های مجزای صنعتی بسیار پیچیده است، که شامل دوره عمر کوتاه محصول، گستره محصولی گستره، و نیاز گذرای مشتری می باشد. گرایش رو به افزایشی برای بکارگیری تکنولوژی تشخیص رادیویی (RFID) برای تشخیص و ردیابی محصولات مجزا در زنجیره حمایتی پوشاک وجود دارد. 
                  یک زنجیره حمایتی مجموعه ای از سیاست ها، فرایندها، اقدامات مدیریتی، و تکنولوژی هایی است که مجتمعا مصحولات و سرویسها را پیش بینی، اکتساب و تحویل می دهند، تا نیازهای مشخص یک کمپانی یا مشتری را اجابت کنند (Shepard, 2005). مدیریت زنجیره حمایتی  ، مدیریت شبکه ای از فرایندهای بازاری متصل به یکدیگر دربرگیرنده یک زنجیره حمایتی، با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان و سرمایه گزاران می باشد. این موضوع تمام گردش و انبار مواد خام، صورت کالایی در جریان و کالاهای آماده فروش را پوشش می دهد.  SCM موثر برای هزینه های اجرایی پایین و بهبود بازار رقابتی تعیین کننده است. SCM خوب به دسترسی داده دقیق و زمانی حول فعالیت های متنوع در زنجیره حمایتی بستگی دارد. این مورد شامل پیشرفت مطابقت با برنامه های تولیدی، صورت کالای جاری، و موقعیت اجناس می باشد. پس اکتساب داده تعیین کننده است. برای مثال ، ردیابی سریع تاخیر یک محموله ریلی، ممکن است به این معنا باشد که با کامیون می توان آن را حمل کرد، در حالی که ردیابی دیرتر این مساله ممکن است به این معنا باشد که نیاز باشد برخی بخش های مهم توسط حمل و نقل هوایی تحویل داده شوند که خیلی هزینه بر است.

این مقاله در نشریه الزویر منتشر شده و ترجمه آن با عنوان زنجیره تامین منسوجات در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

The role of radio frequency identifi cation (RFID) technologies in the textiles and fashion supply chain: an overview