عنوان فارسی مقاله: کمی یابی اشباع گاز به وسیله نمودارگیری با ضربات نوترونی – یک روش جدید


عنوان انگلیسی مقاله: Quantifying Gas Saturation with Pulsed Neutron logging-An Innovative Approachبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی کمی یابی اشباع گاز به وسیله نمودارگیری با ضربات نوترونی – یک روش جدید و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدینمونه متن ترجمه

چکیده

در بررسی مخزن، اشباع گاز به صورت عادی هم در مخازن گازی برای عملکرد مخزن و هم در مخازن نفت اشباع برای جلوگیری از پدیده ی gas coning یا برای بهینه کردن جایگذاری چاه ها در infill drilling، بررسی می شود. این مقاله یک فناوری جدیدِ نوترونی ضربه ای و یک روش برای بررسی کمیِ تغییراتِ اشباع گاز ارائه می دهد که برای مدیریت مشکلات مخزن استفاده می شود. یکی از ویژگی های مهمِ ابزار طراحی شده ی جدیدِ نوترونی ضربه ای، نوع جدیدِ گیرنده های لانتانیوم برمید (LaBr3) می باشد. فاصله گذاریِ خیلی زیادِ گیرنده های دور، فراهم آورنده ی یک حجم بزرگی از تحقیق می باشد که بیشتر نمایانگرِ شرایط واقعیِ مخزن می باشد. جنبه ی مقداریِ اندازه گیری به وسیله ی سهم شمارش توسط هر گیرنده بدست می آید، بنابراین اثرات ماتریسِ سنگ ها کاهش می یابد، برخلافِ اندازه گیری سنتی سیگما، که می تواند به صورت قابل توجهی به وسیله ی ویژگی های ماتریس سنگ تحت تاثیر قرار بگیرد. این ابزار جدید و روش تفسیر داده ها، در مخازن آواری و کربناته به همراهِ نتایج خوبی، تست شده است. این مقاله یک مرور از فناوری و چندین مثال منطقه ای کاربردی را ارائه می دهد.