عنوان فارسی مقاله:

چاه هوشمند به همراه تکنولوژی شیر کنترل فوران


عنوان انگلیسی مقاله:

Smart Well With Autonomous Inflow Control Valve Technology


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی چاه هوشمند به همراه تکنولوژی شیر کنترل فوران و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
نمونه متن ترجمه

چکیده

مفهوم چاه هوشمند به همراه شیر هوشمند کنترل جریان (AICV) ارائه شده است. AICV بهترین نوع از چاه های هوشمند (ICV) و دستکاه های کنترل جریان (ICD) را به کار گرفته است. این تکنولوژی ارائه و بحث شده است و با دیگر تکنولوژی های کنترل کننده ی جریان مقاسیه شده است، برای مثال شیر منفعل ICD. مشخصات جریان ارائه شده و در مدل های شبیه سازی مخزن به کار گرفته شده است. افزایش قابل توجه تولید و بازده برای به کارگیری در ناحیه ی نازک نفتی به همراه کلاهک گازی و مخزن ناهمگن نشان داده شده است. AICV ها هوشمند هستند،به عبارت دیگر، به طور خودکار عمل می کنند و نیازی به نیروی خارجی ندارند. این قابلیت آنها را ساده و قدرتمند می کند و تعداد زیادی از شیر های کنترل را می توان درون چاه ها به کار برد برای مثال یکی در هر یکی از صفحه ها.زمانی که ورود و رخنه ای از گاز یا آب داشته باشیم شیر به طور خودکار بسته خواهد شد. این قابلیت باعث افزایش تولید و بازده می شود.همچنین این شیر ها به ما این اجازه را می دهد که چاه با عمق بیشتری حفر کنیم و به دسترسی بیشتری از هر مخزن برسیم.همچنین این شیر ها خطر، هزینه و نیازمندی به جداسازی و انتقال سیال های ناخواسته را حذف می کند.