عنوان فارسی مقاله: همبستگی منشا – نفت پالازوئیک در حوضه تاریم، NW چین: یک مرور


عنوان انگلیسی مقاله:

Palaeozoic oil–source correlation in the Tarim Basin, NW China: A reviewبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی همبستگی منشا – نفت پالازوئیک در حوضه تاریم، NW چین: یک مرور و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

همبستگی منشا – نفت در منطقه کراتونی حوضه تاریم ، NW چین ، برای مدت های طولانی بحث برانگیز بوده است. دانش کنونی توزیع سنگ منشا بالقوه ، انتخاب عضو انتهایی ، همبستگی منشا – نفت و تاثیرات فرایندهای تغییر ثانویه مرور می شوند. دو سیستم سنگ منشا از اردویسین کامبرین پایین (Є–O1) و اردویسین بالای میانه (O2–3) به طور بالقوه در تجمعات نفتی در منطقه کراتونیک نقش داشتند. همبستگی های ژئو شیمیایی بیان می دارند که نفت ها غالبا از منشا های سنگی O2–3 نشات می گیرند ، درحالیکه شواهد زمین شناسی و ترکیبات ایزوتوپی گوگرد سنگ منشاهای Є–O1 را به عنوان یک عامل اصلی معرفی می کنند. این تناقض از انتخاب اعضای پایانی و مشخصه های آنها نشات می گیرد. تغییرات در برخی پارامترهای نشانگر مانند توزیع استرین ، شاخص گاماکرین و نسبت ترپانس سه حلقه ای به ترپانس پنج حلقه ای ، عمدتا با بلوغ حرارتی و تجزیه بیوتکنولوژیکی کنترل می شوند تا تغییر محیط رسوبی . جز برای چند مولفه تشخیصی ، با استفاده از نشانگرها نمی توان مرز روشنی بین دو سیستم منشا ایجاد کرد. برخی اثرات منشا Є–O1 مانند غلبه زوج/فرد n-آلکان ها ، توزیع معمول ترپان سه حلقه ای ، ترکیبات ایزوتوپیک کربن 13C غیر معمول غنی شده نفت ها و کروژن ها و وقوع احتراق هیدروکربن های معطر چند حلقه ای مربوطه تا اندازه زیادی از تاثیر حرارت غیر عادی مربوط به نفوذ آتش نشانی یا فعالیت سیال حرارتی نشات می گیرد. کاهش سولفات ترموشیمیایی محلی نیز می تواند اغلب اثرات مربوط به منشا را حذف کند. این نشانگرهای مطرح شده در اعضای انتهایی به تازگی انتخاب شده از فرآیندهای تغییر ثانویه شدید نشات گرفته و اختلاف های ورودی منشا را منعکس نمی کنند. اگرچه برای بازسازی همبستگی منشا-نفت در منطقه کراتونیک حوضه تاریم نیاز به تحقیق بیشتری است ، احتمال اینکه سنگهای منشا اصلی در سلسله Є–O1 ساکن بوده باشند قویتر است تا در سلسله O2–3.