عنوان فارسی مقاله:

تخمین ضریب بهره وری مخازن آواری به وسیله داده های چاه پیمایی


عنوان انگلیسی مقاله:


Clastic Reservoirs Productivity Index Estimation with Well Log Data
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تخمین ضریب بهره وری مخازن آواری به وسیله داده های چاه پیمایی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی


نمونه متن ترجمه

چکیده

مفهومِ فرآیند های تصفیه  سیال و انتقال جرم، بحثِ کلیدی مدلسازیِ زمین شناسی و طرحِ توسعه ای میادین نفتی برای مخازنی با ساختار های پیچیده می باشد. نتایج توصیف داده های چاه پیمایی اساسِ توصیفِ مشخصات مخزن می باشد.

کاربردِ پیشرفته  مقدار تخلخلِ موثر، فراهم آورنده ی ویژگی های مخزن برای شبیه سازی پویای مخزن (تراوایی های مطلق، موثر و نسبی، فشار مویینگی، سیال آزاد) می باشد. مقادیرِ خروجیِ تخلخلِ موثر و ضریب تورم رس، ویژگی هایی هستند که مطلقا بازتاب دهنده پارامتر های تصفیه شده ی مخزن می باشند.

گفته شده است که تخلخل موثر که به وسیله داده های لاگ اندازه گیری شده اند، فراهم آورنده ی تخمینی از مقادیر تراوایی نسبی و توزیعِ هیدروکربنی در نواحی انتقالی به وسیله مدل های فشار مویینگی می باشد. کاربرد تابعِ Buckley Leverett برای تراوایی موثرِ شناخته شده، ارزیابی از سهم نفت در تولید می باشد. منتشر شده است که تخلخل موثر، تصحیحِ قوی ای با ضریب بهره وری برای محدوده ی عظیمی از سنگ های مخازن آواری از نواحی مختلف دارد. بنابراین، تعیینِ تخلخل موثر از چاه پیمایی، نتیجه در تخمین مقدار نفت و آب در تولید دارد.