چکیده

          وقفه و نوسان خروجی های فارم های بادی مقیاس بزرگ منجر به مشکلات چشمگیری در سیستم های انتقال قدرت توسط لینک های (LCC-HVDC) جریان مستقیم ولتاژ بالای مبدل کموتاسیون خطی می شود. دستگاه های قدیمی جبرانسازی توان راکتیو همچون فیلترهای AC قادر به تنظیم مستمر توازن توان راکتیو نیستند. این مقاله استراتزی هماهنگی از کنترل توان راکتیو را ارائه می کند تا تنظیمات مستمر و مداوم را اتخاذ کند. یک کندانسور هماهنگ (SC) در ایستگاه مبدل DC به منظور همکاری با فیلترهای AC به کار میرود. ظرفیت SC با ظرفیت کمینه و منطقه مرده از واحد فیلتر AC مشخص می شود و مقرون به صرفه بودن نیز لحاظ می شود. در حالی که خروجی های قدرت تقاضای توان راکتیو فراتر از ظرفیت SC است، یک واحد فیلتر AC عمل می کند و SC نیز تنظیمات را اعمال میکند تا توازن توان راکتیو را حفظ کند. استراتزی کنترل ارائه شده با شبیه سازی PSCAD/EMTDC اعتبارسنجی می شود.

1. مقدمه

          مسائل محیطی ناشی از جبرانسازی مصرف سوخت فسیلی موجب توسعه انرزی های تجدیدپذیر شده است. در ۳۰ سال اخیر، قدرت بادی سریعا توسعه یافته است و از نقطه نظر کامل شده است. به تازگی، اساسا دو نوع قدرت بادی وجود دارد، که زنراتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSG) و زنراتور القایی دوبل تغذیه وجود دارد [۱]. ظرفیت راه اندازی شده مزارع بادی در چین اخیرا بزرگترین مزارع در جهان می باشد. با توجه به اجرای جهانی انرزی، دهها مزارع بادی سطح MW در مناطق شمال غربی ایجاد شده است. منبع انرزی بادی در این مناطق بسیار متمرکز است و انتقال بالا اجتناب ناپذیر است. لینک های HVDC به دلیل انتقال مسافت بالا بسیار مناسب تر از سیستم های جریان جایگزین ولتاز بالا است [۲].

          سیستم (LCC-HVDC) جریان مستقیم ولتاز بالای مبدل خط تبدیلی برای انتقال قدرت در منطقه شمال غربی ایده آل است، که شبکه قدرت آن دارای ضعیف، مدولاسیون فرکانس ضعیف و قابلیت اصلاح کردن ضعیف است. در کل، اظهار و توافق بر این است که LCCها نسبت به سایر HVDCها از منظر قابلیت اعتماد، هزینه و کارائی برتر است. LCC-HVDC می تواند سریعا توان اکتیو را تنظیم کند تا نوسانات خروجی مزارع بادی را انطباق دهد و واریانس قدرت را برای مرکز بار در مناطق مرکزی و شرقی انتقال دهد. با این وجود، LCC-HVDC برخی از محدودیت ها را دارد. دستگاه های جبرانسازی توان راکتیو (RPCDها) در سیستم های LCC-HVDC obligatory است و با ظرفیت فزاینده سیستم، توازن توان راکتیو در ایستگاه های مبدل بسیار و بسیار پیچیده می شود [۳]. در عین حال، intermittence و واریانس سریع خروجی های باد موجب افزایش سختی کنترل توان راکتیو (RPC) در سیستم LCCHVDC می شود. در نتیجه، این بسیار روشن است که مسئله RPC برای مزارع بادی مقیاس بزرگ توسط لینک های LCC-HVDC حل شود.

این مقاله در نشریه ietresearch منتشر شده و ترجمه آن با عنوان انتقال قدرت باد در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

Coordinated control strategy of reactive power for large-scale wind power transmission by LCC-HVDC links