در این مقاله در این مورد بحث می‌شود که چگونه بسیاری از کارآفرینان سرمایه‌های چندگانه را ایجاد می‌کنند و به‌این‌ترتیب، طول مدت حرفه کارآفرینی آن‌ها طولانی‌تر می‌شود. یک مفهوم جدید، به نام اصل کوریدور، به‌عنوان یک توضیح احتمالی از پدیده سرمایه‌گذاری چندگانه ارائه‌شده است. این اصل بیان می‌کند که تنها به اقدام شروع یک سرمایه‌گذاری، کارآفرینان را قادر می‌سازد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیگر بهره‌مند شوند آن‌ها نمی‌توانند از مزایایی این سرمایه‌گذاری استفاده کنند تا زمانی که کارآفرینی اولیه خود را آغاز کنند.اصل کوریدور، یک مدل جایگزین برای مدل حرفه‌ای سرمایه‌گذاری خطی ارائه می‌دهد. که توسط کارآفرینان مشهور مانند ری کروک از مکدونالدو کنت اولسون از محصولات تجاری. شش فرضیه پیش‌بینی‌ها در مورد زمان‌بندی و مدت کار حرفه‌ای و همچنین رابطه بین طول دوره کارآفرینی و ایجاد چندین سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کند.

              یافته‌ها کاملاً از موارد زیر حمایت می‌کنند:

• وجود یک همبستگی مثبت بین پیدا کردن حداقل یک سرمایه‌گذاری دوم و تحقق یک کار کارآفرینی طولانی‌مدت.

•  اگرچه توضیحات متنوعی برای این فرضیه وجود دارد و الگوهای شامل هر دو سرمایه‌گذاری متوالی و همپوشانی می‌شود، اثر خالص ایجاد چندین سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد که یک کارآفرینی طولانی‌مدت را ایجاد کند.

• موقعیتی که تعداد زیادی از کارآفرینان در دوران کاری خود در زمینه کارآفرینی، دومین سرمایه گذاری خود را آغاز می‌کنند، به‌ویژه هنگامی‌که در مقایسه با گروهی از کارآفرینان سابق که در هر زمان فعالیت‌های چندگانه‌ای را به میزان کمتری در مراحل بعدی کاری خود ایجاد می‌کنند.
            به‌طورکلی، این مشاهدات مفهوم Corridor Principle را تقویت می‌کند. اگر که توانایی یا عدم توانایی استفاده از مزیت‌های این مفهوم به‌طور وضوح از طریق داده‌ها آشکار نمی‌شود، ولی برخی از نشانه‌هایی وجود دارد که توانایی کارآفرینان برای استفاده از این استراتژی برای طولانی شدن کار خود، مربوط به سن شروع راه‌اندازی و پیش‌بینی آگاهانه و آمادگی برای کارآفرینی در یک شغل را نشان می‌دهد.

این مقاله در نشریه الزویر منتشر شده و ترجمه آن با عنوان اصل کریدور در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

The corridor principle