چکیده
            بررسی مدل‌های کسب و کار موضوع مهمی در زمینه کارآفرینی و هدف سازمان است، زیرا مدل‌های کسب و کار بر احتمالات شرکت در خلق ارزش و ارزش گذاری تاثیر می‌گذارد. مطالعه حاضر شکافی را برای پر کردن باقی گذاشته و این شکاف نشان دهنده یک مسئله تحقیقاتی مهم است که باید حل شود، یعنی، چگونه این فعالیت‌های معامله مجسم شده و به این ترتیب درآمد محاسبه می‌شود. بنابراین، این مقاله، از مدل e3 برای بررسی ارزش شرکت تجارت الکترونیک تولید شده در این فرآیند استفاده کرده که می‌تواند برای انتخاب یا بهینه سازی فعالیت‌های ارزش استفاده شود که تحقیق و عمل در زمینه تجارت الکترونیک را به پیش می‌برد. نتیجه نشان می‌دهد که 1) اوراق سودآوری قادر به ضبط رفتارهای مشتریان است که به آنها بینش تازه‌ای برای درک بهتر تجارب و انتظارات مشتریان آنلاین را داده تا تصمیمات منطقی را اتخاذ کنند، 2) این مدل فعالیت‌های اصلی مدل کسب و کار را نشان داده و راه‌های بهینه سازی فعالیت‌های ارزش را مورد بهره برداری قرار می‌دهد و 3) این رویکرد مدل سازی راه فعالیت‌های حرفه ای را برای آزمایش واقعی مدل‌های کسب و کار جایگزین، با شبیه سازی احتمالات مختلف قبل از تعهد به سرمایه گذاری خاص در واقعیت ارائه می‌کند. 
1. مقدمه
            در دهه‌های گذشته، علم و فن آوری  تغییری چشمگیر و بنیادین داشته است که فرصت های کسب و کار جدید بسیاری را برای ایجاد شرکت های تجارت الکترونیکی فراهم می کند، به عنوان مثال شرکت های Alibaba Group Holding Ltd و Suning Commerce Group Co Ltd در mainland و ایده آل برای مطالعه توسعه مدل کسب و کار. اگرچه پرسش چه چیزی (یعنی تعریف، عملکرد و طبقه بندی مدل کسب و کار) در بسیاری از مطالعات بررسی شده است، پرسش چگونه (یعنی روش ارزیابی مدل کسب و کار) تا به حال بررسی نشده است.
            چندین محقق این مسئله را شناسایی کرده و تلاش کرده اند تا منطق خلق ارزش و فرآیند مدل کسب و کار را از طریق ترکیبی از مضامین متنی، کلامی و آگهی گرافیکی نشان دهند ویل و ویتل (2001)  سه گروه اشیاء – شرکت کنندگان (شرکت، مشتریان، تامین کنندگان و متحدان)، روابط و جریان (پول، اطلاعات، محصول یا جریان خدمات) را به منظور ارائه ابزار برای تجزیه و تحلیل و طراحی ابتکارات کسب و کار الکترونیکی معرفی کرده اند. Chesbrough and Rosenbloom (2002) مدل کسب و کار را به عنوان مکانیسم تبدیل ورودی / خروجی در نظر گرفته که از منابع داخلی شرکت تامین می شود. Osterwalder (2004) هستی شناسی مدل کسب و کار(BMO)  را برای مفهوم سازی و رسمی سازی اجزای ضروری به عناصر، روابط، واژگان و معناشناسی اعمال می کند. بر اساس دیدگاه Penrosian شرکت، دیمیل و لکوک (2010)  طبق RCOV (منبع R، شایستگیC و سازمانO  و V ارزش) چارچوب گزاره ها را برای نشان دادن خلق و تکامل ارزش ارائه کردند. Casadesus-Masanell and Ricart (2010) مدل کسب و کار را با استفاده از یک نمودار حلقه علیت نشان می دهند که در آن انتخاب ها و عواقب با فلش بر اساس نظریه های علیت به یکدیگر مرتبط هستند. لی و وانگ (2010)  قوانین را بر اساس مدل container توسعه داده که به طور سیستماتیک اجزای اساسی و بلوک های ساختمانی را نشان می دهد و عملکرد و ارزش فعالیت های مدل کسب و کار را تبیین می کند. Teece (2010) یک مدل کسب و کار را به عنوان راهی تعریف می کند که در آن شرکت بازرگانی ارزش را برای مشتریان فراهم می کند، مشتریان را برای پرداخت هزینه ها جذب می کند و این پرداخت ها به سود تبدیل می شود. با وجود تفاوت های مفهومی در ادبیات فعلی، تصدیق گسترده ای در این مورد وجود دارد که مدل کسب و کار واحد جدید تجزیه و تحلیل علاوه بر محصول، شرکت، صنعت یا سطوح شبکه است و خلق ارزش تمرکز مدل کسب و کار است. به این ترتیب، این مطالعات شکافی را باقی گذاشته که نشان دهنده یک مسئله بسیار مهم تحقیق است که باید حل شود، یعنی چگونگی تجسم این فعالیت های معامله و محاسبه درآمد عوامل به ترتیب.

این مقاله در نشریه الزویر منتشر شده و ترجمه آن با عنوان  ارزیابی ارزش مدل کسب و کار در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

Research on Value Evaluation of E-commerce Business Model