تعریف معنا 
               در طول بیست سال گذشته، ادبیات مربوط به دستورالعمل حساب به طور فزاینده‌ای کلمه‌های «معنی»، «معنادار» و «معناداری» را به همراه داشته‌است. برای بعضی از افراد، این اصطلاح‌ها چیزی بیش از واژگانی در حوزه‌ی آموزش ابتدایی مدرن نیستند که به این دلیل مورد استفاده قرار می‌گیرند که مد روز هستند. برای افراد دیگر، این کلمه‌ها به عنوان نمادی از اعتراض مبهمی نسبت به آن چیزی عمل می‌کنند که آن‌ها، حساب «سنتی» می‌نامند، هرچند که نکات مثبت اندکی به عنوان جایگزین ارائه می‌دهند. برای بقیه، این اصطلاح‌ها برای استفاده در ارتباط با تجارب محاسباتی هستند که از نیازهای احساس شده در کودکان به وجود می‌آیند. این استفاده سوم، بر خلاف دو دسته‌ی اول، مزیت مشخصی دارد. این تعریف، شرایط خاص یادگیری و انگیزه را بیان می‌کند. کودکان فرصتی برای استفاده از ایده‌ها و مهارت‌های محاسباتی خود برای رسیدن به هدف، به دست می‌آورند. 
                با این حال در این مرحله باید بین معنای یک چیز و معنای یک چیز برای چیز دیگری و به طور خلاصه، بین معنای چیزی و معنا برای چیزی تمایز قائل ‌شویم. من به میزان کمی درباره معنای بمب اتم می‌دانم، زیرا دانش شیمی و فیزیک لازم برای درک دقیق آن را ندارم. اما فکر می‌کنم به میزان زیادی درمورد معنای بمب اتم برای چیزهای دیگری مثل صلح یا تخریب فرهنگی می‌دانم. 
               تمایز پیشنهادی من، بازی با کلمات یا موشکافی در نظریات نیست. عدم شناخت علاقه‌مندان به بهبود دستورالعمل‌های حساب درمورد تفاوت بین معنای چیزی و معنا برای چیزی، توافق درمورد رویه‌ها را دشوار می‌سازد. ما از کلمات مشابه، اما با مفاهیم متفاوت استفاده می‌کنیم. استفاده سوم، یعنی اینکه کودکان تجربیات محاسباتی معناداری را هنگام استفاده از حساب در ارتباط با نیازهای واقعی زندگی داشته باشند، به معنا برای چیزی، مربوط می‌شود. این مورد برخی ترجیح می‌دهند چنین تجربیات محاسباتی را به جای «معنادار»، «با اهمیت » بنامند.

 ترجمه این مقاله با عنوان آموزش محاسبات در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

The Place of Meaning in the Teaching of Arithmetic