دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۳۴۹ مطلب با موضوع «دانلود مقالات رایگان انگلیسی :: دانلود مقالات انگلیسی زیست شناسی» ثبت شده است

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره منابع آب


عنوان فارسی مقاله:

کنترل مجتمع منابع آب در ایران: بازبینی مجیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خشکی در دریاچه ارومیه


عنوان انگلیسی مقاله:

Integrated water resources management in Iran: Environmental, socio-economic and political review of drought in Lake Urmia


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی کنترل مجتمع منابع آب در ایران: بازبینی مجیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خشکی در دریاچه ارومیه و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

۱۸ اسفند ۹۵ ، ۱۹:۱۰ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره انتقال گلوکز

عنوان فارسی مقاله: جابجایی و انتقال گلوکز در پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیاMexicana
عنوان انگلیسی مقاله:

Glucose transport in amastigotes and promastigotes of Leishmania mexicana mexicana


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی جابجایی و انتقال گلوکز در پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیاMexicana و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۵ ، ۱۸:۵۲ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره دیابت نوع A1


عنوان فارسی مقاله:

مکانیسم های بیماری: وراثت دیابت نوع A1

عنوان انگلیسی مقاله:

Genetics of Type 1A Diabetes


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مکانیسم های بیماری: وراثت دیابت نوع A1 و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

۱۷ اسفند ۹۵ ، ۲۰:۳۱ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره اثر انرژی دانه و هورمون برجسته بر روی فعالیت آنزیم چرخه glyoxylate در درخت ابریشم


عنوان فارسی مقاله:

اثر انرژی دانه و هورمون برجسته بر روی فعالیت آنزیم چرخه glyoxylate در درخت ابریشم ایرانی


عنوان انگلیسی مقاله:

Effect of Seed Vigor and Hormone Priming on Glyoxylate Cycle Enzymes Activity in Persian Silk Tree (Albizia julibrissin Durazz.)برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثر انرژی دانه و هورمون برجسته بر روی فعالیت آنزیم چرخه glyoxylate در درخت ابریشم ایرانی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۵ ، ۱۸:۳۳ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تشکیل دانه گرده در جو

عنوان فارسی مقاله:

تشکیل دانه گرده Cytomixis و unreduced در شش گونه جو (Hordeum)


عنوان انگلیسی مقاله:

Cytomixis and unreduced pollen grain formation in six Hordeum species


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تشکیل دانه گرده Cytomixis و unreduced در شش گونه جو (Hordeum) و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۱۲ اسفند ۹۵ ، ۱۱:۳۴ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره هیدروژناز میتوکندریایی گیاه

عنوان فارسی مقاله:

یک شروع تازه برای NAD(P)H دی هیدروژناز میتوکندریایی گیاه


عنوان انگلیسی مقاله:

A new dawn for plant mitochondrial NAD(P)H dehydrogenases


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک شروع تازه برای NAD(P)H دی هیدروژناز میتوکندریایی گیاه و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

۱۱ اسفند ۹۵ ، ۲۰:۲۷ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تشخیص و کاربردمسیر R در اکسیداسیون Isoleucine

عنوان فارسی مقاله:

2- اتیل هیدراکریلیک اسیدورا در نارسایی دهیدروژناز Acyl-CoA با زنجیره کوتاه: تشخیص و کاربردهای مسیر R در اکسیداسیون Isoleucine

عنوان انگلیسی مقاله:

2-Ethylhydracrylic Aciduria in Short/Branched-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency: Application to Diagnosis and Implications for the R-Pathway of Isoleucine Oxidation


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی 2- اتیل هیدراکریلیک اسیدورا در نارسایی دهیدروژناز Acyl-CoA با زنجیره کوتاه: تشخیص و کاربردهای مسیر R در اکسیداسیون Isoleucine و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۱۰ اسفند ۹۵ ، ۱۲:۳۲ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره عنصرر خاکی کمیاب برسوخت و ساز گیاه دارویی

عنوان فارسی مقاله:

اثرات عناصر خاکی کمیاب بر رشد و سوخت و ساز گیاهان دارویی

عنوان انگلیسی مقاله:

Effects of rare earth elements on growth and metabolism of medicinal plants


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثرات عناصر خاکی کمیاب بر رشد و سوخت و ساز گیاهان دارویی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۱۰ اسفند ۹۵ ، ۱۲:۲۳ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره علامت دهی ژاسمونات


عنوان فارسی مقاله:

موفقیت های بزرگ اخیر درباره JAZ: آخرین مطالب درباره علامت دهی ژاسمونات

عنوان انگلیسی مقاله:

Top hits in contemporary JAZ: An update on jasmonate signaling


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی موفقیت های بزرگ اخیر درباره JAZ: آخرین مطالب درباره علامت دهی ژاسمونات و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۱۰ اسفند ۹۵ ، ۱۱:۱۲ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره هورمون زخم

عنوان فارسی مقاله:

ژاسمونات، هورمون زخم

عنوان انگلیسی مقاله:

The wound hormone jasmonate


ادامه مطلب...
۱۰ اسفند ۹۵ ، ۱۱:۰۵ ۰ نظر