عنوان فارسی مقاله: اندازه گیری تنش در محل خاک رس Glaciolacustrine Seattle با استفاده از فشارسنج
عنوان انگلیسی مقاله:

In Situ Lateral Stress Measurement in Glaciolacustrine Seattle Clay Using the Pressuremeterبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی اندازه گیری تنش در محل خاک رس Glaciolacustrine Seattle با استفاده از فشارسنج و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

آزمایش فشارسنج برای حالت پروژه ی تونل Bored مسیر SR) 99) در سیاتل ،واشنگتن،به منظور تخمین پارامترهای تنش-تغییر شکل خاک در محل در امتداد هم تراز با تونل، اجرا شده است.بسیاری از آزمایش ها در خاک رسی بسیار سفت تا سخت glaciolacustrine شناخته شده تحت عنوان خاک رس سیاتل اجرا شده بودند.این واحد در طول تاریخ برای شکست های شیب عمیق شناخته شده و بسیاری از این شکست ها به رهایی مقدار بالایی از تنش های جانبی محصور شده نسبت داده شده است.تخمین تنش های جانبی در محل در امتداد هم ترازی تونل تمرکز اصلی این برنامه ی اکتشاف(شناسایی) بوده است.با توجه به پایداری این واحد و پتانسیل برای cobbles ها ،نه برای آزمایش فشارسنج خود حفار و نه برای آزمایش دستگاه اندازه گیرى انبساط حرارتى امکان پذیر نبوده است،بنابراین،آزمایش فشارسنج پیش حفار مورد استفاده قرار گرفت.با استفاده از چندین تکنیک تخمین تنش جانبی،از جمله ،روش آزمایش جدید خزش در محل،تنش های جانبی در محل در خاک رس سیاتل تخمین زده شده بود که به طور قابل توجهی بیشتر از ان چیزی که انتظار می رفت ،توسط فرضی ساده ،محدود از نظر جانبی ،مسیر تنش بارگذاری و باربرداری در اثر عصر یخبندان، بود.ویژگی های تغییر شکلی دیده شده معمولا در خاک رس سیاتل تاریخچه ی تنش آن را نشان میدهد و و نیز مشمول برشی جانبی قابل توجه است.حافظه(یاد) این برشی در بافت خاک رس ممکن است حالت تنش در محل و پاسخ به باربرداری جانبی را تحت تاثیر قرار دهد.