دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

۴۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان مقالات انگلیسی خاک و پی یا ژئوتکنیک» ثبت شده است

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره آزمایش سانتریفیوژ کاهش روانگرایی خاک

عنوان فارسی مقاله:

شبیه سازی عددی آزمایشات سانتریفیوژ کاهش روانگرایی خاک های ماسه‌ای با استفاده از ستون های سنگی


عنوان انگلیسی مقاله:

Numerical Simulation of Centrifuge Experiments on Liquefaction Mitigation of Silty Soils using Stone Columns
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی شبیه سازی عددی آزمایشات سانتریفیوژ کاهش روانگرایی خاک های ماسه‌ای با استفاده از ستون های سنگی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۰۷ آذر ۹۶ ، ۱۶:۳۵ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه

عنوان فارسی مقاله:

یک مدل غیر خطی ساده شده نوسانی- جنبشی جهت ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های قرار گرفته بر روی فونداسیون های سطحی


عنوان انگلیسی مقاله:

A simplified Nonlinear Sway-Rocking model for evaluation of seismic response of structures on shallow foundationsبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک مدل غیر خطی ساده شده نوسانی- جنبشی جهت ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های قرار گرفته بر روی فونداسیون های سطحی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۲۷ آبان ۹۶ ، ۲۰:۵۵ ۰ نظر

دانلود رایگان مقالات انگلیسی اندازه گیری تنش در محل خاک رس

عنوان فارسی مقاله: اندازه گیری تنش در محل خاک رس Glaciolacustrine Seattle با استفاده از فشارسنج
عنوان انگلیسی مقاله:

In Situ Lateral Stress Measurement in Glaciolacustrine Seattle Clay Using the Pressuremeterبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی اندازه گیری تنش در محل خاک رس Glaciolacustrine Seattle با استفاده از فشارسنج و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۲۴ آبان ۹۶ ، ۱۸:۰۱ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره مکانیزم گسیختگی خاک

عنوان فارسی مقاله: مکانیزم گسیختگی خاک در پی های گسترده همراه با ریزشمع‌عنوان انگلیسی مقاله:

Ground Failure Mechanism of Micoropiled-raftبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مکانیزم گسیختگی خاک در پی های گسترده همراه با ریزشمع‌  و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۱۱ مهر ۹۶ ، ۱۸:۵۰ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره سرعت موج نهشته خاک

عنوان فارسی مقاله:

تخمین سرعت امواج برشی نهشته های خاکی با استفاده از شبکه عصبی چند جمله ای: کاربردی برای گدازش


عنوان انگلیسی مقاله: Estimating shear wave velocity of soil deposits using polynomial neural networks: Application toliquefactionبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تخمین سرعت امواج برشی نهشته های خاکی با استفاده از شبکه عصبی چند جمله ای: کاربردی برای گدازش و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۸:۲۹ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره ساخت و ساز انتقال بار

عنوان فارسی مقاله: تاثیر ساخت و ساز بر انتقال بار در امتداد شمع درجا


عنوان انگلیسی مقاله:

Construction Effect on Load Transfer along Bored Piles


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیر ساخت و ساز بر انتقال بار در امتداد شمع درجا و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۸:۳۳ ۰ نظر

مقاله ترجمه شده بهینه سازی ازدحام ذرات آنالیز خاک

عنوان فارسی مقاله:

تجزیه و تحلیل برگشتی پارامترهای خاک مربوط به سد سنگریزه ای با پوشش بتنی مالوتانگ II با استفاده از بهینه سازی جهش موازی ازدحام ذرات

عنوان انگلیسی مقاله:

Back-analysis of soil parameters of the Malutang II concrete face rockfill dam using parallel mutation particle swarm optimization


ادامه مطلب...
۰۳ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۰۷ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره مکانیزم شکست آرماتور

عنوان فارسی مقاله:  مکانیزم های شکست حاکم بر طول آرماتور دیوارهای حائل خاک مسلح شده با ژئوگرید


عنوان انگلیسی مقاله:

 Failure mechanisms governing reinforcement length of geogrid reinforced soil retaining walls


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی  مکانیزم های شکست حاکم بر طول آرماتور دیوارهای حائل خاک مسلح شده با ژئوگرید و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۰۲ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۰۵ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره جابجایی سد وزنی

عنوان فارسی مقاله: جابجایی سد وزنی در اثر زلزله های دور و نزدیک از گسل، شامل برهم کنش سد- آب- رسوب و فونداسیون


عنوان انگلیسی مقاله:

Displacement of Gravity Dam in Far and Near Fault Earthquake Including Dam-Water-Sediment-Foundation Interaction

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی جابجایی سد وزنی در اثر زلزله های دور و نزدیک از گسل، شامل برهم کنش سد- آب- رسوب و فونداسیون و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۹ تیر ۹۶ ، ۲۱:۴۸ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره فونداسیون پی گسترده شمع گذاری

عنوان فارسی مقاله:

فونداسیون های پی گسترده شمع گذاری شده: طراحی و کاربردها

عنوان انگلیسی مقاله:

Piled raft foundations: design and applications


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی فونداسیون های پی گسترده شمع گذاری شده: طراحی و کاربردها و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۲۷ تیر ۹۶ ، ۱۰:۴۹ ۰ نظر