دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

۱۰۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان مقالات انگلیسی بیوشیمی» ثبت شده است

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بازیابی بیوبوتانول از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین بازیابی بیوبوتانول از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

بازیابی بیوبوتانول از براث مدل راه حل / تخمیر با استفاده از تریپتاسیم فسفات

عنوان انگلیسی مقاله:

Biobutanol recovery from model solutions/fermentation broth using tripotassium phosphate

سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۶ خرداد ۹۶ ، ۱۷:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی سورفاکتانت زیست سازگار از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین سورفاکتانت زیست سازگار از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

یک سورفاکتانت زیست سازگار، متیل استر سولفونات (MES)، به عنوان لیگاند رسوب برای تصفیه پروتئین

عنوان انگلیسی مقاله:

A biocompatible surfactant, methyl ester sulphonate (MES), as a precipitating ligand for protein purification

سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۶ خرداد ۹۶ ، ۱۷:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رگولاتور از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین رگولاتور از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

IPMK: رگولاتور همه کاره حوادث علامت دهی هسته ای


عنوان انگلیسی مقاله:

IPMK: A versatile regulator of nuclear signaling events


سال انتشار : 2015

ادامه مطلب...
۰۵ خرداد ۹۶ ، ۱۹:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بی کربنات سدیم منبع کربن از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین بی کربنات سدیم منبع کربن از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

بی کربنات سدیم به عنوان منبع کربن غیر آلی برای تولید بیومس و لیپید یکپارچه کربن در کلرلا ولگاریس


عنوان انگلیسی مقاله:

Sodium Bicarbonate as Inorganic Carbon Source for Higher Biomass and Lipid Production Integrated Carbon Capture in Chlorella vulgaris


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۵ خرداد ۹۶ ، ۱۶:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی جوش شیرین کربنات کلسیم از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین جوش شیرین کربنات کلسیم از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

استفاده از جوش شیرین، کربنات کلسیم یا هیدروکسید در سیستم بیوفلوک: کیفیت آب، عملکرد رشد و استرس اکسیداتیو تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)


عنوان انگلیسی مقاله:

The utilization of sodium bicarbonate, calcium carbonate or hydroxide in biofloc system: water quality, growth performance and oxidative stress of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)


سال انتشار : 2017

ادامه مطلب...
۰۴ خرداد ۹۶ ، ۲۲:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اکولوژی زیرزمین برای حفاظت گیاه از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین اکولوژی زیرزمین برای حفاظت گیاه از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

مرزهای جدید در اکولوژی زیرزمین برای حفاظت گیاه از حشرات ریشه خوار


عنوان انگلیسی مقاله:

New frontiers in belowground ecology for plant protection from root-feeding insects


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۴ خرداد ۹۶ ، ۲۲:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثر اشعه گاما بر بیولوژیکی از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین اثر اشعه گاما بر بیولوژیکی از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

اثر تابش اشعه گاما بر اجتماع بیولوژیکی خاک و مخزن C و N در خاک لوم رسی


عنوان انگلیسی مقاله:

Effects of gamma irradiation on soil biological communities and C and N pools in a clay loam soil


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۴ خرداد ۹۶ ، ۲۲:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رفتار زیست محیطی خاک از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین رفتار زیست محیطی خاک از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

بازده متفاوت رفتار زیست محیطی خاک مبتنی بر آفتابدهی در کنترل پژمردگی فوزاریومی و تاثیر آنها بر جامعه میکروبی خاک


عنوان انگلیسی مقاله:

Efficiency of different solarization-based ecological soil treatments on the control of Fusarium wilt and their impacts on the soil microbial community


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۴ خرداد ۹۶ ، ۲۱:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ریزوسفر ریزمحیط آکاسیا کاذب از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین ریزوسفر ریزمحیط آکاسیا کاذب از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

واکنش ریزوسفر ریزمحیط درخت اقاقیا (آکاسیا کاذب L) به آلودگی سرب و کادیوم و دمای بالا


عنوان انگلیسی مقاله:

Response of Robinia pseudoacacia L. rhizosphere microenvironment to Cd and Pb contamination and elevated temperature


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۴ خرداد ۹۶ ، ۲۱:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تنوع میکروبی خاک مربوط به عملکرد محصول از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین تنوع میکروبی خاک مربوط به عملکرد محصول از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

فعالیت و تنوع میکروبی خاک مربوط به عملکرد و کیفیت محصول در سیستم تولید گندم آلی دیم


عنوان انگلیسی مقاله:

Soil microbial diversity and activity linked to crop yield and quality in a dryland organic wheat production system


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۴ خرداد ۹۶ ، ۲۱:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰