دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره استرس شغل

عنوان فارسی مقاله:

بیان عاطفی و پیامدهای استرس شغلی؛ استفاده از پرسشنامه بهره هیجانی (EQ-i)


عنوان انگلیسی مقاله:

Emotional expression and implications for occupational stress; an application of the Emotional Quotient Inventory (EQ-i)
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بیان عاطفی و پیامدهای استرس شغلی؛ استفاده از پرسشنامه بهره هیجانی (EQ-i) و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۵ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره مدل هیبردی تشخیص مالی

عنوان فارسی مقاله:

یک رویکرد جدید و تشخیص مالی روشنگرانه برای صنعت IT مبتنی بر یک مدل MADM هیبریدی


عنوان انگلیسی مقاله:

A new approach and insightful financial diagnoses for the IT industry based on a hybrid MADM model


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک رویکرد جدید و تشخیص مالی روشنگرانه برای صنعت IT مبتنی بر یک مدل MADM هیبریدی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۵ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره نیروی کار سالخورده

عنوان فارسی مقاله:

مدیریت نیروی کار سالخورده: ارزش شیوه‌های مدیریت منابع انسانی برای گروه‌های مختلف سنی کارگران چیست؟


عنوان انگلیسی مقاله:

Managing an aging workforce: What is the value of human resource management practices for different age groups of workers?برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت نیروی کار سالخورده: ارزش شیوه‌های مدیریت منابع انسانی برای گروه‌های مختلف سنی کارگران چیست؟ و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۵ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تشخیص خستگی چشم

عنوان فارسی مقاله: بررسی حرکت آهسته چشم در تشخیص خستگی راننده با روش یادگیری ماشینی


عنوان انگلیسی مقاله:

Recognizing Slow Eye Movement for Driver Fatigue Detection with Machine Learning Approachبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی حرکت آهسته چشم در تشخیص خستگی راننده با روش یادگیری ماشینی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۵ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تکنولوژی gsm

عنوان فارسی مقاله: سیستم نظارت بیمار با استفاده از تکنولوژیGSM
عنوان انگلیسی مقاله:
Patient Monitoring System Using GSMTechnology


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی سیستم نظارت بیمار با استفاده از تکنولوژیGSM و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۵ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره کسب و کار الکترونیکی

عنوان فارسی مقاله:

بررسی گزارشات مربوط به مدل های کسب و کار الکترونیکی ارائه شده از دیدگاه ایجاد ارزش


عنوان انگلیسی مقاله:

A Literature Review of Representation Models of E-Business Models from the Perspective of Value Creationبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی گزارشات مربوط به مدل های کسب و کار الکترونیکی ارائه شده از دیدگاه ایجاد ارزش و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۵ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره افسردگی کارکنان

عنوان فارسی مقاله: دانش، نگرش و تمرین مربوط به افسردگی در میان کارکنان مراقبت بهداشتی اولیه در تانزانیا


عنوان انگلیسی مقاله:

Knowledge, attitudes and practice pertaining to depression among primary health care workers in Tanzaniaبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی دانش، نگرش و تمرین مربوط به افسردگی در میان کارکنان مراقبت بهداشتی اولیه در تانزانیا و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۵ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره پتانسیل سازه فولادی

عنوان فارسی مقاله: محاسبه ضرائب افزایش بار جهت ارزیابی پتانسیل گسیختگی پیش رونده در سازه های فولادی


عنوان انگلیسی مقاله: Calculation of load increase factors for assessment of progressive collapse potential in framed steelstructuresبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی محاسبه ضرائب افزایش بار جهت ارزیابی پتانسیل گسیختگی پیش رونده در سازه های فولادی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۵ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره سکوت سازمانی فرسودگی شغلی

عنوان فارسی مقاله: تحقیق در مورد رابطه بین سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی
عنوان انگلیسی مقاله:

A Research On The Relationship Between Organizational Silence And Burnoutبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تحقیق در مورد رابطه بین سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۵ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره ترکیب پنیر فراوری کچاپ

عنوان فارسی مقاله: برش نوسانی پویا و ثابت خواص رئولوژیکی ترکیب پنیر فراوری شده کچاپ: تاثیر دما و غلظت


عنوان انگلیسی مقاله:

Steady and dynamic oscillatory shear rheological properties of ketchup–processed cheese mixtures: Effect of temperature and concentrationبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی برش نوسانی پویا و ثابت خواص رئولوژیکی ترکیب پنیر فراوری شده کچاپ: تاثیر دما و غلظت و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۵ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰