دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تنظیم قیمت در فرودگاه از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین تنظیم قیمت در فرودگاه از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

یک چارچوب کلی برای تنظیم قیمت در فرودگاه ها


عنوان انگلیسی مقاله:

A general framework for price regulation of airports


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۳ تیر ۹۶ ، ۱۹:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی آنالیز عملکرد عملیاتی ترمینال فرودگاه از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین آنالیز عملکرد عملیاتی ترمینال فرودگاه از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

تجزیه و تحلیل عملکرد عملیاتی ترمینال های فرودگاه برزیل: رویکرد چند گانه با ادغام De Borda-AHP


عنوان انگلیسی مقاله:

Analysis of the operational performance of brazilian airport terminals: A multicriteria approach with De Borda-AHP integration


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۳ تیر ۹۶ ، ۱۹:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اکتشاف خدمات مضاعف مسافربری زمینی از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین اکتشاف خدمات مضاعف مسافربری زمینی از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

بررسی اکتشافی خدمات مضاعف مسافربری زمینی در فرودگاه توسط مسئولین خوشامدگویی


عنوان انگلیسی مقاله:

An exploratory examination of additional ground access trips generated by airport ‘meeter-greeters’


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۳ تیر ۹۶ ، ۱۸:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی عناصر کیفیت بهبود خدمات در تصمیم رفتاری مسافر از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین عناصر کیفیت بهبود خدمات در تصمیم رفتاری مسافر از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

بررسی اثرات عناصر کیفیت بهبود خدمات در تصمیم رفتاری مسافران

عنوان انگلیسی مقاله:

Investigating the effects of service recovery quality elements on passengers' behavioral intention


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۳ تیر ۹۶ ، ۱۸:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی خطوط هوایی کم هزینه از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین خطوط هوایی کم هزینه از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر انتظارات گردشگران بر هدف خرید: پیوند استراتژی بازاریابی برای خطوط هوایی کم هزینه


عنوان انگلیسی مقاله:

The influence of tourists' expectations on purchase intention: Linking marketing strategy for low-cost airlines


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۳ تیر ۹۶ ، ۱۳:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی آنالیز سرمایه گذاری در زیرساخت فرودگاه از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین آنالیز سرمایه گذاری در زیرساخت فرودگاه از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

پیش بینی سرمایه گذاری و ظرفیت اضافی در زیرساخت های فرودگاه هند: تجزیه و تحلیل پس از خصوصی سازی و پس از دوره تنظیم مقررات


عنوان انگلیسی مقاله:

Forecasting investment and capacity addition in Indian airport infrastructure: Analysis from post-privatization and post-economic regulation era


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۳ تیر ۹۶ ، ۱۳:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی وفاداری مسافر از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین وفاداری مسافر از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

محرکان اصلی در وفاداری مسافرین: مطالعه موردی پرواز فرانکفورت - استانبول

عنوان انگلیسی مقاله:

Key drivers of passenger loyalty: A case of FrankfurteIstanbul flights


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی توقف مسیر هوایی از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین توقف مسیر هوایی از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

توقف مسیر هوایی: نقش تعامل سهامداران و عوامل هوانوردی و غیرنوردی

عنوان انگلیسی مقاله:

Air route suspension: The role of stakeholder engagement and aviation and non-aviation factors


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ریسک کیفیت برای خدمات خطوط هوایی از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین ریسک کیفیت برای خدمات خطوط هوایی از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

مدل ارزیابی ریسک کیفیت برای خدمات خطوط هوایی مربوط به خطوط هوایی تایوانی


عنوان انگلیسی مقاله:

Quality risk assessment model for airline services concerning Taiwanese airlines


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی قابلیت اطمینان برای انتخاب مسافر از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین قابلیت اطمینان برای انتخاب مسافر از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

قابلیت اطمینان به عنوان یک عامل در انتخاب مسافر در جوامع کوچک


عنوان انگلیسی مقاله:

Reliability as a factor in small community air passenger choice


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰