دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره مسئولیت پاسخگویی یا جوابگو بودن Accountability

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد پاسخگویی به عنوان یک تناقض، شهادت و هدیه با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۴ ، ۱۸:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
arash bari

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت abc

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در تولید (ABC) با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۴ ، ۱۵:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
arash bari

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد تهیه گزارشی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها: تصویری جامع؟ با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۴ ، ۱۴:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
arash bari

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره نقشه های تناسب اراضی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد روش های تهیه نقشه های تناسب اراضی ( شایستگی): یک ارزیابی تفصیلی با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۴ ، ۱۴:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
arash bari

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره پاسخ غیر خطی خاک

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد پاسخ غیر خطی خاک با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۴ ، ۱۳:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
arash bari

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره نماتد نیزه ای

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد دینامیک(پویایی) جمیعت و توزیع مکانی نماتد نیزه ای کلمبیا در پنبه با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۴ ، ۱۳:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
arash bari

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تلقیح مصنوعی در باروری گاو شیری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد اثر تجویز گنادوتروپین جفتی اسب (ECG) و گنادوتروپین جفتی انسانی (hCG) پس از تلقیح مصنوعی بر باروری گاو های شیری با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۴ ، ۱۳:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
arash bari

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره بافت غضروف

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد مهندسی بافت غضروف با استفاده از سلول های غضروفی گوش انسان جاسازی شده در مواد مختلف هیدروژل با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۴ ، ۱۳:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
arash bari

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تولید سلول بنیادین جنین

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد حوزه سلول های بنیادی جنینی: یک روش کنترل شده برای تولید انبوه سلول های بنیادین جنینی موش برای تمایزیابی با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
arash bari

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره امنیت کامپیوتر در محاسبات توزیعی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد امنیت کامپیوتر در محیط محاسبات توزیعی با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۵ بهمن ۹۴ ، ۱۰:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
arash bari