دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

دانلود رایگان مقاله انگلیسی سازمان تعاونی به عنوان توسعه اقتصادی روستایی از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین سازمان تعاونی به عنوان توسعه اقتصادی روستایی از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

سازمان تعاونی به عنوان موتور توسعه اقتصادی عادلانه روستایی


عنوان انگلیسی مقاله:

Cooperative organizations as an engine of equitable rural economic development

سال انتشار : 2015


ادامه مطلب...
۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کار در تعاونی برای همکاری توسعه از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین کار در تعاونی برای همکاری توسعه از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

دستور کار در تعاونی برای همکاری توسعه در تانزانیا


عنوان انگلیسی مقاله:

Agenda on cooperatives for development cooperation in Tanzania

سال انتشار : 2014


ادامه مطلب...
۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی فرآیند خصوصی سازی از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین فرآیند خصوصی سازی از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

محرک ها، انتظارات و نتایج حاصل از فرآیندهای خصوصی سازی 2000-2009 M&A از فعالیت صنعتی kibbutzim اسرائیل


عنوان انگلیسی مقاله:

Motives, expectations and results of the 2000–2009 M&A privatization processes of the industrial activity of Israeli kibbutzim

سال انتشار : 2016


ادامه مطلب...
۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ه همکاری بین کسب و کار خانوادگی از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین ه همکاری بین کسب و کار خانوادگی از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

همکاری بین کسب و کار خانوادگی در اندازه های مختلف: مطالعه موردی


عنوان انگلیسی مقاله:

Cooperation between family businesses of different size: A case study

سال انتشار : 2016


ادامه مطلب...
۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تعاون در زمینه کسب و کار از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین تعاون در زمینه کسب و کار از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

تعاون و رفتار مشارکتی در زمینه کسب و کار خانوادگی


عنوان انگلیسی مقاله:

Cooperatives and cooperative behavior in the context of family businesses

سال انتشار : 2016


ادامه مطلب...
۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مسئولیت اجتماعی جوانان از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین مسئولیت اجتماعی جوانان از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

تفاوت در مسئولیت های اجتماعی به سمت جوانان- مقایسه مطالعه موردی بر تعاونی ها و شرکت ها


عنوان انگلیسی مقاله:

Differences in social responsibility toward youth—A case study based comparison of cooperatives and corporations

سال انتشار : 2016


ادامه مطلب...
۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تعاونی زبان میانجی مدیریتی از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین تعاونی زبان میانجی مدیریتی از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

آیا تعاونی ها از زبان میانجی مدیریتی استفاده میکنند؟تجزیه و تحلیل گفتمان مدیریتی تعاونی موندراگون


عنوان انگلیسی مقاله:

Do co-ops speak the managerial lingua franca? An analysis of the managerial discourse of Mondragon cooperatives

سال انتشار : 2016


ادامه مطلب...
۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۰:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثر پروژه شروع بازاریابی کشاورزان از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین اثر پروژه شروع بازاریابی کشاورزان از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر پروژه شروع بازاریابی گروه کشاورزان خرده پا- مورد مطالعه از گروه های بازاریابی تولید کننده خوک در ویتنام


عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of projects initiating group marketing of smallholder farmers—A case study of pig producer marketing groups in Vietnam

سال انتشار : 2016


ادامه مطلب...
۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۹:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نقش دوگانه شرکت تعاونی از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین نقش دوگانه شرکت تعاونی از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

فردیت در مقابل انجمن: یک نقش دوگانه جدید از شرکت های تعاونی


عنوان انگلیسی مقاله:

Individuality vs. communality A new dual role of co-operatives?

سال انتشار : 2016


ادامه مطلب...
۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۹:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کارآفرینی اجتماعی از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین کارآفرینی اجتماعی  از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

کارآفرینی اجتماعی و مردم بومی


عنوان انگلیسی مقاله:

Social entrepreneurship and indigenous people

سال انتشار : 2016


ادامه مطلب...
۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۹:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰