دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مورفولوژی از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین مورفولوژی از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

کنترل مورفولوژی در لایه های نازک PS: مخلوط هموپلیمر PLA با رسوب پوشش شیب


عنوان انگلیسی مقاله:

Morphology control in thin films of PS:PLA homopolymer blends by dip-coating deposition


سال انتشار : 2017

ادامه مطلب...
۰۶ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پرتو ژرمانیوم از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین پرتو ژرمانیوم از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

ژرمانیوم نیترید و فیلم نیتریت سطح غیرفعال آشکارسازهای پرتو ژرمانیوم


عنوان انگلیسی مقاله:

Germanium nitride and oxynitride films for surface passivation of Ge radiation detectors


سال انتشار : 2017

ادامه مطلب...
۰۶ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی انرژی سطحی بر ثبات آناتاز از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین انرژی سطحی بر ثبات آناتاز از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

اثرات انرژی سطحی بر ثبات آناتاز و روتایل نانوبلورها: نمودار پیش بینی برای دوپ پنتا اکسید نیوبیم دی اکسید تیتانیوم


عنوان انگلیسی مقاله:

Surface energy effects on the stability of anatase and rutile nanocrystals: A predictive diagram for Nb2O5-doped-TiO2


سال انتشار : 2017

ادامه مطلب...
۰۶ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی غشا اولترافیلتراسیون هموفان از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین غشا اولترافیلتراسیون هموفان از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

افزایش عملکرد و خواص ضدرسوبی سطح غشا اولترافیلتراسیون هموفان با نانوذرات سالیسیلات های alumoxane


عنوان انگلیسی مقاله:

Enhancing performance and surface antifouling properties of polysulfone ultrafiltration membranes with salicylate-alumoxane nanoparticles


سال انتشار : 2017

ادامه مطلب...
۰۶ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کشت آهن استرونتیوم تیتانیت از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین کشت آهن استرونتیوم تیتانیت  از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

تغییرات در ساختار سطح محلی و کاهش استرانسیوم در کشت آهن استرونتیوم تیتانیت(001)


عنوان انگلیسی مقاله:

Changes in local surface structure and Sr depletion in Fe-implanted SrTiO3 (001)


سال انتشار : 2017

ادامه مطلب...
۰۶ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تخریب شبه فنتون بیس فنل از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین تخریب شبه فنتون بیس فنل  از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

تخریب شبه فنتون بیس فنل A کاتالیز شده با مزوپور Cu/TUD-1


عنوان انگلیسی مقاله:

Fenton-like degradation of Bisphenol A catalyzed by mesoporous Cu/TUD-1


سال انتشار : 2017

ادامه مطلب...
۰۶ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نانوحبس کربنی عامل سفت در فیلم متخلخل قلع از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین نانوحبس کربنی عامل سفت در فیلم متخلخل قلع از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

نانوحبس های کربنی به عنوان عامل جذاب سفت و روان کننده در فیلم متخلخل قلع


عنوان انگلیسی مقاله:

Carbon nanohoops as attractive toughening and lubricant agents in TiN porous films

سال انتشار : 2017

ادامه مطلب...
۰۶ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رشد پلی آنیلین نانوسیم در فوم گرافن ماکرو از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین رشد پلی آنیلین نانوسیم در فوم گرافن ماکرو از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

رشد قابل کنترل آرایه های پلی آنیلین نانوسیم در فوم گرافن ماکرو/ مزوپور سلسله مراتبی برای ابرخازنهای انعطاف پذیر با عملکرد بالا


عنوان انگلیسی مقاله:

Controllable growth of polyaniline nanowire arrays on hierarchical macro/mesoporous graphene foams for high-performance flexible supercapacitors


222222

ادامه مطلب...
۰۶ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی سنتز نانوبلور از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین سنتز نانوبلور از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

سنتز و توصیف پیشرفته نانوبلورهای Li3V2(PO4)3 @ هدایت پلیمر PEDOT برای باتری های لیتیوم-یون انرژی بالا


عنوان انگلیسی مقاله:

Synthesis and characterization of advanced Li3V2(PO4)3 nanocrystals@conducting polymer PEDOT for high energy lithium-ion batteries


سال انتشار : 2017

ادامه مطلب...
۰۶ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کلرورافیس نوترکیب سودوموناس از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین کلرورافیس نوترکیب سودوموناس  از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

ساخت و ساز ژنتیکی کلرورافیس نوترکیب سودوموناس برای بهبود به کارگیری گلیسرول

عنوان انگلیسی مقاله:

Genetic construction of recombinant Pseudomonas chlororaphis for improved glycerol utilization


سال انتشار : 2016

ادامه مطلب...
۰۶ خرداد ۹۶ ، ۱۹:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰