دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد گردباد به همراه ترجمه فارسیعنوان فارسی مقاله: گردباد
عنوان انگلیسی مقاله: tornado
رشته های مرتبط فیزیک و آب و هواشناسیمشاهده و دانلود رایگان

منبع: سایت ترجمه فا