دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد پروتکل روتین عادی اینترنتی موبایل ادهاک و طرح Cross_Layor به همراه ترجمه فارسیعنوان فارسی مقاله: پروتکل روتین عادی اینترنتی موبایل ادهاک و طرح Cross_Layor
عنوان انگلیسی مقاله: Survey on Mobile Ad Hoc Network Routing Protocols and Cross-Layer Design
رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
وضعیت ترجمه این ترجمه تا بخش سوم انجام شده است

 

مشاهده و دانلود رایگان

منبع: سایت ترجمه فا