دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد جهتگیری آموزشی ، اهداف و دیگر آرمان ها به همراه ترجمه فارسی


عنوان فارسی مقاله: جهتگیری آموزشی ، اهداف و دیگر آرمان ها
عنوان انگلیسی مقاله: Educational Aims, Objectives, And Other Aspirations
رشته های مرتبط مدیریت آموزشی، تعلیم و تربیت


مشاهده و دانلود رایگان

منبع: سایت ترجمه فا