دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد الگوریتم ژنتیک به همراه ترجمه فارسی


عنوان فارسی مقاله: سورت بهینه با الگوریتمهای ژنتیک
عنوان انگلیسی مقاله: Optimizing Sorting with Genetic Algorithms
نشریه آی تریپل ای (IEEE)


مشاهده و دانلود رایگان

منبع: سایت ترجمه فا